PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 148 | 85--97
Tytuł artykułu

Asymilacja standardów funkcjonowania organizacji inteligentnych w procesach zarządzania na przykładzie niemieckich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Assimilation of standards of intelligent organisation operations in management processes as exemplified by german companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarka światowa determinowana jest ewolucją w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, ponieważ sukces rynkowy przedsiębiorstw w znacznym stopniu warunkuje skuteczne zarządzanie wiedzą. Zaakcentować należy strategiczny charakter wiedzy, wynikający nie tylko z trudności wiążących się z jej imitacją i substytucją w przeciwieństwie do zasobów materialnych, lecz także z jej elastyczności w aspekcie celowości kreowania i doskonalenia oferty przedsiębiorstwa. Ponieważ wiedza, stanowiąc obecnie strategiczny zasób przedsiębiorstwa, podlega permanentnej identyfikacji oraz ciągłemu doskonaleniu, niezmiernie istotna staje się jej asymilacja w odpowiednie struktury procesów zarządzania, szczególnie w aspekcie organizacji inteligentnej. W artykule zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych w niemieckich przedsiębiorstwach branży usługowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The world economy is determined by the evolution towards the knowledge based economy as market success depends to a large extent on the effective knowledge management. It should be emphasized that a strategic character of knowledge results not only from the difficulties connected with its imitation and substitution, unlike tangible assets, but also with its flexibility in the aspect of creation and improvement of the company offer. As knowledge, included in strategic corporate assets, is subject not only to permanent identification but also continuous improvement, it is extremely important for it to assimilate into appropriate structures of management processes in the aspect of intelligent organization. The article presents the results of research done in German service providing companies.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bratnicki M., Pomiar kapitału intelektualnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 11, s. 12-15.
 • Czakon W., Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy w kontekście międzyorganizacyjnym, w: Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, red. R. Krupski, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2009.
 • Dyduch W., Bratnicka K., Twórczość strategiczna jako podstawa budowania kapitału intelektualnego organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr 340, s. 637-650.
 • Fuchs J., Stolorz Ch., Produktionsfaktor Intelligenz: warum intelligente Unternehmen so erfolgreich sind, Gabler, Wiesbaden 2013.
 • Güldenberg S., Wissensmanagement und Wissenscontrolling in lernenden Organisationen: ein systemtheoretischer Ansatz, Springer Fachmedien Wiesbadaen GmbH, Wiesbaden 2013.
 • Hejduk I. K., W drodze do przyszłości, w: Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2003.
 • Jelonek D., Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 • Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • Krupski R., Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Krzakiewicz K., Kultura organizacyjna i zmiana strategiczna w organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu" 2009, z. 2/3, s. 1164-1172.
 • Martensen A., Dahlgaard J. J., Strategy and planning for innovation management - supported by creative and learning organisations, "International Journal of Quality & Reliability Management" 1999, vol. 16, no. 9, s. 878-891.
 • Mikuła B., Organizacja ucząca się, w: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 • 13. Prozesswissen als Erfolgsfaktor: effiziente Kombination von Prozessmanagement und Wissensmanagement, red. C. Engelhardt, K. Hall, J. Ortner, Springer-Verlag, Wiesbaden 2013, s. 213-232.
 • Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 • Schlank, intelligent und schnell: so führen Sie Ihr Unternehmen zur Hochleistung, red. W. Burckhardt, Gabler, Wiesbaden 2013.
 • Senge P. M., Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Skowron-Grabowska B., Procesy innowacyjno-konkurencyjne w strategiach przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 6, s. 13-18.
 • Sopińska A., Wiedza i kapitał intelektualny w nowych typach organizacji - w organizacjach sieciowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr 340, s. 788-798.
 • Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Wassermann O., Schwarzer M., Das intelligente Unternehmen: schlummernde Potenziale realisieren, Springer-Verlag, Wiesbaden 2012.
 • Wüthrich H. A., Schallers P. D., Organisationen eine Stimme geben, "Controlling & Management Review" 2014, vol. 58, nr 8, s. 20-25.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Zeller A., Wissensmanagement: Schritte zum intelligenten Unternehmen, Springer- -Verlag, Berlin Heidelberg 2012.
 • Ziębicki B., Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji inteligentnych, w: Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, red. A. Potocki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442448

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.