PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(15) | 19--30
Tytuł artykułu

Treść dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w prawie polskim i w unijnym projekcie "Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń (PEICL)"

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Content of a Policy Document within the Polish Law and the Draft of Principles of European Insurance Contract Law (PEICL)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przytacza i omawia poszczególne wymogi co do treści dokumentu ubezpieczenia obowiązujące w prawie polskim. Zwrócono uwagę na konsekwencje rozwiązań odnoszących się do obrotu międzynarodowego, a także wynikające z orzeczniczej wykładni prawa zamówień publicznych. Szczególnie podkreślono rangę dla praktyki konsekwencji art. 141 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Autor zwrócił uwagę na konsekwencje wynikające z obecnie obowiązującej regulacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i specyfice kodeksu morskiego. Przywołano także w treści relewantne rozwiązania PEICL. Autor stawia tezę, że de lege lata nie można zbudować jednolitego katalogu takich wymogów w prawie polskim, a ewentualne dalsze prace legislacyjne w tym zakresie powinny opierać się na zasadach Europejskiego Prawa Ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes specific requirements as to the content of a document of proof of insurance contract conclusion in force under Polish law. Attention is paid to the consequences of principles relating to international trade and resulting from the judicial interpretation of the public procurement law. The rank of article 141 of the Act on Insurance Activity was stressed herein in relation to practical issues. The author paid attention to the consequences resulting from the provisions of the Act on Obligatory Insurance and on the Maritime Code that are in force nowadays. Relevant solutions of PEICL are also invoked in the content. The author presents a thesis that de lege lata it is impossible to build a single directory of such requirements in the Polish law and that possible further legislative work in this area should be based on the principles of the European insurance law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • B. Kucharski, Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 136-164
 • M. Orlicki, Polisa ubezpieczeniowa, (w:) A. Szumański (red.), System prawa prywatnego, t. 18, Prawo papierów wartościowych, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 378 i nast.
 • D. Fuchs, Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej w prawie polskim a przedmiotowy zakres zastosowania Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. Przyczynek do wykładni norm międzynarodowego prawa handlowego, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 6 (1/2009), s. 19 i nast.
 • D. Fuchs, Obowiązki informacyjne ubezpieczyciela wobec konsumenta w świetle projektowanego artykułu 13¹ ustawy o działalności ubezpieczeniowej, "Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych", z. 6, Problemy ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeń, sierpień 2006, s. 85 i nast
 • D. Fuchs, Swoboda świadczenia usług w świetle nowego prawa ubezpieczeniowego, (w:) T. Sangowski (red.), Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2005, s. 77 i nast.
 • K. Malinowska, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, M. Glicz (red.), Komentarz, t. 1, Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010, s. 431.
 • K. Drzewicki, Dokument ubezpieczenia a certyfikat, cz. 1, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2013, nr 5, s. 30-32.
 • M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 378-381.
 • E. Kowalewski, W.W. Mogilski, Model powszechnego ubezpieczenia budynków oraz ryzyk katastroficznych w Polsce - dylematy teleologiczne i prawne, (w:) Aspekty prawno-ekonomiczne projektu obowiązkowego ubezpieczenia budynku od ryzyk katastroficznych, materiały konferencyjne, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2013, s. 4-10.
 • D. Fuchs, Prawo europejskie wobec problemu pomocy publicznej dla ofiar katastrof, (w:) Aspekty prawno-ekonomiczne projektu obowiązkowego ubezpieczenia budynku od ryzyk katastroficznych, materiały konferencyjne, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2013, s. 70-75.
 • O.C. Jess (ed.), Butterwords Insurance Law Handbook, LexisNexis, London 1992, s. 28
 • E.R. Hardy Ivamy, General Principles of Insurance Law, Butterworths Law, London 1993, s. 480.
 • J. Łopuski, Prawo morskie, t. 2, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz-Toruń 2000, s. 317.
 • D. Fuchs, Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia w prawie polskim oraz unijnym projekcie PEICL - uwagi co do formy, maszynopis powielony
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442420

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.