PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 180 Zagadnienia koniunktury gospodarczej | 67--83
Tytuł artykułu

Dyskrecjonalne narzędzia fiskalne we współczesnej polityce antycyklicznej Republiki Federalnej Niemiec

Warianty tytułu
The Discretional Fiscal Tools in the Modern Business Cycles Policy of the Federal Republic of Germany
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu podejmiemy analizę stosowania przez zachodnioniemieckie organy rządowe narzędzi fiskalnych w polityce przeciwdziałania występujących w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w gospodarce RFN fluktuacji koniunkturalnych. Dochody i wydatki budżetowe są odrębnymi a jednocześnie specyficznymi narzędziami polityki antycyklicznej. W pracy badane będą tylko dochody fiskalne, pominięta będzie natomiast strona wydatków na cele stabilizacji koniunktury gospodarczej. Przyjęcie takiego zakresu analizy podyktowane jest chęcią jej zawężenia, gdyż badanie obydwu strumieni wymagałoby znacznie obszerniejszego studium. Powyższy wzgląd spowodował także, że nie uwzględnione tutaj będą tzw. automatyczne stabilizatory koniunktury, które tkwią w systemie fiskalnym. Tym samym opracowanie to dotyczyć będzie strony dochodowej przedsięwzięć dyskrecjonalnych budżetu państwa, tj. tych, które są celowo i świadomie podejmowane przez rząd w celu przeciwdziałania oscylacjom cyklicznym gospodarki narodowej. Zakres czasowy pracy obejmuje lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, a więc stosunkowo jednorodny okres występujący w gospodarce zachodnioniemieckiej, który odznacza się w porównaniu do poprzednich, powojennych dziesięcioleci pewnym osłabieniem dynamiki gospodarczej, a ponad to w tym przedziale czasowym obowiązywały już jednolite normy prawne, dotyczące interwencjonizmu państwowego, wprowadzone w życie poprzez Ustawę o popieraniu stabilizacji i wzrostu gospodarczego z dnia 8 czerwca 1967 r. (fragment tekstu)
EN
The present-day budget of a capitalist state is an important tool for opposing cyclical oscillations of national economy. The effects achieved due to that regulation, although not fully satisfactory, are important from the point of view of state and government interests. The paper comprises an examination of discretional fiscal policy means used by West German government agencies in the course of realization of the policy of neutralization of cyclical fluctuations which appeared in that country in the seventies and eighties. The most susceptible to cyclical fluctuations among the examined temporal series characterizing economic activity level changes in the FRG are the indices of private orders of economic agents for investment means. The indices illustrating a demand for consumption goods show a decidedly more smooth oscillation course. Due to that fact, therefore, the business cycles policy of the West German state should be aimed, first of all, at the amount of investments of the private sector. It results from an empirical analysis that direct taxes, influencing the size of demand for consumption goods, reveal the greatest cyclical, sensibility. That kind of taxes is slightly less flexible in relation to the private sector investments. Indirect taxes, desite their dominant position in the FRG system of taxation, as well as the so-called accelerated amortization, are relatively less susceptible to changes depending on cyclical fluctuations in the field of general demand than direct taxes. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • A. Smithies, Economic Fluctuations and Growth. W: Readings in Business Cycle. London 1966.
  • Gesetz zur Forderung der Stabilitat und des Wachstums der Wirtschaft. § 1,2. Bonn 1967.
  • H. Zimmermann, K.-D. Henke, Finanzwissenschaft. Eine Einfuhrung in die Lehre von der offentlichen Finanzwirtschaft. Munchen 1978.
  • L'impot au service de la politique conjoncturelle. W: Statistiques et Etudes Financieres, Paris 1968 nr 232.
  • P. Dobias, Wirtschaftspolitik. Einfuhrung in ihre Grundlagen und Hauptprobleme. Paderborn - Munchen - Wien - Zurich 1980.
  • R. Domaszewicz, Finanse krajów kapitalistycznych. Warszawa 1985.
  • W. Przybylska-Kapuścińska, Autonomiczne i dyskrecjonalne stabilizatory koniunktury gospodarczej w systemie fiskalnym. W: Interwencjonizm państwowy. Zagadnienia wybrane. AE Poznań 1984.
  • W. Przybylska-Kapuścińska, Wpływ inwestycji państwowych na wahania cykliczne w gospodarce francuskiej. W: Wybrane zagadnienia koniunktury gospodarczej. AE Poznań 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442222

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.