PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 146 | 141--163
Tytuł artykułu

Opłata od zużycia wody jako instrument zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi

Autorzy
Warianty tytułu
Water Consumption Tariff as an Instrument of Communal Waste Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System opłaty od zużycia wody został zdefiniowany w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2011 (u.p.c.g.). Ustawodawca wprowadził to rozwiązanie, obok opłat od: liczby mieszkańców, powierzchni mieszkalnej czy gospodarstwa domowego, jako element opłaty systemowej, zasadniczo oderwanej od ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych i nieruchomościach zamieszkanych. Rozwiązanie to wprowadzono, licząc się z obecnością znaczącej liczby mieszkańców dużych miast o nieustalonym statusie pobytu: studentów, pracowników sezonowych, turystów. Początkowo marginalna forma, z biegiem czasu została wybrana przez ponad 20 samorządów, w tym miasto Szczecin (ok. 410 tys. mieszkańców zameldowanych) oraz gminy, głównie o charakterze turystycznym w pasie województw nadmorskich. Opłata od zużycia wody wyróżnia się istotną właściwością identyfikacji źródeł wytwarzania odpadów, chociaż znacznie słabszą możliwością kwantyfikacji wytwarzanego strumienia odpadów. Dodatkowo można wykorzystać zdolność oszacowania liczby mieszkańców - wytwórców odpadów przy wykorzystaniu wielkości zużycia wody, także do innych celów. Opłata ma duży potencjał rozwojowy, co wykazał kryzys opłat naliczanych od liczby mieszkańców w Poznaniu i Gorzowie. W artykule przedstawiono koncepcję dynamicznej formy opłaty na podstawie wspominanych cech tej opłaty.(abstrakt oryginalny)
EN
The water consumption tariff system was defined in the amended Act of 2011on the Maintenance of Cleanliness and Order in Communes. The legislator proposed this solution in addition to other charges in relation to the number of inhabitants and the housing area or household, as an element of the systemic charge as a rule not connected with the amount of waste generated by households and inhabited properties. The solution was introduced in connection with a significant number of inhabitants of large towns with unspecified residence status: students, seasonal workers or tourists. Marginal at the beginning, in the course of time it was chosen by over 20 local governments, including the town of Szczecin (about 410,000 inhabitants) and communes, mainly tourist in character in the coastal regions. The water consumption tariff reflects an important feature of identification of waste generation origin but a considerably weaker ability to quantify the generated stream of waste. Additionally, the ability to estimate the number of waste generating inhabitants when analysing the volume of water consumption may be used for other purposes. The tariff has a great development potential, which was indicated by the crisis related to the charges calculated on the number of inhabitants in Poznań and Gorzów. The article presents a concept of a dynamic tariff based the aforementioned features.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--163
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Grabowski Z., Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa listopad 2011 r., s. 22.
 • Grzymała Z., Goleń M., Hossa P., Wytyczne dotyczące ustalenia maksymalnych i minimalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z analizą kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, ponoszonych przez gminę (raport końcowy), Ministerstwo Środowiska, Warszawa 24 października 2014 r., s. 53 i 54.
 • Górnicki E., Dynamiczna stawka od osoby, "Przegląd Komunalny" 2015, nr 2, s. 27 i nast.
 • Górnicki E., Opłata wodno-śmieciowa, "Przegląd Komunalny" 2011, nr 5, s. 51-59.
 • Górnicki E., Plusy i minusy nowego systemu opłat "śmieciowych", "Przegląd Komunalny" 2012, nr 1.
 • Leśniewska J., Jak uporządkować śmieci? Poznaniacy pojechali na lekcję do Szczecina, "Gazeta Wyborcza", wydanie poznańskie, z dnia 25.03.2015.
 • Adamczyk P. wypowiedź dla TV Polsat, program "Wydarzenia", emisja 22 stycznia 2015 r., godz. 18.45.
 • Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 228).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz. 95).
 • Główny Urząd Statystyczny, Ochrona Środowiska 2012, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012.
 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie KPGO 2014, (MP z 2010 r., poz. 1138).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442368

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.