PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(15) | 59--70
Tytuł artykułu

Problematyka odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną zalaniem lokalu położonego na niższej kondygnacji - analiza problemu ze szczególnym uwzględnieniem uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Problem of Liability for Damage Caused by Flooding of Premises Located on the Lower Floors : Analysis of a Problem on the Basis of Judgment of the Supreme Court Dated February 19, 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r. (III CZP 63/12) została podjęta na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych. Celem wniosku było rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności co do wykładni prawa w odniesieniu do odpowiedzialności za naprawienie szkody spowodowanej zalaniem mieszkania z lokalu znajdującego się na wyższym piętrze. Kontrowersje dotyczyły przede wszystkim tego, czy odpowiedzialność za tego typu szkodę kształtuje się na zasadzie winy (art. 415 k.c.) czy też na zasadzie ryzyka (art. 433). Problem ten jest niezwykle istotny w praktyce i przekłada się bezpośrednio na kwestię dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od właściciela lokalu, z którego doszło do zalania, albo też od zakładu ubezpieczeń, z którym właściciel zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Niniejszy artykuł zawiera omówienie dotychczasowej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, poglądów doktryny prawa cywilnego oraz stanowiska zajętego przez Rzecznika Ubezpieczonych. Ponadto przedstawione zostały wnioski płynące z uchwały Sądu Najwyższego, w której uznano, że odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek zalania lokalu położonego na niższej kondygnacji opiera się na zasadzie winy. Zdaniem autora tego typu rozstrzygnięcie znacząco utrudnia poszkodowanym dochodzenie naprawienia szkody od sprawcy i wiąże się z wieloma praktycznymi problemami. (abstrakt oryginalny)
EN
Judgment of the seven judges of the Supreme Court dated February 19, 2013 (no. III CZP, 63/12) was issued as a response to a motion of the Polish Insurance Ombudsman. The aim of the motion was to assess by the Supreme Court existing discrepancies in court rulings about interpretation of law relating to liability for damages caused by flooding premises located on the lower floors. Controversies related primarily to the issue of the basis of liability - if such situations should be assessed at principle of fault or at no-fault basis. This problem is very important in practice and relates directly to the issue of compensation of claims from the owner of the premises, from which there has been flooding, or from an insurer, which insures the owner's civil liability. The article presents an analysis of previous judicature of the Supreme Court and general courts, doctrine of civil law and opinion of the Polish Insurance Ombudsman. Conclusions of resolution of the Supreme Court that recognizes fault liability in such cases have also been presented herein. The author is of the opinion that this type of decision significantly impedes redress from the perpetrator and involves a number of practical problems. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Bibliografia
 • Z. Masłowski, (w:) F. Błahuta et al., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, ks. 3, Zobowiązania, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972, s. 1057-1058.
 • A. Szpunar, Szkoda wyrządzona przez wyrzucenie rzeczy z pomieszczenia, "Nowe Prawo" 1972, nr 10, s. 1492-1494
 • A. Szpunar, O zakresie odpowiedzialności z art. 433 k.c., "Palestra" 1982, z. 9-10, s. 40
 • A. Szpunar, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta i rzeczy, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1985, s. 66 i nast.
 • P. Księżak, Odpowiedzialność za szkody spowodowane przelaniem się wody z wyższej kondygnacji, "Monitor Prawniczy" 2006, nr 4, s. 193-195.
 • A. Olejniczak, komentarz do art. 433, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. Część ogólna, LEX, 2010.
 • A. Śmieja, (w:) A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 517.
 • W. Dubis, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 764-765.
 • M. Safjan, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 1668.
 • M. Warciński, Glosa do wyroku SN z dnia 5 marca 2002 r., I CKN 1156/99, OSP 2005, nr 10, poz. 116.
 • F. Zoll, Glosa do wyroku SN z dnia 5 marca 2002 r., I CKN 1156/99, OSP 2003, nr 1, poz. 5.
 • K.P. Sokołowski, Effusum vel deiectum (art. 433 k.c.) a zalanie mieszkania, "Przegląd Sądowy" 2008, nr 9, s. 59-74.
 • M. Krajewski, Art. 433 k.c. a szkoda polegająca na zalaniu lokalu na niższej kondygnacji, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2012, nr 3, s. 19-27.
 • E. Kowalewski, W.W. Mogilski, M.P. Ziemiak, Odpowiedzialność za szkodę polegającą na zalaniu lokalu - zasada winy czy zasada ryzyka?, "Prawo Asekuracyjne" 2013, nr 1, s. 36-41.
 • B. Kucharski, P. Księżak, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 lutego 2013 r. (III CZP 63/12) w sprawie stosowania art. 433 k.c. do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji, "Prawo Asekuracyjne" 2013, nr 4, s. 111-117.
 • G. Bieniek, (w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego, ks. 3, Zobowiązania, t. 1, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 247-250.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442450

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.