PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 2 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych = International Determinants for the Development of Local and Regional Systems | 155--170
Tytuł artykułu

Przeobrażenia struktury handlowej miasta średniej wielkości na przykładzie Nysy

Autorzy
Warianty tytułu
Retail Structure Transformation in Medium-sized City : the Case of Nysa City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia przeobrażenia struktury handlu detalicznego w Nysie, mieście średniej wielkości (około 45 tys. mieszkańców), o randze ośrodka powiatowego, w regionie przygranicznym województwa opolskiego. Badania można określić jako wielowymiarowe. Dotyczą aspektu ilościowego (liczba jednostek), przestrzennego (rozmieszczenie usług) oraz czasowego (analiza zmian ilościowych i jakościowych w okresie ostatniego dziesięciolecia). Wzorując się na badaniach M. Palomäkiego (1964) i T. Zipsera (1977, 1979), dokonano analizy macierzy danych, określając zmiany, jakie zachodzą w strukturze usług handlowych w jednym z miast średniej wielkości. Wyniki potwierdzają tendencje ogólnokrajowe: przeobrażenia sieci targowiskowej, słabnącą rolę ulic handlowych (w tym rynku) oraz rosnący potencjał rynku wielkopowierzchniowych obiektów handlowych typu dyskonty. Struktura handlu ulega rozproszeniu, a zarazem potęguje skalę wielofunkcyjności (lecz już nie na zasadzie kooperacji kilku jednostek sklepowych obok siebie, ale w jednym budynku).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents transformation of retail structure in Nysa, medium-sized city (45 000 citizens), the capital of poviat, located on the border part of Opolskie Voivodeship. Research are multivariable. There are quantitative (number of shops), spatial (placement in urban structure) and time (changes of the last decade analysis) data included. Based on the Palomäki (1964) and Zipser T. (1977, 1979) method, databases were constructed and analysed. Trough these detabases was made possible to analyse the evaluation of changes of the city retail structure. Results are confirming countrywide trends: marketplaces transformations, soften share of shopping streets (including main squares) and growing potential of discount stores in the local trade. The retail structure is gradually spilling-over from the centre and consolidating in the functional nodes simultaneously.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Burnus, D., Miszewska, E. (1998). Zmiana funkcji budynków rynku wrocławskiego w okresie transformacji. W: S. Ciok, J. Łoboda (red.). Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, 69. Wrocław: PWN, 143-158.
 • Celińska-Janowicz, D. (2014) (2014, 15 marca). Zmiany struktury funkcjonalnej głównych ulic Warszawy. Pozyskano z https://www.researchgate.net/profile/Dorota_Celinska-Janowicz/publications
 • Ciok, S., Ilnicki, D. (2011). Handel detaliczny w przestrzeni dużego miasta na przykładzie Wrocławia. W: K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.). Koncepcje i problemy badawcze geografii. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki, 219-237.
 • Colliers International (2013) (2013, 26 października). Nowe szlaki na handlowej mapie Polski, cz. 1-6: Nieodkryty potencjał mniejszych miast. Pozyskano z http://www.qbusiness.pl/uploads/Raporty/
 • Czerwiński, S. (2012). Handel wielkopowierzchniowy Wrocławia - stan obecny i perspektywy rozwoju. W: D. Ilnicki, K. Janc (red.). Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 29, 155-179.
 • Dries, L., Reardon. T., Swinnen, J. (2004). The Rapid Rise of Supermarkets in Central and Eastern Europe: implications for the Agri food Sector and Rural Development, Development Policy Review, 22, 325-556. Polska - małe formaty handlowe. Pozyskano z www.thecity.com.pl/content/download/52218/.../dtz- -insight-focus-on-convenience.pdf
 • DTZ Insight (2013) (2016, 17 maja)
 • Dudek- Mańkowska, S. (2006). Funkcje wybranych centrów handlowych w Warszawie. W: I. Jażdżewska (red.). Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Dziedziuchowicz, J. (2012). Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Górka, Z. (1986). Śródmiejskie ośrodki usługowe wybranych miast Polski Południowej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Górka, Z. (2001). Bieżące przemiany funkcji handlowej dzielnicy Śródmieścia w Krakowie w obrębie Plant. W: I. Jażdżewska (red.). Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (cz. II). Konserwatorium Wiedzy o Mieście, XIV. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, 237-242.
 • GUS. Bank Danych Lokalnych (2016). Pozyskano z https.//bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 • Heffner, K. (2011) (2015, 15 grudnia). Raport regionalny. Województwo opolskie. Pozyskano z https://wrot. umww.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-regionalny-Wojew dztwo-Opolskie.pdf
