PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 146 | 115--128
Tytuł artykułu

Poprawa efektywności energetycznej - wpływ na finanse gmin

Warianty tytułu
Energy Efficiency Increase. Impact on Communal Finance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia wpływ inwestycji poprawiających efektywność energetyczną na finanse gmin na przykładzie gminy miasta Częstochowa. W związku z wiodącą rolą jednostek samorządu terytorialnego w ramach poprawy efektywności energetycznej, konieczne jest ukazanie finansowych aspektów racjonalizacji wykorzystania energii w gminach oraz specyfiki zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Nakłady kapitałowe w inwestycje ograniczające zużycie energii wpływają na sytuację finansową gmin. Powodują powstanie zobowiązań w postaci kredytów i jednocześnie przynoszą korzyści finansowe w postaci ograniczenia kosztów bieżącej działalności. W artykule przedstawiona została również konieczność ingerencji gmin w politykę energetyczną. Gminy, będące jednostkami samorządu terytorialnego znajdującymi się najbliżej obywateli, powinny odgrywać kluczową rolę w organizowaniu lokalnych rynków energii. Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej na najbliższe lata. Jednostki samorządu terytorialnego odgrywają w tym procesie wzorcową rolę, czego dowodem jest przedstawiona legislacja Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an impact of energy efficiency enhancing investment on commune finance as exemplified by the urban commune of Częstochowa. Due to the leading role of local governments in the process of improving energy efficiency it is necessary to show the financial aspects of more rational power use in communes as well as the specific character of finance management of local governments. Capital outlays in investment limiting the use of power affect the financial position of communes resulting in loans, contributing at the same time to financial benefits in the form of lower cost of current activities. The article also indicates the need for commune intervention in energy policy. Communes, the local government units which are most closely located to the citizens, should play the key role in organising the local energy markets. The energy efficiency increase is one of the priorities of the European Union in the nearest years. The local governments play a model role in this process, which in reflected in the European Union legislation on energy efficiency.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barczyk S., Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010.
 • Gilowska Z., System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Municypium, Warszawa 1998.
 • Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, red. G. Maśloch, J. Sierak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Informacja o stanie mienia Gminy Miasta Częstochowa według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, Częstochowa, marzec 2011.
 • Jastrzębska M., Zarządzanie finansami gmin - aspekty teoretyczne, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999.
 • Lorek E., Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 • Maśloch G., Problemy energetyki komunalnej - obowiązki gminy w zakresie realizacji potrzeb energetycznych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" SGH 2008, Zeszyt Naukowy 88.
 • Owsiak S., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2005.
 • Uchwała nr 737/XLVII/2005 Rady Miasta Częstochowy dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. nr 94, poz. 551.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. nr 16, poz. 95.
 • https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-1-21491-gmina_efektywna_energetycznie. html
 • http://www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl/plan_dzialan/Lokalny Plan Dzialan - Czestochowa _CEEAP.pdf.
 • http://www.riph.czest.pl/.
 • http://energetyka.wnp.pl/,-7452_2_0_1.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442356

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.