PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 147 | 87--107
Tytuł artykułu

Dylematy wykorzystania wartości godziwej - teoria i praktyka

Warianty tytułu
Fair Value Application Dilemma. Theory and Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wartość godziwa już od wielu lat budzi silne emocje w związku z zasadnością jej wykorzystania na potrzeby wyceny. Ma ona wielu zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Artykuł jest próbą oceny obowiązujących regulacji rachunkowości w zakresie wartości godziwej. Autorki przeanalizowały argumenty za i przeciw jej stosowaniu, a następnie oceniły, w jaki sposób Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nr 13 "Wycena w wartości godziwej" może eliminować wady przypisywane tej metodzie wyceny. Uzupełnieniem treści teoretycznych są wyniki badań empirycznych, których głównym celem była ocena zastosowania MSSF nr 13 przez polskie spółki giełdowe. Przeprowadzone badania literaturowe i empiryczne pozwoliły na postawienie tezy, że wartość godziwa może być wiarygodną metodą wyceny przy założeniu, że do jej ustalenia zastosowano odpowiednie techniki i dane wejściowe. Z kolei odpowiednia prezentacja informacji na jej temat może znacznie podnieść wartość informacyjną sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Fair value has been evoking emotions for many years in relation to the legitimacy of its application for the purpose of valuation. It has numerous proponents as well as opponents. The article attempts to assess the current accounting regulations on fair value. The authors analysed the arguments for and against its application, and assessed the way the IAS no. 13 "Fair Value Measurement" may eliminate the defects assigned to this method of valuation. The theoretical content is completed with the results of empirical research, whose major goal was to assess the IAS no.13 by Polish listed companies. The literature and empirical research allow for the formulation of the thesis that fair value may become a reliable method of valuation assuming that its measurement is made with appropriate techniques and input. And a suitable presentation of information on it may considerably raise the information value of financial reports. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Frendzel M., Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2011.
 • Głębocka M., Rachunkowość kreatywna a model wyceny w wartości godziwej - wybrane problemy, w: Rachunkowość Warta Poznania. Teoria i historia rachunkowości, red. A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.
 • Gos W., Hońko S., Reaktywacja zasady ostrożności, w: Rachunkowość Warta Poznania. Teoria i historia rachunkowości, red. A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.
 • Hońko S., Wycena w rachunkowości. Znaczenie, podstawy, parametry i zasady, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
 • Hońko S., Wartość mniej godziwa - hierarchia wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych w wybranych podmiotach branży deweloperskiej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, nr 71, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Janowicz M., Ujawnienia dotyczące wartości godziwej zgodnie z projektem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2011, nr 1/1.
 • Janowicz M., Ustalanie wartości godziwej zgodnie z projektem nowego MSSF, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2011, nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2006.
 • Kamela-Sowińska A., Rachunkowość na zakręcie, w: Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, red. A. Dyhdalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Kędzior M., Zasadność stosowania w rachunkowości wyceny opartej na wartości godziwej, w: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2013.
 • Mazur A., Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa 2011.
 • Micherda B., Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, t. 4 (60).
 • Micherda B., Szulc M., Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, w: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2013.
 • Molenda W., Wartość godziwa - zastosowanie i procedury ustalania, SKwP, Warszawa 2008.
 • Mućko P., Wycena w wartości godziwej w świetle asymetrii informacji i potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdań finansowych, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, nr 125.
 • Mućko P., Problemy uznawania wartości niematerialnych w rachunkowości, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, nr 71.
 • Surdykowska S. T., Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, t. 4 (60).
 • Szczepankiewicz E. I., Global Unification of Business Valuation Standards, "Management" 2013, vol. 17, no. 2.
 • Szczepankiewicz E. I., Propozycja założeń do opracowania polskiego standardu wyceny przedsiębiorstwa na przykładzie amerykańskich standardów oszacowania wartości przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. A. Kopiński, P. Kowalik, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013, nr 321.
 • Wójtowicz P., Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, "Zeszyty Naukowe: Monografie" 2010, nr 193, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Wójtowicz P., Czy wartość godziwa zastąpi koszt historyczny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2011, nr 861.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674 ze zm.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1255/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości(MSR) 12, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i 13 oraz Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 20, Dz. Urz. UE nr 360 z 29 grudnia 2012 r.
 • Krajowe Standardy Rachunkowości, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/krajowestandardy- rachunkowosci-i-stanowiska-komitetu, dostęp 20.09.2014.
 • IFRS 13 Fair Value Measurement. Project Summary and Feedback Statement, IASB, Londyn, 2011, http://www.ifrs.org, dostęp 20.08.2015.
 • Opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek notowanych w ramach indeksu WIG30, http://www.bankier.pl, dostęp 20.08.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442454

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.