PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (58) | 100--110
Tytuł artykułu

Finansowanie kosztów zapobiegania i adaptacji do zmian klimatu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financing of Prevention And Adaptation to the Climate Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zapobieganie zmianom klimatycznym (mitigation) to interwencja człowieka zmierzająca do redukcji źródeł lub minimalizacji emisji gazów cieplarnianych1. Zapobieganie zmianom klimatycznym ma na celu stabilizację koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie mogącym zapobiec "niebezpiecznej antropogenicznej interferencji z systemem klimatycznym" art. 2 "Ramowej konwencji narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu" (United Nations Framework Convention on Climate Change) podpisanej w 1992 roku. Ten sam artykuł Konwencji Klimatycznej wskazuje również powiązania zapobiegania zmianom klimatycznym z adaptacją do nich zwracając uwagę na aspekty ekonomiczne w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wspomniany poziom emisji "powinien zostać osiągnięty w czasie wystarczającym do naturalnej adaptacji ekosystemów do zmian klimatycznych".(fragment tekstu)
EN
Mitigating climate change ultimately contributes to reducing the costs of adaptation. Expenditures on adaptation are diverse in terms of geographical distribution and they are usually incurred to adapt to climate change or prevent their negative effects, such as natural disasters. These expenditures must be distinguished from expenses to cover disasters' losses. From the social justice point of view, it is important who bears the costs, who contributes to the additional costs and who benefits from climate change. The paper analyses and compares sources of financing of the costs of climate change adaptation and mitigation, to determine the share of individual actors in their performance. The conducted literature review helped in identifying the sources of financing of these costs. The possibilities of growth of adaptation financing need in the face of climate change predictions, and the ability to finance the rising costs, including new ways of financing, were also analysed.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
100--110
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Adoption of the Paris Agreement. Conference of the Parties Paris, 30 November to 11 December 2015, FCCC/CP/2015/L.9, France 2015
 • Bayer J., Dubel A., Sendzimir J., Hochrainer-Stigler S., Challenges for mainstreaming climate change into EU flood and drought policy: Water retention measures in the Warta River Basin, Poland, "Journal of Regional Environmental Change" 2015 nr 15, t. 6
 • Biała Księga. Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania, KOM(2009)147, Bruksela 2009
 • Dubel A., Analiza korzystania przez interesariuszy z dostępnych w Polsce instrumentów transferu ryzyka, "Gospodarka Wodna" 2016 nr 6
 • Dyduch J., Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza, Warszawa 2013
 • Edenhofer O. i in. (red.), Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, New York 2014
 • Field C.B. i in. (red.), Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Part A, Global and Sectoral Aspects, Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, New York 2014
 • Fourth Meeting of the Community of Users on Safe, Secure and Resilient Societies. Focus on Natural Hazards, including Cascading Effects, 22-23.06.2016, Bruksela
 • Handschke J., Kaczała M., Łyskawa K., Koncepcja polis indeksowanych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, Warszawa 2015
 • Investment and Financial Flows to Address Climate Change. Background paper on the analysis of existing and planned investment and financial flows relevant to the development of effective and appropriate international response to climate change, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Bonn 2007 Ochrona środowiska, Warszawa 2010-2015
 • Plan ochrony zasobów wodnych Europy, COM/2012/0673, Bruksela 2012
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Kraków 2015
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie finansowania rozbudowy infrastruktury w krajach rozwijających się. (2010/2270(INI)), Bruksela 2011
 • Rosenzweig C., Tubiello F., Adaptation and mitigation strategies in agriculture: an analysis of potential synergies, "Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change" 2007 nr 12(5)
 • Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2013, United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), Geneva 2015
 • Strategia UE adaptacji do zmian klimatu, COM (2013) 216, Bruksela 2013
 • Strategiczny plan adaptacji dla obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2015
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442514

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.