PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 148 | 63--82
Tytuł artykułu

Metoda oceny zarządzania kapitałem ludzkim

Warianty tytułu
Method of Appraisal of Human Capital Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowany artykuł ma (w zamierzeniu autorów) wzbogacić metodykę oceny tak istotnego obszaru funkcjonowania organizacji, jakim jest zarządzanie kapitałem ludzkim. Rozpoczęliśmy od sprecyzowania istoty kapitału ludzkiego i procesu zarządzani nim. Metoda zakłada dwa poziomy badań: • poziom strategiczny (strategia globalna, charakterystyka badanej grupy zawodowej, strategia personalna), • poziom procesowy (dobór, motywacja, rozwój, oceny, zwolnienia). Przedstawiono dalej założenia doboru metod zbierania informacji i doboru respondentów. Sama koncepcja zakłada rozpoczęcie badań od zdefiniowania strategicznych wymogów ZKL. Poziom procesowy zawiera diagnozę rzeczywiście realizowanego procesu ZKL i projektowanie kształtu tego procesu, wyznaczonego potrzebami strategicznymi. Analiza porównawcza pozwala wyznaczyć "lukę procesową". Wskazuje ona na obszary i kierunki niezbędnych korekt. Aplikacyjne założenia metody mogą i powinny zawierać koncepcję narzędzi badawczych, sposobu ich wykorzystania oraz procesu analizy uzyskanych wyników. Niestety ze względu na ramy niniejszego referatu problem ten pozostał jako temat do oddzielnych rozważań.(abstrakt oryginalny)
EN
The presented article is intended by the authors to enrich the methodology of appraisal of a crucial area of organisation operations, which is human resources management. At the beginning it presents the idea of human capital and the process of its management. The method deals with two levels of research: • strategic level (global strategy, characterisation of the examined professional group, personnel strategy), • process level (selection, motivation, development, appraisal, dismissals).Next, it presents the assumptions on the selection of data collection methods and the choice of respondents. The concept itself assumes beginning of research with the definition of the HCM strategic requirements. The process level includes the identification of diagnosis of the actually pursued HCM process and the design of this process shape determined by strategic needs. The comparative analysis allows for setting the "process gap." It indicates the areas and directions of indispensable corrections. The application assumption of the method should include the concept of research tools, the way of using them and the obtained results of the process of analysis. Unfortunately, due to the scope of this article this issue remains as a topic of separate study. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 • Bratnicki M., Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, "Przegląd Organizacji 2001, 5.
 • Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa, odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Juchnowicz M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia aplikacje, PWE, Warszawa 2014.
 • Jurkowski R., Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa2004.
 • Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Krupski R., Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2006.
 • Listwan T., Stor M., Strategie personalne zarządzania kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Ekonomiczne we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Listwan T., Studia Ekonomiczne. Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • Mikuła B., Człowiek a organizacja, Antykwa, Kraków 2000.
 • Obłój K., Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
 • Zakrzewska-Bielawska, Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, w: Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2014, t. 27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442446

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.