PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 90 | 81--96
Tytuł artykułu

Współdziałanie w sieciach logistycznych - szanse i zagrożenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cooperation in Logistics Networks - Challenges and Limitations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja, dynamiczne, złożone i niepewne otoczenie oraz rozwój technologii informatycznych przyczyniły się do rozwoju współpracy przedsiębiorstw w formie sieci logistycznych. Z tego względu za cel artykułu przyjęto identyfikację czynników wpływających na funkcjonowanie sieci logi-stycznej. Na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz analizy danych statystycznych zbadano ponadto stopień wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Założono bowiem, że technologie in-formacyjne przyczyniają się do rozwoju sieci dostaw i niwelowania zagrożeń ich funkcjonowania.(abstrakt oryginalny)
EN
Globalization, dynamic, complex and uncertain environment on one hand and the development of information technology on the other have lead businesses to cooperate more closely through logistics networks. The goal of the article is to identify the factors influencing the functioning of a logistics network and determine the advantages and disadvantages of cooperation within a network. On the basis of a critical analysis of subject literature and the analysis of statistical data the rates of implementation of IT for managing supply chains was also analyzed. It was assumed that information technologies may contribute to the devel-opment of the supply networks and to the elimination of threats to their functioning.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Aarikka-Stenroos L., Sandberg B., Lehtimäki T.: Networks for the commercialization of innovations: A review of how divergent network actors contribute. "Industrial Marketing Management", Vol. 43, 2014.
 • 2. Baza danych GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, http://www.stat.gov.pl [data dostępu 26.11.2015].
 • 3. Bellamy M.A., Ghosh S., Hora M.: The influence of supply network structure on firm innovation. "Journal of Operations Management", Vol. 32, 2014.
 • 4. Cao Q., Gan Q., Thompson M.A.: Organizational adoption of supply chain management system: A multi-theoretic investigation. "Decision Support Systems", Vol. 55, 2013.
 • 5. Cheshmehgaz H.R., Desa M.I., Wibowo A.: A flexible three-level logistic network design considering cost and time criteria with a multi-objective evolutionary algorithm. "Journal of Intelligent Manufacturing", Vol. 24, 2013.
 • 6. Cheshmehgaz H.R., Islam M.N., Desa M.I.: A polar-based guided multi-objective evolutionary algorithm to search for optimal solutions interested by decision-makers in a logistics network design problem. "Journal of Intelligent Manufacturing", Vol. 25, 2014.
 • 7. Ciesielski M.: Strategie sieci i łańcuchów dostaw, [w:] Witkowski J. (red.): Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1078, 2005.
 • 8. Ciesielski M. (red.): Zarządzanie łańcuchami dostaw. PWE, Warszawa 2011.
 • 9. Cordeau J.F., Pasin F., Solomon M.M.: An integrated model for logistics network design. "Annals of Operations Research", Vol. 144, 2006.
 • 10. Długosz J.: Logistyczna obsługa klienta w organizacjach sieciowych, [w:] Witkowski J. (red.): Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1078, 2005.
 • 11. Dudek M.: Przedsiębiorczość w perspektywie koncepcji zakorzenienia działania ekonomicznego. "Studia Socjologiczne", nr 4 (203), 2011.
 • 12. Fechner I.: Centra logistyczne jako czynnik wzrostu efektywności łańcuchów dostaw, http://www.logistyka.net.pl [data dostępu 6.11.2015].
 • 13. Freytag P., Young L.: Introduction to Special Issue on innovations and networks: Innovation of within, through and by networks. "Industrial Marketing Management", Vol. 43, 2014.
 • 14. Gebauer H., Paiola M., Saccani N.: Characterizing service networks for moving from products to solutions. "Industrial Marketing Management", Vol. 42, 2013.
 • 15. Grabowska M.: Współdziałanie przedsiębiorstw w perspektywie sieciowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 76, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 • 16. Hajdasz B.: Zarządzanie procesem uczenia się przedsiębiorstwa w sieci, [w:] Olszewska C., Czarnecki M., Piwoni-Krzeszowska E. (red.): Przedsiębiorstwo jako organizacja uczą-ca się. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 310, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • 17. He Q., Ghobadian A., Gallear D.: Knowledge acquisition in supply chain partnerships: The role of Power. "International Journal of Production Economics", No. 141, 2013.
 • 18. Hiremath N.C., Sahu S., Tiwari M.K.: Multi objective outbound logistics network design for a manufacturing supply chain. "Journal of Intelligent Manufacturing", Vol. 24, 2013.
