PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 147 | 23--34
Tytuł artykułu

Semantyka wartości godziwej

Autorzy
Warianty tytułu
Fair Value Semantics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza semantyczna wartości godziwej. Przyjmując perspektywę semiotyczną przeanalizowano elementy "znaku" wartości godziwej, tj. zarówno element znaczący (signifiant), czyli sam termin, jak i element znaczony (signifié), czyli to, co się pod tym pojęciem kryje. Zarysowano pola semantyczne terminu "wartość godziwa" w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim oraz wskazano na dwa problemy: 1) w wielu językach termin "wartość godziwa" ma silne konotacje etyczne i moralne, 2) pola semantyczne pojęć stosowanych w różnych językach nie są tożsame. Następnie wyodrębniono i szczegółowo omówiono składowe definicji wartości godziwej według MSSF 13 i sformułowano trzy wnioski. Po pierwsze, definicja ta jest definicją zwięzłą, lecz bardzo pojemną i treściwą, co może w konsekwencji prowadzić do rozbieżności w jej interpretacji. Po drugie, definicja ta tylko w minimalnym zakresie jest "obciążona" konotacjami etycznymi i moralnymi. Po trzecie, definicja wartości godziwej wskazuje, że jest ona rozumiana jako zobiektywizowana wartość instrumentalna. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the semantic analysis of fair value. Assuming a semiotic perspective, the elements of the fair value sign were analysed, i.e. both the signifier, which means the term itself and the signified, which means what the term refers to. The semantic fields were outlined in Polish, English, French and German, and two problems were indicated: first, the term fair value has strong ethical and moral connotations in many languages; and second, the semantic fields of terms used in different languages are not the same. Then, components of the fair value definition according to IRSF 13 are isolated and discussed in detail and three conclusions are drawn. First, although this definition is concise, it is comprehensive and substantial, which may lead to divergent interpretations as a consequence. Second, this definition is burdened only to a minimum extent with ethical and moral connotations. Third, the definition of fair value indicates that it is perceived as an objectivised instrumental value. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bourguignon A., Management accounting and value creation: the profit and loss of reification, "Critical Perspectives on Accounting" 2005, nr 16.
 • Gabrusewicz T., Wartość godziwa w systemie rachunkowości, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2010, Rok LXXII, z. 1.
 • Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 • Masztalerz M., Użyteczność sprawozdań finansowych dla inwestorów giełdowych w świetle finansów klasycznych i behawioralnych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, t. 57.
 • Masztalerz M., Interparadigmatic dialogue in management accounting, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2013, t. 72.
 • Masztalerz M., Semiotyka ustawy o rachunkowości - wybrane zagadnienia, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2013, vol. 2, nr 4.
 • Masztalerz M., Value-based accounting - challenge or utopia?, "Research Papers of Wrocław University of Economics" 2013, nr 290.
 • Masztalerz M., Wartość dla interesariuszy w zrównoważonym przedsiębiorstwie, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2014, vol. 2, nr 8.
 • Mazur A., Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa 2011.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), International Accounting Standards Board, 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442352

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.