PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 65--71
Tytuł artykułu

Wpływ makrootoczenia na aktywizację cyfrową seniorów w Polsce

Warianty tytułu
The Impact of Macro-Environment on Digital Activation of Seniors in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było określenie wpływu czynników makrootoczenia na aktywizację cyfrową seniorów. Jako metodę badawczą zastosowano analizę PEST, która pozwoliła wskazać i zwalidować owe czynniki z makrootoczenia,. Na jej podstawie zostały wyodrębnione uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne. Analiza ich wskazała, że najsilniejszy pozytywny wpływ na aktywizację seniorów ma wysoki poziom informatyzacji w Polsce (czynnik technologiczny), a najbardziej negatywny wpływ mają bariery biologiczne, psychiczne i społeczne w percepcji IT związane ze starzeniem się (czynnik społeczny). Przeprowadzone wnioskowanie pozwoliło na weryfikację potencjału rynku w Polsce dla działań dedykowanych osobom starszym. Analiza PEST stanowi bowiem dla autorów pierwszy krok w badaniach, zmierzających w dalszej części do stworzenia stanów scenariuszy otoczenia, określających pozytywny bądź negatywny wpływ na aktywizację seniorów, a w dalszej części do wykreowania szczegółowego profilu produktu IT, dedykowanego osobom starszym w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to determine the influence of the macro-environmental factors on the digital activation of seniors. The PEST analysis was used as the research method, which helped to identify and validate the most important factors from macro-environment. They have been categorized into four main groups: political, economic, social and technological factors and the proper indicators of influence have been assigned to them. The analysis indicates that the strongest positive impact on the activation of seniors has a high level of computerization in Poland (technological factor), and the most negative impact have biological, psychological and social barriers of IT perception related to aging (social factor). The conducted inference allowed to verify the potential of the Polish market in the context of creating the IT product for activation of elderly people. Investigated Polish market seems to have a significant potential, which, properly utilized, will lead to successful activation of elderly people with IT support. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] AGE Platform Europe (2013), http://www.ageplatform. eu/images/stories/Publications/ActiveSenioCitizens_ for_Europe-A_Guide_to_the_EU-POL.pdf, access date: 09.07.2015.
 • [2] Bartersystem24 (2015), http://bartersystem24.pl, data dostępu: 09.07.2015 r.
 • [3] Butryn В., Gryncewicz W., Kutera R., Leszczyńska M. (2015), The Application of PEST Analysis to the Creation of the Profile of an IT Product Designed to Activate and Support Senior Citizens in Poland, Proceedings of 9th International Symposium on e-Health Services and Technologies, Rhodes, pp. 109-115.
 • [4] Departament Pożytku Publicznego (2015), http://www.pozytek.gov.pl, data dostępu: 09.07.2015 r.
 • [5] Duncan R.B. (1972), Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty, "Administrative Science Quarterly", Vol. 17, No. 3, pp. 313-337.
 • [6] Eurostat (2015), http://ec.europa.eu/Eurostat, data dostępu: 10.07.2015 r.
 • [7] Feliksiak M. (2015), Internauci 2015, Komunikat z badań CBOS, nr 90/2015, Warszawa, http://www.cbos.pl/ SPISKOM. POL/2015/K_090_l 5.PDF, data dostępu: 22.03.2016 r.
 • [8] Frąckiewicz E. (2007), Konsument nowoczesnych usług, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 42-45.
 • [9] Frąckiewicz E. (2009), Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia budowania strategii społeczeństwa І2010, Zeszyt - Centrum Europejskie Natolin, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 • [10] Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • [11] GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, GUS, Warszawa.
 • [12] GUS (2015), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014, GUS, Warszawa.
 • [13] Kowalewska A., Jaczewski A., Komosińska K. (2005), Problemy wieku starczego, [w:] A. Fabiś (red), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec, s. 14.
 • [14] Kucharska A. (2013), Pracownik 60+, Główny Inspektorat Pracy, Wydanie pierwsze 13027/01/00, Warszawa,
 • [15] http://www.pip.gov.p1/pl/f/v/121859/13 pracownik% 2060 .pdf, data dostępu: 09.07.2015 r.
 • [16] Marszałek K. (2014), SaaS a sprawa polska, http://www. crn.pl/artykuly/raporty-i-analizy/2014/08/saas-a-sprawa-polska
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442282

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.