PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 148 | 99--110
Tytuł artykułu

Czy uczelnia wyższa jest organizacją inteligentną?

Warianty tytułu
Is a University an Intelligent Organisation?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Misją szkolnictwa wyższego jest "przyczynianie się do podwyższania jakości życia Polaków przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy"1. Ma ono wpływ na osiąganie narodowych celów społecznych, gospodarczych, na budowę kapitału intelektualnego i społecznego kraju. Gwarantem osiągania tak szczytnych celów jest najwyższej jakości kadra naukowa uczelni wyższych, która pozyskuje, gromadzi, przechowuje i przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie dla dobra wspólnego kraju. Świadomość jej wartości, pozwalających realizować misję i budować oraz utrzymywać markę oraz renomę uczelni w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym powinna przyświecać kadrze zarządzającej szkołą wyższą. Niestety bardzo często, nie bacząc na wartości intelektualne dojrzałej kadry naukowej, pozbywa się jej, tracąc często bezpowrotnie kapitał intelektualny, będący podstawą organizacji inteligentnej. Celem niniejszego opracowania jest próba analizy i oceny funkcjonowania uczelni wyższych w kontekście spełnienia (lub niespełniania) wymogów organizacji inteligentnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The mission of higher education is to "contribute to the improvement of the standard of living of Poles by the creation, expansion and popularisation of knowledge." It affects the achievement of national social and economic goals as well as the construction of the intellectual and social capital of the country. University scientific staff are guarantors of the achievement of these lofty goals; they acquire, accumulate and transfer their knowledge and experience for the sake of common good of the country. The awareness of the values allowing for the implementation of the mission and creation as well as retention of the brand and renown of the university in the local, national or international environment should motivate the university managers. Unfortunately, heedless of the intellectual values of mature scientific staff, universities get rid of them wasting irreversibly the intellectual capital which an intelligent organization is based on. Thus, this study is aimed at the attempt to analyse and assess university performance in the context of meeting (or not) the requirements of an intelligent organisation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Bibliografia
 • Cieśliński J., Zły algorytm, złe minima, Forum Akademickie 2015, nr 4.
 • Czerniachowicz B., Organizacja ucząca się, a organizacja inteligentna, mikroekonomia. net/pdf/
 • Guzur J., Rybackie dinozaury będą nadal pracować - Profesorowie Seniorzy podpisali umowy z Rektorem UWM, www.pankarprybacy.pl.akt 356.
 • Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, red. A. Sajkiewicz, Difin, Warszawa 2008.
 • Kotlarska J., Budowa marki przedmiotu i nauczyciela, w: Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
 • Kwiatkowski S., Szkoły wyższe - przykład organizacji nieinteligentnych, w: Tworzenie organizacji, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001, s. 209-234.
 • Leja K., Doskonalenie przepływu wiedzy w wyższej uczelni, w: Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
 • Malinowski A., Jak oceniać pracowników uczelni za badania i dydaktykę, Forum Akademickie 2015, nr 2.
 • Mikuła B., Człowiek w organizacji, Antykwa, Kraków 2000.
 • Mikuła B., Kultura organizacji inteligentnej, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie 2008, nr 765.
 • Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego, Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum Ernst&Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, listopad 2009, s. 1.
 • Misja społeczna uniwersytetu w XXI w., opracowana przez zespół pod kierunkiem ks. prof. Andrzeja Szostka, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2015.
 • Nowak A., Nowak M., O postępującej biurokratyzacji polskich uczelni, Forum Akademickie 2014, nr 12.
 • Pietruski J., Profesor emerytowany pilnie poszukiwany, "Gazeta Lekarska" 2001, nr 12,
 • www.oil.org.pl, dostęp 11.12.2015. Prestiż zawodów, BS/164/2013, CBOS, Warszawa, listopad 2013.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 • Sajkiewicz A., Zarządzanie personelem w inteligentnej organizacji, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi u progu XXI w., red. Z. Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 • Śliwińska K., Wizja Szkoły Wyższej. Kierunki rozwoju procesów dydaktycznych na tle postaw i aspiracji młodzieży akademickiej, w: Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
 • Uczelnia oparta na wiedzy, red. Gołębiowski T., Dąbrowski M., Mierzejewska B., Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
 • Ustawa o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 r., poz. 572, art. 4, p. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442460

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.