PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 42 T.1 Metody ilościowe w ekonomii | 257--268
Tytuł artykułu

Kultura organizacyjna a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce

Warianty tytułu
Role of Organizational Culture in Technology Transfer Processes in High-Tech Manufacturing Sector in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transfer technologii należy do czynników, które intensywnie wpływają na rozwój współczesnych przedsiębiorstw. Procesy transferu technologii są w szczególności istotne dla sektora przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki. Podstawą funkcjonowania tych przedsiębiorstw są kompetencje, wiedza oraz umiejętności zatrudnionych pracowników, które mogą być kształtowane bądź rozwijane dzięki utworzonej wewnątrz firmy kulturze organizacyjnej. Celem opracowania jest wskazanie roli, jaką pełni ukształtowana kultura organizacyjna w procesach przekazywania oraz pozyskiwania technologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. W badaniu posłużono się modelowaniem ekonometrycznym z dychotomiczną zmienną zależną typu probit, dzięki któremu uzyskano modele wskazujące, że w przedsiębiorstwach podkreślających stymulującą rolę kultury organizacyjnej występuje większe prawdopodobieństwo transferu technologii. (abstrakt oryginalny)
EN
Technology transfer is one of the main factors that heavily influence the development of modern enterprises. Technology transfer processes are particularly important in high-tech manufacturing sector. Competence, knowledge and skills of employees are base of functioning of these enterprises. They can be formed or developed with the setting up of organizational culture. The aim of article is to identify the role of organizational culture in technology transfer processes in high-tech manufacturing sector in Poland. Econometric modelling with dichotomous dependent variable of probit type allowed to obtain models which indicate that enterprises emphasizing the stimulating role of organizational culture have more chances for technology transfer. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bartnicki M., Kryś R., Stachowicz J. (1998), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, Ossolineum, Wrocław.
 • Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. (2007), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Brodzicki T., Tamowicz P. (2008), Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw, opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji, Gdańsk-Radom.
 • Czupryński P., Ćwiklicki M., Kopyciński P., Machnik A., Mituś A., Staszczyszyn B., Widziszewska J., Zawicki M. (2006), Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Głodek P., Gołębiewski M. (2006), Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, t. I, Warszawa.
 • Gruszczyński M., Kluza S., Winek D. (2003), Ekonometria, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Lipiec-Zajchowska M. (2003), Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa.
 • NaceRev. 2. Statistical classification of economic activities in the European Community (2008).
 • Sobczak D. (2005), Transfer technologii oraz narodowy system innowacji, "Problemy Jakości", nr 7.
 • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków.
 • Strychalska-Rudzewicz A. (2009), Kulturowe determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 2/3, t. III: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji.
 • Świadek A. (2011), Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Welfe A. (1998), Ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Wiśniewska J. (2013), Analiza kierunków rozwoju technologii - wybrane aspekty metodologiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 770, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 34: Zarządzanie i marketing, t. 1.
 • Wiśniewska J. (2009), Technologia i procesy jej transferu w działalności przedsiębiorstw, w: Innowacje w strategii rozwoju organizacji Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa.
 • Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J. (2006), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2011), Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej", nr 1095.
 • Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442202

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.