PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 148 | 9--20
Tytuł artykułu

Kształcenie "menedżerów wiedzy" - podstawą tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw inteligentnych

Warianty tytułu
Education of Knowledge Managers - the Basis for Creation and Operation of Intelligent Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwo inteligentne powinno być zarządzane przez specjalistów posiadających wysokie kompetencje zawodowe i wyróżniające się cechy charakteru. W niniejszym opracowaniu podjęto zagadnienie kształcenia takich specjalistów na kierunku zarządzania w uniwersytetach i szkołach wyższych w Polsce. W powiązaniu z szerszą niż na I stopniu praktyką w przedsiębiorstwach powinno być ono realizowane jedynie na II stopniu kierunku zarządzanie i specjalności - zarządzanie wiedzą. Rekrutowane na tę specjalność powinny być wybitne jednostki, posiadające stopień licencjata z zakresu zarządzania lub ekonomii. Dotychczasowy program studiów II stopnia należy poszerzyć o przedmioty: socjologia, psychologia i ewentualnie komunikacja społeczna, obowiązkowy drugi język obcy i znacznie dłuższą praktykę. W budowaniu planu studiów dobrze byłoby wykorzystywać opublikowane wyniki badań, w tym także opinie ekspertów - praktyków.(abstrakt oryginalny)
EN
An intelligent enterprise should be managed by specialists possessing high professional competence and outstanding features of character. The present study deals with the issue of education available for such specialists in the field of study of Management at universities in Poland. Combined with more comprehensive traineeship in companies in the first cycle, it should be pursued only in the second cycle of studies in the field of study of Management and the specialisation of Knowledge Management. Outstanding individuals possessing the Bachelor's degree in Management or Economy should be recruited at this specialisation. The current programme of the second cycle studies should be extended by the courses in: sociology, psychology, and possibly social communication, compulsorily in the second foreign language as well as a much longer traineeship. When constructing the curriculum, it would be good to make use of the research results, including the opinions of experts-practitioners.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Chodorek M., Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, w: Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik Międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M. J. Stankiewicz, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2006.
 • Czapla T., Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2011.
 • Drucker P. F., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Wydawnictwo "New Media", Warszawa 2010.
 • Gruszczyńska-Malec G., Strużyna J., Budowanie kompetencji absolwentów uniwersytetu, w: Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu, red. K. Jędralska, J. Bernais, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Grzega U., Kształcenie ustawiczne w Polsce i Unii Europejskiej oraz formy aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków, w: Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, red. K. Jędralska, J. Bernais, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 • Huczyński A., Buchanar D., Organizational behaviour, Prentice Hall, New Jork, London 1991.
 • Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu, red. K. Jędralska, J. Bernais, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Mikołajczyk Z., Cienie i blaski społecznej odpowiedzialności w budowaniu kadry akademickiej polskich wyższych uczelni, w: Strategie w zarządzaniu organizacjami, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Katowice 2015.
 • Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych, red. K. Jędralska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Płoszajski P., Organizacja przyszłości. Wirtualny splot kontraktów, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W. M. Grudzewski, J. K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W. M. Grudzewski, J. K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 • Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,Katowice 2003.
 • Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, red. K. Jędralska, J. Bernais, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 • Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M. J. Stankiewicz, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442406

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.