PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 42 T.1 Metody ilościowe w ekonomii | 135--147
Tytuł artykułu

Wpływ decyzji planistycznych na decyzje uczestników rynku nieruchomości na przykładzie stargardzkiego rynku nieruchomości

Warianty tytułu
Planning Decisions Impact on Real Estate Market Participants Decisions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeprowadzono analizę wpływu decyzji planistycznych na zmiany zachodzące na lokalnym rynku nieruchomości. Badane są etapy procesu planistycznego związane z: uchwaleniem studium kierunków zagospodarowania terenu, uchwałą gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwałą o przyjęciu planu miejscowego, i skutki tych działań dla uczestników wybranego rynku nieruchomości w Stargardzie Szczecińskim, w województwie zachodniopomorskim. Celem badania jest identyfikacja wskazanych związków na wybranym rynku nieruchomości, na którym można wyodrębnić poszczególne etapy planowania przestrzennego, oraz siły i kierunku analizowanych związków. W analizie wykorzystano dane z Rejestru Cen i Wartości Starostwa Powiatowego, zasób danych statystyki i informacji publicznej oraz badania własne autorek. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the influence of planning decisions on transforming local real estate markets. Three stages of the planning process are studied, especially referring to: the enactment of the planning studies of the directions of land use and the resolution act concerning the formation of the local spatial planning, the resolution accepting local planning, and the effects of these operations for the land value of the selected real estate market in Stargard Szczeciński in West-Pomeranian Voivodship. The object of this research is identification of the indicated relationships on a given real estate market based on respective spatial planning stages and determination of the strength and course of the analysed relationships. The research verifies hypothesis that the strength and the effects of planning decisions are direct and indirect reasons for price changes on the real estate market. This analysis uses the Price and Value Register of Poviat Council data along with statistical and public information data and the authors' own data.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Cymerman R., Telega T. (2006), Rola rzeczoznawcy majątkowego przy opłatach planistycznych i adiacenckich, "Rzeczoznawca Majątkowy", nr 51, s. 11-13.
 • Foryś I. (2013), Gentrification on the Example of Suburban Parts of the Szczecin Urban Agglomeration, "Real Estate Management and Valuation", vol. 21, nr 3, s. 5-14.
 • Foryś I., Nowak M. (2014), Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami, Poltext, Warszawa.
 • Friedmann J. (2004), Strategic Spatial Planning and the Longer Range, "Planning Theory and Practice", vol. 5, nr 1, s. 49-67.
 • Krajewska M., Źróbek S., Šubic Kovač M. (2014), The Role of Spatial Planning in the Investment Process in Poland and Slovenia, "Real Estate Management and Valuation", vol. 22, nr 2, s. 52-66.
 • Uchwała nr XXVII/263/2000 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 26 października 2000 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego.
 • Taylor S.F. (2011), Financial Crisis in the European Union: The Cases of Greece and Ireland, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU z 2003 r., nr 80, poz. 647 ze zm.
 • Rejestr Cen i Wartości prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442160

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.