 • Heffner, K., Twardzik, M. (2012). Ewolucja funkcji handlowej małych miast pod wpływem zmian zachodzących w zewnętrznych strefach aglomeracji miejskich. W: K. Heffner, A. Halama (red.). Ewolucja funkcji małych miast w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 190-202.
 • Jakubowicz, E. (1993). Podstawy metodologiczne geografii usług. Skrypt dla studentów geografii i kierunków ekonomicznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 221-230.
 • Kaczmarek, T., Kaczmarek, U. (2006). Stara i nowa przestrzeń handlowa Poznania. W: I. Jażdżewska (red.). Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 221-230.
 • Kaczmarek, T., Szafrański, T. (2008). Poziom rozwoju i struktura przestrzenna handlu detalicznego w Poznaniu. W: A. Rochmański (red.). Theoretical and emirical researches on services during socio-economic changes. Space-Society-Economy, 8. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 95-110.
 • Kłosiewicz-Górecka, U. (2013). Struktura handlu detalicznego w Polsce a preferowane przez konsumentów miejsca zakupu FMCG. Konsumpcja i Rozwój, 2(5).
 • Kłosowski, F. (1997). Główne ulice handlowe wybranych miast aglomeracji katowickiej w latach 1991-1995. W: J. Kaczmarek (red.). Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast. Konserwatorium Wiedzy o Mieście, IX. Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu, 79-88.
 • Kłosowski, F. (2002). Hipermarkety w przestrzeni handlowej miast aglomeracji katowickiej. W: J. Słodczyk (red.). Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole: Uniwersytet Opolski, 373-382.
 • Kłosowski, F., Runge, J. (1999). Usługi miejskie na przykładzie Cieszyna. W: J. Kaczmarek (red.). Przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany. Konserwatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, 175-177.
 • Kociuba, D. (2006). Nowe przestrzenie handlowe Lublina. W: I. Jażdżewska (red.). Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje. Łódź: Wydawnictwo. Uniwersytetu Łódzkiego, 231-244.
 • Kok, H.J. (2007). Restructuring retail property markets in Central Europe: impacts on urban space. Journal of Housing and Built Environment, 22(1), 107-126.
 • Konecka-Szydłowska, B. (2008). Zmiany w strukturze usług małych miast Wielkopolski. W: J. Dominiak (red.). Przemiany w sferze usług w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 129-142.
 • Kwiatek-Sołtys, A. (1996). Krzeszowice - studium funkcjonalne małego miasta. Czasopismo Geograficzne, 3-4, 365-375.
 • Masztalski, R. (2014). Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Matczak, A., Szymańska, D. (1997). Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta. Przykład Brodnicy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Mlek, M. (2006). Rozwój usług w miastach Dolnego Śląska w latach 1996-2002. W: J. Słodczyk (red.). Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast. Opole: Uniwersytet Opolski, 123-142.
 • Olczak, J.O.A. (2007). Marketing w handlu i usługach. Monografie. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 22-23.
 • Palomäki, M. (1964). The functional centers and areas of South Bothinia. Vammala: Fennia.
 • Parysek, J. (1998). Przekształcenia przestrzenno-strukturalne Poznania w okresie transformacji społeczno- ustrojowej. W: T. Markowski, T. Marszał (red.). Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 45-66.
 • Popławska, J. (2014). Rozwój nowoczesnych obiektów handlowych w średniej wielkości miastach w Polsce. W: Problemy rozwoju miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, 11(3), 47-52.
 • Stasiak, P., Wrabec, P. (2007). Ranking hipermarketów i delikatesów 2007. Polityka, 2632 (2007-12-08), 36-44.
 • Środa-Murawska, S. (2007). Selected aspects of changes in trade network in the period 1995-2003 from the perspective of polish small towns. Bulletin of Geography (Socio-economic Series), 8, 151-161.
 • Taylor, Z. (2000). Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno- -gospodarczej Polski. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 • Twardzik, M. (2009). Zmiany funkcji handlowej małych miast województwa śląskiego. W: T. Marszał (red.). Funkcja usługowa małych miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zipser, T. (red.) (1977). Wstępne określenie zasad struktury przestrzennej sieci obiektów usługowych. Wrocław: Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej.
 • Zipser, T. (red.) (1979). Kompleksowa analiza sieci usług w wybranych rejonach kraju - obszary podgórskie. Wrocław: Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442260

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.