PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(15) | 31--50
Tytuł artykułu

W poszukiwaniu miejsca w systemie - czyli o statusie Rzecznika Ubezpieczonych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
In the Search of a Position in the System - the Status of the Polish Insurance Ombudsman
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktualnie można spotkać się z przeciwstawnymi stanowiskami interpretacyjnymi dotyczącymi statusu prawnego Rzecznika Ubezpieczonych oraz funkcji, jaką ten pełni w polskim systemie prawa, w szczególności odnoszącymi się do możliwości zaliczenia Rzecznika Ubezpieczonych jako podmiotu wchodzącego w skład administracji rządowej. W artykule przeprowadzono analizę statusu prawnego Rzecznika Ubezpieczonych w celu odszukania jego właściwego miejsca w systemie organów państwa. Właściwe określenie statusu Rzecznika i jego miejsca w systemie determinuje jego zakres praw i obowiązków w relacjach z naczelnymi organami administracji państwa, a także wpływa na sposób kreacji i wykonania pewnych obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz wpływa na możliwość wykonywania innych funkcji publicznych. Charakterystyka kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych oraz przesłanki warunkujące zaliczenie określonego podmiotu do administracji rządowej uzasadniają wniosek, że Rzecznik nie wchodzi w skład administracji rządowej, lecz poddany jest ogólnemu i instytucjonalnemu nadzorowi ze strony Prezesa Rady Ministrów, którego zakres uregulowany jest w sposób wyczerpujący przez przepisy ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych. (abstrakt oryginalny)
EN
Currently, opposing opinions are presented concerning legal status of the Polish Insurance Ombudsman and the function it performs in the Polish legal system. In particular those opinions differ in relation to the status of the Insurance Ombudsman as an entity of the government. The article analyzes the legal status of the Insurance Ombudsman to locate its proper place in the system of national authorities. Proper determination of the status of the Ombudsman and its place in the system determines the scope of rights and obligations in relation to the supreme bodies of state administration, as well as affects creation and implementation of certain obligations under the Act on public finances and also the ability to carry out other public functions. Characteristics of the Insurance Ombudsman's competence and prerequisites that allow an entity to be classified as a governmental organization justify the conclusion that the Ombudsman does not form part of the government, but is subject to general and institutional supervision of the Prime Minister, the scope of which is regulated exhaustively by the provisions of the Act on Insurance Ombudsman. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Bibliografia
 • S. Rogowski, Urząd Rzecznika Ubezpieczonych w teorii i praktyce, "Prawo Asekuracyjne" 1999, nr 1, s. 5 i nast.
 • K. Krawczyk, Instytucja Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce w latach 1995-2005, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2006, nr 1, s. 123
 • A. Daszewski w materiale opracowanym na potrzeby serwisu internetowego Rzecznika Ubezpieczonych, http://www.rzu.gov.pl.
 • W. Sokolewicz, Komentarz do rozdz. IX Konstytucji, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2001, s. 7.
 • A. Zieliński, Komentarz do § 26 Konstytucji, (w:) B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • J. Jagielski, Problem zaliczania Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe" do kategorii "administracja rządowa", (w:) Status posła, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, cz. 2, Warszawa 2007, s. 186-190.
 • T. Szumlicz, Konsument na rynku ubezpieczeń - z perspektywy gospodarki rynkowej w Polsce, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2007, nr 11/12, s. 29.
 • E. Kowalewski, Ocena naszego ustawodawstwa ubezpieczeniowego, "Państwo i Prawo" 2003, z. 12, s. 26-27.
 • M. Kulesza, Mandat poselski a pełnienie funkcji dyrektora samorządowej instytucji kultury, (w:) Status posła, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, cz. 2, Warszawa 2007, s. 234.
 • R. Michalska-Badziak, (w:) M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Difin, Warszawa 2009, s. 113.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442430

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.