PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 | 138--148
Tytuł artykułu

Rozwój polskiego systemu bankowego na tle wybranych krajów w latach 2005-2009

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System finansowy traktowany jest w literaturze przedmiotu jako mechanizm umożliwiający świadczenie usług skoncentrowanych na krążeniu siły nabywczej w gospodarce. Należy podkreślić, że jednym z podstawowych elementów współtworzących system finansowy jest sektor bankowy. Bank, będąc centralnym elementem systemu finansowego, uczestniczy w procesie kreowania pieniądza. Tym samym sektor bankowy w sposób zasadniczy oddziałuje na wszystkie podmioty zarówno sfery realnej, jak i finansowej. Stąd też bezpieczeństwo systemu finansowego jest zasadniczym elementem umożliwiającym zapewnienie stabilnych warunków dla rozwoju gospodarczego. W opracowaniu podjęto próbę określenia wpływu determinant zewnętrznych na kształt i strukturę systemu finansowego, w tym w szczególności sektora bankowego. Ponadto zdefiniowano rolę i znaczenie systemu bankowego we współczesnej gospodarce rynkowej. W artykule poddano ocenie poziom rozwoju sektora bankowego w polskim systemie finansowym ze szczególnym uwzględnieniem jego struktury oraz dynamiki na tle wybranych krajów. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial system is treated in the subject literature as a mechanism for the provision of services focused on the circulation of the purchasing power in the economy. It should be stressed that one of the basic elements of setting up the financial system is the banking sector. Bank being a central element of the financial system participates in the process of money creation. Thus, the banking sector fundamentally affects all entities of both, the real and financial area. Hence, the safety of the financial system is an essential element for ensuring a stable environment for economic development. Therefore, this article analyses the development of the Polish banking system The first chapter focuses on the multifaceted concept of the globalization process. In this background, an attempt to determine the impact of external determinants on the shape and structure of the financial system including in particular the banking sector, was made. Moreover, the role and importance of the banking system in the modern market economy was defined. The article also assessed the development of the banking sector in the Polish financial system with particular emphasis on its structure and dynamics in relation to chosen countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
138--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Berger A., Dai Q., Ongena S., Smith D., To what extent will the banking industry globalized? A study of bank nationality and reach in 20 european countries, "Board of Governons Federal Reserve System" 2002, nr 725, may.
 • 2. Bessis J., Risk Management in Banking, John Wiley & Sons 2002.
 • 3. Grzywacz J., Podstawy bankowości - system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing, Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 • 4. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 5. Jaworski W, Zawadzka Z., Bankowość, Poltext, Warszawa 2005.
 • 6. Łukomska-Szarek J., Wpływ globalizacji na działalność inwestycyjną w Polsce, [w:] Ekonomiczne aspekty procesu globalizacji, red. E. Wysłocka, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 99-104.
 • 7. Korenik D., O roli służebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • 8. Ofiarski Z., Prawo bankowe, Kantor Wydawniczy Zakomycze, Zakamycze 2004.
 • 9. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 10. Roxburgh C., Lund S., Atkins C., Belot S, Hu W., Pierce M., Global Capital Markets: Entering a New Era, McKinsey Global Institute, 2009, September.
 • 11. Rumiński R., Banki i systemy bankowe, [w:] Elementy finansów i bankowości, Wydanie I, red. S. Flejterski, B. Świecka, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2006.
 • 12. Wysłocka E., Globalny kryzys finansowy a kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Wybrane elementy procesu zarządzania przedsiębiorstwem, red. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, s. 9-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442110

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.