PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 147 | 9--21
Tytuł artykułu

Wartość godziwa a cel rachunkowości i jej fundamentalne zasady

Warianty tytułu
Fair Value in Relation to the Goal and Fundamental Principles of Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była próba przedstawienia konsekwencji stosowania wartości godziwej w systemie rachunkowości w kontekście zasad rachunkowości, tj. zasady memoriału, ostrożności, współmierności i realizacji. Badanie wskazuje, że zastosowanie tej metody pomiaru - mimo uznania jej za jedyny sposób na prezentację aktualnej informacji o podmiocie gospodarczym - nie jest w pełni zgodne z obecnie obowiązującymi zasadami (szczególnie w zasadą realizacji). Jak dotąd bowiem rachunkowość dostarczała jednoznacznych informacji, które były efektem zdarzeń rzeczywiście przeszłych. Wprowadzenie wartości godziwej zmienia rolę rachunkowości, która ma nie tylko być źródłem prawidłowej informacji, ale także pełnić funkcję prognostyczną. Wydaje się, że takie podejście skutkować musi zmianą w zakresie zasad rachunkowości. Uelastycznienie ich i dowolność interpretacyjna w konsekwencji nie pozwoli na dokonywanie porównań oraz doprowadzi do zawoalowania rzeczywistej sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The study is aimed at the attempt to present the consequences of application of fair value in the accounting system in the context of accounting principles, i.e. accrual basis, prudence, matching and revenue recognition. The research indicates that the use of this kind of measurement, despite being recognised as the only way to present the updated information on the business entity, is not fully compliant with the current regulations (in particular with the principle of revenue recognition). So far accounting has provided explicit information which definitely resulted from the past events. The introduction of fair value changes the role of accounting, which is not only to be a source of accurate information but also to perform a forecasting function. Such an approach seems to have to result in the change in accounting principles. Their flexibilisation and interpretation freedom, as a consequence, will not allow for making comparisons and will veal the actual financial situation of a business entity. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Frendzel M., Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Gabrusewicz T., Wartość godziwa w systemie rachunkowości, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2010, rok LXXII, z. 1.
 • Gierusz J., Koleśnik K., Silska-Gembka S., Znaczenie profesjonalnego osądu przy wycenie kontraktów długoterminowych - wyniki badania empirycznego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2014, t. 77 (133).
 • Głębocka M., Rachunkowość kreatywna a model wyceny w wartości godziwej - wybrane problemy, w: Rachunkowość warta Poznania, red. A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2004.
 • Gos W., Hońko S., Reaktywacja zasady ostrożności, w: Rachunkowość warta Poznania, red. A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.
 • Hołda A., Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" 2013, nr 30, Uniwersytet Rzeszowski.
 • Hońko S., Wartość godziwa - parametr czy koncepcja wyceny?, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 684, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2012, nr 45.
 • Kamela-Sowińska A., Rachunkowość na zakręcie, w: Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, red. A. Dyhalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorski, Poznań 2008.
 • Kamela-Sowińska A., Od rachunkowości do opisu gospodarczego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2014, t. 77 (133).
 • Krzyżanowska N., Wartość godziwa. MSSF nr 13, "Rachunkowość" 2014, nr 4.
 • Kuzior A., Sprawozdanie finansowe według Dyrektywy UE o rachunkowości, w: Rachunkowość warta Poznania, red. A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.
 • Molenda W., Wartość godziwa - zastosowanie i procedury wyceny, SKwP, Warszawa 2008.
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Remlein M., Za i przeciw wartości godziwej w warunkach kryzysu finansowego, w: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, red. T. Gabrusewicz, ZPW "M-DRUK", Poznań 2009.
 • Rówińska M., Wartość godziwa jako kategoria wyceny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, t. 53 (109).
 • Stachniak A., Nowa dyrektywa UE o rachunkowości, "Rachunkowość" 2013, nr 11.
 • Walczak W., Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, w: Zarządzanie organizacjami w warunkach globalizacji. Nowe trendy, strategie, techniki, red. A. Pabian, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442344

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.