 • 19. Hohenthal J., Johanson J., Johanson M.: Network knowledge and business-relationship value in the foreign market. "International Business Review", Vol. 23, 2014.
 • 20. Klibi W., Martel A.: The design of robust value-creating supply chain networks. "OR Spectrum", Vol. 35, 2013.
 • 21. Kott I., Skibińska W.: Ocena poziomu obsługi klienta w centrach logistycznych. "Logistyka", nr 6, 2014.
 • 22. Kramarz W.: Modelowanie symulacyjne sieci produkcyjno-logistycznej. Zeszyty Nauko-we Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 56, nr kol. 1845, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 • 23. La Rocca A., Snehota I.: Relating in business networks: Innovation in practice. "Industrial Marketing Management", Vol. 4, 2013.
 • 24. Lee K-H., Wu Y.: Integrating sustainability performance measurement into logistics and supply networks: A multi-methodological approach. "The British Accounting Review", Vol. 46, 2014.
 • 25. Liedtke G., Friedrich H.: Generation of logistics networks in freight transportation models. "Transportation", Vol. 39, 2012.
 • 26. Łupicka A.: Sieci logistyczne. Teoria, modele, badania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • 27. Machowski J.: Organizacja sieciowa - jej wymiary i metody ich pomiaru. Prace Geograficzne, z. 121, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2009.
 • 28. Matwiejczuk R.: Innowacyjne aspekty logistyki w sieci tworzenia wartości w świetle koncepcji kluczowych kompetencji. "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", nr 251, 2011.
 • 29. Mehrbod M., Tu N., Miao L., Wenjing D.: Interactive fuzzy goal programming for a multi-objective closed-loop logistics network. "Annals of Operations Research", Vol. 201, 2012.
 • 30. Nowakowska-Grunt J.: Strategiczne aspekty polityki regionalnej w Polsce na przykładzie klastra logistycznego w województwie łódzkim. Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27 (2) Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Wałbrzych 2014.
 • 31. Ojasalo J.: Key network management. "Industrial Marketing Management", Vol. 33, 2004.
 • 32. Ouyang Y., Li X.: The bullwhip effect in supply chain networks. "European Journal of Operational Research", Vol. 201, 2010.
 • 33. Pathak S.D., Wu Z., Johnston D.: Toward a structural view of co-opetition in supply net-works. "Journal of Operations Management", Vol. 32, 2014.
 • 34. Quariguasi Frota Neto J., Bloemhof-Ruwaard J.M., van Nunen J.A.E.E., van Heck E.: Designing and evaluating sustainable logistics networks. "International Journal of Production Economics", Vol. 111, 2008.
 • 35. Sarraj R., Ballot E., Pan S., Montreuil B.: Analogies between Internet network and logistics service networks: challenges involved in the interconnection. "Journal of Intelligent Manufacturing", Vol. 25, 2014.
 • 36. Schoemaker P.J.H., Day G.S., Snyder S.A.: Integrating organizational networks, weak signals, strategic radars and scenario planning. "Technological Forecasting & Social Change", Vol. 80, 2013.
 • 37. Schöneberg T., Koberstein A., Suhl L.: A stochastic programming approach to determine robust delivery profiles in area forwarding inbound logistics networks. "OR Spectrum", Vol. 35, 2013.
 • 38. Skowron-Grabowska B., Kott I.: Społeczna odpowiedzialność centrów logistycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 76, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 • 39. Sodhi M.M., Tang S., Christopher S.: The incremental bullwhip effect of operational deviations in an arborescent supply chain with requirements planning. "European Journal of Operational Research", Vol. 215, 2011.
 • 40. Stańczyk-Hugiet E., Strychalski M.: Asymetria wiedzy w relacjach międzyorganizacyjnych, [w:] Olszewska C., Czarnecki M., Piwoni-Krzeszowska E. (red.): Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 310, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • 41. Szplit A., Szplit M.: Sposoby radzenia sobie z efektem Ringelmanna w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, [w:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.): Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
 • 42. Tate W.L., Ellram L.M., Gölgeci I.: Diffusion of environmental business practices: A network approach. "Journal of Purchasing & Supply Management", Vol. 19, 2013.
 • 43. Torbianelli V.A., Mazzarino M.: Optimal Logistics Networks: the Case of Italian Exports to Russia. "Transition Studies Review", Vol. 16, 2010.
 • 44. Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. PWE, Warszawa 2010.
 • 45. Ziółkowska B., Tomski P.: Identyfikacja efektów międzyorganizacyjnego uczenia się w zarządzaniu przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym, [w:] Olszewska C.: Czarnecki M., Piwoni-Krzeszowska E. (red.): Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 310, 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442488

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.