PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(15) | 128--143
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty naruszeń prawa przez klientów zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of Violations of Law by the Clients of Insurance Companies in Vehicle and Property Insurance Contracts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przestępczość ubezpieczeniowa jest jaskrawym przykładem zagrożenia, które może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki ubezpieczonych, gdyż działania lub zaniechania mające na celu wyłudzenie odszkodowania uderzają ostatecznie w interesy konsumentów. Przejawia się to choćby poprzez wzrost składki ubezpieczeniowej oraz stosunek zakładów ubezpieczeń do osób poszkodowanych. Pozyskiwanie informacji dotyczących strat ponoszonych przez zakłady ubezpieczeń w związku z działaniem przestępców ubezpieczeniowych ma na celu wskazanie rozmiaru tego procederu oraz szacunkowe wyliczenie wielkości tych strat. Artykuł przedstawia wybrane aspekty zjawiska, jakim jest przestępczość ubezpieczeniowa. We wstępie wyjaśniono pojęcie przestępczości ubezpieczeniowej oraz zarysowano ogólną problematykę zjawiska. W dalszej kolejności zidentyfikowano problem naruszeń prawa przez klientów firm ubezpieczeniowych oraz źródła jego pochodzenia. Dalsza część artykułu przedstawia przykłady oszustw ubezpieczeniowych - zarówno popełnionych w Polsce, jak i w wybranych krajach europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Insurance crimes are a glaring example of risk, which may adversely affect the rights or obligations of the insured because the act or omission aimed at receiving unjustified compensation reflects consumer interests. It influences the amount of premium paid as well as insurers' attitude towards customers. Obtaining information on the losses incurred by insurance companies in connection with the operation of insurance criminals aims at identifying the size of such practice and the estimated calculation of the size of the losses. The article presents selected aspects of insurance crimes. In opening remarks the author explains the concept of insurance fraud and outlines the general issues of this phenomenon. Subsequently, the problem of violations of the law by the clients of insurance companies and the source of its origin was identified. The rest of the article presents examples of insurance frauds - whether committed in Poland and selected European countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
128--143
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Obrony Narodowej
Bibliografia
 • T. Gulla, Oszustwa ubezpieczeniowe - aspekty społeczne, praca magisterska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006.
 • P. Majewski, Analiza przestępczości ubezpieczeniowej w 2008 r., materiał z seminarium zorganizowanego przez Polska Izbę Ubezpieczeń i Szkołę Główną Handlową w Warszawie w dniu 9 grudnia 2009 r., http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/PIU_SGH_Majewski.pdf.
 • W. Jaroch, Przestępczość ubezpieczeniowa, "Monitor Prawniczy" 1997, nr 9.
 • J. Talarek, Zarządzanie ryzykiem przestępczości ubezpieczeniowej w zakładzie ubezpieczeń, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.
 • T. Tarkowski, Oszustwa dokonywane przy współudziale agentów i pracowników zakładów ubezpieczeń jako najgroźniejsza forma przestępczości w ubezpieczeniach komunikacyjnych, (w:) M. Sztark, A. Lewandowska (red.), Przestępczość ubezpieczeniowa - XI Międzynarodowa Konferencja, Szczecin 13-14 marca 2008. Materiały konferencyjne, SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2008, s. 166.
 • U. Kalina-Prasznic (red.), Leksykon polityki gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 61.
 • Z. Niezgoda, Niektóre aspekty prawnokarnej ochrony ubezpieczycieli (instytucji ubezpieczeniowych) na gruncie unormowań art. 286 i 298 k.k., "Prokuratura i Prawo" 2006, nr 4, s. 131.
 • B. Sałata, Problemy prawne związane ze ściganiem przestępczości ubezpieczeniowej w praktyce prokuratorskiej, "Prokuratura i Prawo" 2003, nr 9, s. 136.
 • J. Sobolak, Jak Polacy wyłudzają odszkodowania?, http://m.onet.pl/biznes,ycr5w (31.01.2012).
 • T. Grynkiewicz, M. Bojanowski, Wyłudzacze odszkodowań - pozorują stłuczki, kradzieże, http://wyborcza.pl/1,76842,6400084,wyludzacze_odszkodowan___pozoruja_stluczki__kradzieze.html (13.03.2013).
 • Ch. Jabłoński et al., Przyczyny rozbieżności w ocenie stopnia ciężkości i zakresu następstw zdrowotnych pomiędzy lekarzami orzecznikami towarzystw ubezpieczeniowych, (w:) M. Sztark, A. Lewandowska (red.), Przestępczość ubezpieczeniowa - XI Międzynarodowa Konferencja, Szczecin 13-14 marca 2008. Materiały konferencyjne, SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2008, s. 206-208
 • K. Maksymowicz, T. Jurek, R. Drozd, Udział medycyny sądowej w zwalczaniu przestępczości ubezpieczeniowej, (w:) M. Sztark, A. Lewandowska (red.), Przestępczość ubezpieczeniowa - XI Międzynarodowa Konferencja, Szczecin 13-14 marca 2008. Materiały konferencyjne, SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2008, s. 193.
 • W. Jaroch, Z problematyki zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej, "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 2, s. 28.
 • Talarek, Przestępczość w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce na tle wybranych krajów, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1578&catid=124:ubezpieczenia-majtkowe.
 • V. Paliūnas, Specyfika oszustw ubezpieczeniowych w krajach nadbałtyckich, (w:) Przestępczość ubezpieczeniowa - XIII Międzynarodowa Konferencja, Szczecin 11-12 marca 2010 r. Materiały konferencyjne, SZCZECINEXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2010, s. 85
 • T. Rydzek, Przestępczość ubezpieczeniowa w świetle teorii i praktyki, "Prawo Asekuracyjne" 1996, nr 2, s. 67
 • J.W. Wójcik, Przestępstwa w biznesie. Zapobieganie, t. 1, Afery gospodarcze, łańcuszki, piramidy, parabanki, oszustwa ubezpieczeniowe, manipulacje giełdowe, CIM, Warszawa 1998, s. 112-113, (za:) T. Wróblewski, Przestępczość ubezpieczeniowa - metody działania oraz sposoby zapobiegania w świetle ankiety Rzecznika Ubezpieczonych, http://www.rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Tomasz_Wroblewski_Przestepczosc_ubezpieczeniowa_metody_dzialania_oraz_sposoby_zapobiegania_w_swietle_ankiety_Rzeczni_145 (12.03.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442480

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.