PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 42 T.1 Metody ilościowe w ekonomii | 89--103
Tytuł artykułu

Grupowanie rozkładów w jednorodne klasy na przykładzie klasyfikacji gospodarstwach domowych o różnym typie biologicznym

Warianty tytułu
Grouping Distributions Into Homo Geneous Classes Exemplified by Classification of Different Biological Types of Households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie nowego sposobu dzielenia rozkładów na jednorodne grupy oraz wykorzystanie go do podziału typów biologicznych gospodarstw domowych na klasy o jak najbardziej podobnych rozkładach. Jako miernik stopnia podobieństwa rozkładów wykorzystano statystykę λ (lambda), która jest oparta na maksymalnej bezwzględnej wartości różnicy między dwiema dystrybuantami empirycznymi. Na podstawie wartości statystyki λ obliczonej dla każdej z par rozkładów trzynaście typów biologicznych gospodarstw domowych podzielono na osiem jednolitych klas. Podział ten skutkował utworzeniem pięciu grup jednoelementowych, dwóch grup dwuelementowych oraz jednej grupy czteroelementowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper was to present a new way of dividing distributions into homogeneous groups and to use it to divide biological types of households into classes of most similar distributions. As a measure of the degree of similarity of distributions λ (lambda) statistic was used, which is based on the maximum absolute value of the difference between two empirical cumulative distribution functions. On the basis of the value of the λ statistic calculated for each of the pairs of distributions the thirteen biological types of households were divided into eight uniform classes. This division resulted in the creation of five singleelement groups, two two-element groups and one four-element group.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Arnold T.B., Emerson J.W. (2011), Nonparametric goodness-of-fit tests for discrete null distributions, "The R Journal", vol. 2, nr 3.
 • Bal I. (2012), Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako bariera rozwoju regionalnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 28.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 • Domański H., Karpiński Z., Pokropek A., Przybysz D., Sawiński Z., Słomczyński K.M., Trzciński R. (2012), Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Dziechciarz J. (red.) (2002), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kołodko G. (2014), Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 39.
 • Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A. (2007), Statystyka, Difin, Warszawa.
 • Piszczała J. (red.) (2000), Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Pliszka T. (2004), Skutki nierówności społecznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 5.
 • Razali N.M., Wah Y.B. (2011), Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests, "Journal of Statistical Modeling and Analytics", vol. 2, nr 1.
 • Rószkiewicz M. (2012), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Witkowski M. (red.) (2010), Statystyka matematyczna w zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Turczak A., Zwiech P. (2015), Zróżnicowanie dochodów ludności według województw, "Wiadomości Statystyczne", nr 12.
 • Turczak A., Zwiech P. (2015), Podobieństwo województw w Polsce pod względem rozkładu wydatków ich mieszkańców, "Ekonomia XXI Wieku", nr 3 (7).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442148

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.