PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 146 | 9--28
Tytuł artykułu

Finansowanie inwestycji w sektorze publicznym w Polsce w latach 2007-2013 w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Financing Investment in the Public Sector in Poland in the years 2007-2013, the Period of European Union Membershi
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Finansowanie inwestycji podmiotów i jednostek organizacyjnych sektora publicznego musi uwzględniać warunki, w których podmioty te działają. Sektor publiczny wymaga użycia technik zarządzania charakterystycznych dla procesu świadczenia zróżnicowanych usług i ich wpływu na finansowanie inwestycji. Finansowanie inwestycji wspólnie z podmiotami sektora publicznego nie jest zjawiskiem jednorodnym. Opiera się na realizacji długoterminowej polityki inwestycyjnej jednostki przy wykorzystaniu środków publicznych oraz dostępności innych źródeł finansowania. Praca jest próbą oceny możliwości finansowania podmiotów inwestycyjnych i agencji sektora publicznego w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem artykułu jest określenie zdolności inwestycyjnej podmiotów i jednostek w strukturze regionalnej oraz odniesienie do zasad finansowania inwestycji z różnych źródeł w latach 2007-2013(abstrakt oryginalny)
EN
Financing investment of the public sector entities and organisational units should account for the conditions in which these entities act. Public sector requires management techniques characteristic of the process of diversified services provision and their impact on investment financing. Financing investment of public sector entities is not a homogeneous phenomenon; it is exclusively based on the pursuit of a long-term investment policy on the basis of public funds and availability of other sources of financing. The study attempts to evaluate the possibility of financing investment of entities and agencies of public sector in the period of Poland's membership in the European Union. The research is to determine the investment capacity of entities and units in the regional structure and reference to the principles of investment from different sources in the years 2007-2013(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Dafflon B., The Requirement of Balanced Budget and Borrowing Limits in Local Public Finance: Setting out the Problems, w: Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt, ed. B. Dafflon, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2002.
 • Diamond J., Budget System Reform in Emerging Economies. The Challenges and The Reform Agenda, International Monetary Fund, Washington 2006.
 • Haughwout A. F., Public Infrastructure Investments, Productivity, and Welfare in Fixed Geographic Areas, "Journal of Public Economics" 2002, no. 83/3.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Madl U., Dierx A., Ilzkovitz F., Effectiveness and Efficiency of Public Spending, Economic Papers 2008, 301, European Commission.
 • Marczewski K., Budżet zadaniowy a cele polityki gospodarczej w Polsce, w: Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, red. P. Albiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Maśloch G., Samodzielność finansowa gmin w Polsce w latach 2004-2009, w: 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
 • Piotrowska-Marczak K., Współczesne kierunki zarządzania finansami publicznymi, w: Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, red. E. Ruśkowski, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013.
 • Ruśkowski E., Salachna M., Finanse lokalne po akcesji, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Stabryła K., Zastosowanie mierników działalności w prognozowaniu wydatków budżetowych, w: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008.
 • Strąk T., Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012, s. 166-178.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442324

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.