PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 147 | 59--72
Tytuł artykułu

Teoretyczne uwarunkowania koncepcji wartości godziwej wobec opozycji szkoły wartości i podejścia zdarzeniowego

Warianty tytułu
Theoretical Determinants of the Fair Value Concept in relation to the Opposing Value Relevance School and the Event-Based Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi studium literaturowe związków koncepcji wyceny w wartości godziwej ze szkołą wartości, na tle konkurencyjnego podejścia zdarzeniowego w teorii rachunkowości. Zasadnicza różnica między szkołami polega na stopniu przetworzenia informacji dostarczanych użytkownikom. Wyższy stopień przetwarzania informacji w szkole wartości towarzyszy wyższemu zaufaniu do rachunkowości. Szerokie zastosowanie wartości godziwej w regulacjach rachunkowości stanowi konsekwencję dominacji szkoły wartości. Jej zastosowanie wynika bowiem z przekonania o rozpoznaniu zasadniczych potrzeb informacyjnych użytkowników i sprowadzeniu ich do potrzeby przewidywania przyszłych przepływów pieniężnych. Najczęściej podnoszone argumenty przeciw zastosowaniu wartości godziwej są związane właśnie z wysokim stopniem przetwarzania informacji oraz brakiem zaufania do rachunkowości zgodnej ze szkołą wartości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a literature study of relations of valuation in fair value with the value relevance school against the background of a competitive event-based approach in the accounting theory. A basic difference between these two approaches consists in the degree of processing of data provided to users. A higher degree of data processing in the value relevance school accompanies a higher confidence in accounting. A comprehensive use of fair value in accounting regulations is a consequence of the value relevance school domination. Its application results from the conviction about the recognition of basic information needs of users and confining them to the need for forecasting future monetary flows. The arguments most frequently articulated against the use of fair value are connected exactly with a high degree of data processing and no confidence in accounting compliant with the value relevance school. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Barker R., Schulte S., Representing the market perspective: Fair value measurement for non-financial assets, "Accounting, Organizations and Society" 2015.
 • Benbasat I., Dexter A. S., Value and events approaches to accounting: an experimental evaluation, "The Accounting Review" 1979, t. 54, nr 4, s. 735-749.
 • Deloitte, Swimming in words. Surveying narrative reporting in annual reports, London 2010, http://www.iasplus.com/en/binary/uk/1010ukswimminginwords.pdf.
 • Demski J. S., Fellingham J. C., Ijiri Y., Sunder S., Glover J. C., Jinghong P., Some thoughts on the intellectual foundations of accounting, "Accounting Horizons" 2002, t. 16, nr 2, s. 157-168.
 • Frendzel M., Koncepcyjne przesłanki stosowania wartości godziwej w kontekście podejścia bilansowego, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, nr 125, Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości, s. 17-27.
 • Frendzel M., Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Frendzel M., Kabalski P., O sensie stosowania modelu przeszacowania do wyceny środków trwałych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2011, t. 249, s. 175-192.
 • Gierusz J., Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, nr 62, s. 111-126.
 • Gmytrasiewicz M., Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, t. 53, s. 63-70.
 • Hajduga E., Czynniki kulturowe jako determinanty modelu rachunkowości, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2011, nr 41, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 109-116.
 • Hońko S., Wartość mniej godziwa - hierarchia wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych w wybranych podmiotach branży deweloperskiej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, nr 71, Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej, s. 73-85.
 • Hońko S., Wycena w rachunkowości: znaczenie, podstawy, parametry i zasady, PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Szczecin 2013.
 • Janowicz M., Ustalanie wartości godziwej zgodnie z projektem nowego MSSF, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2011, nr 32, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 157-167.
 • Johnson O., Toward an "Events" theory of accounting, "The Accounting Review" 1970, t. 45, nr 4, s. 641-653.
 • Landsman W. R., Is fair value accounting information relevant and reliable? Evidence from capital market research, "Accounting and Business Research" 2007, t. 37, nr 3, s. 19-30.
 • Laux C., Leuz C., The crisis of fair-value accounting: Making sense of the recent debate, "Accounting, Organizations and Society" 2009, t. 34, nr 6, s. 826-834.
 • Luty Z., Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, t. 56, nr 112, s. 127-138.
 • Luty Z., Wirtualny wymiar informacji finansowych: artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, t. 49, nr 105, s. 123-129.
 • Mazur A., Schyłek teorii wartości w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2015, nr 82 (138), s. 15-16.
 • Mazur A., Wieloaspektowość dyskusji wokół wartości godziwej, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, nr 125, Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości, s. 61-71.
 • Mućko P., Przesłanki i ograniczenia stosowania wartości godziwej w regulacjach rachunkowości, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2011, t. 1, nr 1, s. 55-66.
 • Mućko P., Systemy rachunkowości na świecie, w: Rachunkowość międzynarodowa, red. K. Winiarska, ODDK, Gdańsk 2009, s. 31-46.
 • Radebaugh L. H., Gray S. J., International Accounting and Multinational Enterprises, 5th edition, John Wiley & Sons, New York 2002.
 • Riahi-Belkaoui A., Accounting Theory, Business Press Thompson Learning, London 2000.
 • Rówińska M., Zadora K., Bezstronnie o wartości godziwej, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, nr 125, Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości, s. 192-199.
 • Rówińska M., Zadora K., Rachunkowość w wartości godziwej a zasady rachunkowości, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, nr 125, Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości, s. 165-172.
 • Sorter G. H., An "Events" approach to basic accounting theory, "The Accounting Review" 1969, nr 1, s. 12-19.
 • Whittington G., Fair value and the IASB/FASB Conceptual Framework Project: An alternative view, "Abacus" 2008, t. 44, nr 2, s. 139-168.
 • Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r., IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, London, Warszawa 2011, t. A, s. A23-A56.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442412

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.