PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 90 | 63--79
Tytuł artykułu

Dialog w klastrach w świetle podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dialogue in Clusters in the Light of Network Approach in Strategic Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia istotę zjawiska dialogu w klastrach. Dialog, będący podstawą komunikacji międzyludzkiej, został ukazany w perspektywie podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym. W artykule zaprezentowano również użyteczność podejścia fenomenologicznego dla analizy zjawisk sieciowych w klastrach oraz sformułowano zasady dialogu, które stosowane w praktyce przyczyniają się do wzrostu racjonalności podejmowanych działań w sieciach i klastrach. Przedstawione przykłady praktyczne prowadzonego dialogu dotyczą pięciu wybranych klastrów kreatywnych działających w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the essence of dialogue in the cluster have been presented. Dialogue, underlying human communication, have been shown from the perspective of network approach in strategic management. The paper also includes discussion of the usefulness of phenomenological approach for analysis of phenomenon in networks. The author formulated rules of dialogue that determine the rationality of undertaken activities. Presented cases of conducted dialogue consider five chosen creative clusters in Poland.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Bombała B.: Fenomenologia zarządzania. Przywództwo. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • 2. Brzóska J.: Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 • 3. Castro L.: Strategizing across boundaries: revisiting knowledge brokering activities in French innovation clusters. Journal of Knowledge Management, Vol. 19, No. 5, 2015, p. 1048-1068.
 • 4. Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • 5. de Bruijn H., ten Heuvelhof E.: Management in Networks: On multi-actor decision mak-ing. Routledge 2008.
 • 6. Hall E.T.: Poza kulturą. PWN, Warszawa 1984.
 • 7. Henry M., Rivera J., Faithful G.E.: The four principles of phenomenology. Continental Philosphy Review, No. 48, 2015, p. 1-21.
 • 8. Kjær A.M.: Rządzenie. Wydawnictwo Sic! Warszawa 2009.
 • 9. Knop L.: Zarządzanie klastrem. Koncepcje, strategie, modele. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • 10. Knop L., Stachowicz J., Krannich M., Olko S.: Modele zarządzania klastrami. Wybrane przykłady. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • 11. Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Wydawnictwo Nau-kowe PWN, Warszawa 1999.
 • 12. Markova I.: Dialogicality and Social Representations. Cambridge University Press, 2003.
 • 13. Martins B., Sole F.: Roles-purpose-and-culture misalignments: a setback to bottom-up SME clusters. Journal of Knowledge Management, Vol. 17, 2013, No. 4, p. 598-616.
 • 14. Morgan G.: Obrazy organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • 15. Niemczyk J.: Strategia: od planu do sieci. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 • 16. Nowicka-Skowron M., Pachura P.: Strategie innowacyjne przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki sieciowej. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 305, 2009.
 • 17. Płoszajski P.: Paradygmat nauk organizacyjnych. W kierunku nowej metafory, [w:] Krzyżanowski L. (red.): Przedmiot, metoda i paradygmat nauki organizacji i zarządzania. In-stytut Administracji i Zarządzania, Materiały i Studia, Warszawa 1988.
 • 18. Potępa M.: Fenomenologia faktycznego życia. Martin Heidegger. Wydawnictwo Genesis, Warszawa 2004.
 • 19. Prahalad C.K., Krishnan M.S.: The New Age of Innovation. Driving Co-created Value through Global Networks. McGraw Hill, 2008.
 • 20. Sipiński B.: Fenomenologia dialogu. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2008.
 • 21. Tischner J.: Filozofia dramatu. Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 • 22. Szulczewski G.: Dialog, etyka, gospodarka. Zastosowania dialogu w zarządzaniu w ujęciu niemieckojęzycznej etyki gospodarczej. "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", nr 15, 2012.
 • 23. Stachowicz J., Bojar E.: Konstruowanie dynamiki procesów poznawczych w organizacjach i regionie - racjonalizacją organizowania rozwoju sieci, [w:] Bojar E., Stachowicz J.: Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008.
 • 24. Stachowicz J.: Globalne sieci przepływu kapitału, wiedzy oraz wartości jako kluczowe wyzwanie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 9, 2011, s. 201-214.
 • 25. Stachowicz J.: Podejście sieciowe (paradygmat sieciowy) w naukach zarządzania; założenia oraz konsekwencje dla praktyki zarządzania, [w:] Stachowicz J., Nowicka-Skowron M., Voronina L.A. (red.): Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. TNOiK Dom Organizatora, Lublin - Toruń 2014.
 • 26. Szmal A.: Dyfuzja innowacji jako zjawisko sieciowe. Zeszyty Naukowe Politechniki Ślą-skiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 56, 2011, s. 291-304.
 • 27. Zahavi D.: Fenomenologia Husserla. Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 • 28. Zasady Dialogu Społecznego - dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 r.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442422

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.