PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 43 T. 2. Zarządzanie | 177--188
Tytuł artykułu

Crowdsourcing i crowdfunding w kreowaniu innowacji w konsumpcji

Warianty tytułu
Crowdsourcing and Crowdfunding in Creating Innovation in Consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany warunkujące powstawanie nowych modeli biznesu i strategii działania różnych podmiotów rynku wiążą się z rosnącą aktywnością konsumenta oraz zwiększającym się zakresem innowacyjnych zachowań w zakresie konsumpcji, a także ewolucją innowacji. Kreowanie innowacji staje się nierozerwalnie związane z procesami rozwoju tzw. nowej konsumpcji, a w tym m.in. z jej wirtualizacją i prosumpcją. Towarzyszy temu rozwój platform crowdsourcingowych i crowdfundingowych. Celem artykułu jest ukazanie potencjału crowdsourcingu oraz crowdfundingu z punktu widzenia procesów kreowania innowacji w konsumpcji. Rozważania w artykule prowadzone są w kontekście kierunków rozwoju crowdsourcingu, a także zasad angażowania konsumentów w procesy rozwoju innowacji i zwiększania ich kreatywnego potencjału. Uwagę poświęcono również crowdfundingowi rozumianemu nie tylko w aspekcie gromadzenia środków finansowych, ale również pozyskiwania informacji oraz promocji i budowania więzi z konsumentami.(abstrakt oryginalny)
EN
Changes conditioning the emergence of new business models and strategies of various market entities are associated with growing consumer activity and the increasing range of innovative behaviour in terms of consumption, as well as the evolution of innovation. Creating innovation becomes linked with the development of so-called new consumption including its virtualization and prosumption. This is accompanied by the development of crowdsourcing and crowdfunding platforms. This article aims to show the potential of crowdsourcing and crowdfundingu from the standpoint of creating innovation processes in consumption. Considerations in the article are carried out in the context of the directions of crowdsourcing development, as well as the principles of consumer involvement in the development processes of innovation and enhance their creative potential. The attention was devoted to crowdfunding understood not only in terms of collecting funds, but also receiving information, promotion, and building relationships with consumers.(original abstract)
Rocznik
Strony
177--188
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Borello, G., de Crescenzo, V., Pichler, F. (2015). The Funding Gap and The Role of Financial Return. Crowdfunding: Some Evidence From European Platforms. Journal of Internet Banking and Commerce, 20, 1, 1-20.
 • Bradford, C.S. (2012). Crowdfunding and the Federal Securities Laws. Columbia Business Law Review, 1, 1-150.
 • Brunello, A. (2015). Crowdfunding. Warszawa: CeDeWu.
 • Buganza, T., Verganti, R. (2009). Open Innovation Process to Inbound Knowledge: Collaboration with Universities in Four Leading Firms. European Journal of Innovation Management, 12, 3, 306-325.
 • Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business Review Press.
 • Dąbrowska, A., Bylok, F., Janoś-Kresło, M., Kiełczewski, D., Ozimek, I. (2015). Kompetencje konsumentów - innowacyjne zachowania - zrównoważona konsumpcja. Warszawa: PWE.
 • Dziuba, D.T. (2015). Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej. Warszawa: Difin.
 • Gajewski, S. (1987). Hierarchia i intensywność potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Determinanty, zróżnicowania i mechanizmy rozwoju. Acta Universitatis Lodziensis. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • http://www.kickstarter.com.
 • Kaufmann, N., Schulze, T., Veit, D. (2011). More than Fun and Money. Worker Motivation in Crowdsourcing. A Study on Mechanical Turk. AMCIS 2011 Proceedings - All Submissions. Paper 340.
 • Krawiec, W. (2014). Crowdsourcing - czynniki motywujące tłum do działania, Marketing i Rynek, 4, 14-21.
 • Malinowski, B.F., Giełzak, M. (2015). Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu. Gliwice: Helion.
 • Mazurek-Łopacińska, K. (2015). Innowacje społeczne w kontekście ekonomii społecznej. Marketing i Rynek, 8 [płyta CD], 407-417.
 • Mościchowska, I., Rogoś-Turek, B. (2015). Badania jako podstawa projektowania user experience. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Olejniczuk-Merta, A. (2014). Rozwój innowacji społecznych a badania marketingowe (s. 22-30). W: K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 336. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Pourbaix de, P. (2015). Otwarte innowacje a kształtowanie relacji z nabywcą. Konsumpcja i Rozwój, 4/13, 40-50.
 • Rok, B. (2014). Społeczna innowacyjność biznesu - wymiar społeczny (s. 52-67). W: A. Olejniczuk-Merta (red.), Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu. Warszawa: Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur.
 • Vescovi, T., Gazzola, P., Checchinato, F. (2010). Invading Customers. New Market Relationships. Journal of Marketing Trend, 1, 41-57.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442212

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.