PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 146 | 79--94
Tytuł artykułu

Społeczne oraz środowiskowe uwarunkowania rozwoju gmin z oddziaływaniem kopalni węgla kamiennego (przykład powiatu chrzanowskiego)

Warianty tytułu
Social and Environmental Determinants of Development of Communes Affected by Bituminous Coal Mines Exemplified by Chrzanów Poviat
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, która stanowi szczególny rodzaj systemu społeczno-gospodarczego. Na jej funkcjonowanie oraz na możliwości finansowe wpływa przede wszystkim sytuacja na lokalnym rynku pracy (liczba zakładów pracy) oraz rozwój podmiotów gospodarczych. Gminy czerpią bowiem środki finansowe z podatków i opłat odprowadzanych przez lokalne przedsiębiorstwa działające na ich terenie. Niniejszy artykuł omawia sytuację gminy Chrzanów jako gminy położnej nieopodal KWK Janina w Libiążu. Zakład ten zapewnia gminie Libiąż i gminom ościennym zatrudnienie i możliwości rozwoju gospodarczego. Ponadto ustalono, że kopalnie węgla mogą stanowić zabezpieczenie energetyczne Polski w przypadku kryzysu energetycznego wywołanego przez Rosję.(abstrakt oryginalny)
EN
Commune is a local government unit which constitutes a specific kind of the socio- -economic system. Its operation and financial capacity are affected primarily by the situation on the local labour market (number of workplaces) and the development of economic entities. Communes obtain funds from taxes and charges paid by local companies operating on their territories. The present article describes the situation of Chrzanów commune as a commune nearby a bituminous coal mine KWK Janina at Libiąż. Thanks to this workplace the commune of Libiąż as well as the neighbouring communes can develop as it guarantees employment and economic development of the region. Besides, it has been concluded that coal mines may provide energy security of Poland in the case of energy crisis provoked by Russia.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Europejska Karta Samorządu terytorialnego, Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz. 607.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2014 r., poz. 1115.
 • Uchwała nr XXXIX/491/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 19 grudnia 2013 r. - Budżet Gminy Chrzanów na rok 2014.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2012 r., poz. 749.
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin, Dz.U. z 1998 r. nr 30, poz. 164.
 • Ustawa - Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. z 1994 r. nr 27, poz. 96; z 1996 r. nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 80, poz. 491, nr 88, poz. 554, nr 111, poz. 726 i nr 133, poz. 885.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Wolters Kluwer SA, Warszawa 1998.
 • Grudziński Z., Wystarczalność zasobów węgla kamiennego w Polsce w świetle planu dostępu do zasobów oraz prognoz zapotrzebowania na węgiel, "Polityka Energetyczna" 2005, t. 8, z. 2.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna, zagadnienia ogólne, LIBER, Warszawa 1998.
 • Jastrzębska M., Nowy model samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1999, s. 15.
 • Kitler W., Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa 2002.
 • Kitler W., Skrabacz A., Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa - Materiały z seminarium przeprowadzonego w dniu 9.04.2003 r. na Wydziale Strategiczno- -Obronnym, AON, Warszawa 2003, s. 22.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w Konstytucji RP, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 3.
 • Raport Bezpieczeństwo Energetyczne Polski, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2006, nr 11.
 • Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.
 • Tajduś A., Czaja P., Kasztelewicz Z., Rola węgla w energetyce i strategia polskiego górnictwa węgla brunatnego w I połowie XXI wieku, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2011.
 • BP: uzależnienie Europy od importu nośników energii będzie rosnąć, http://wyborcza. biz/biznes/1,100969,15780286, BP__uzaleznienie_Europy_od_importu_nosnikow_ energii.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442342

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.