PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1(14) | 5--27
Tytuł artykułu

Ekonomiczne aspekty kompensacji szkód osobowych o charakterze majątkowym na tle zagranicznych rozwiązań systemowych - ze szczególnym uwzględnieniem problemu utraconych dochodów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economical Aspects of Compensation of Cost-related Personal Injury Damages based on Foreign Systems' Solutions - with Particular Reference to the Problem of Lost Income
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z jednym z rodzajów szkód na osobie, tj. strat o charakterze majątkowym. Choć spośród wszystkich szkód na osobie straty o charakterze majątkowym wydają się być łatwiejsze w kwantyfikowalności i kalkulowaniu, to jednak okazuje się, że także tutaj pojawiają się trudności. Z uwagi na wzrost liczby i wartości roszczeń z tytułu szkód na osobie, w tym liczby dochodzonych świadczeń z tytułu utraconych dochodów, uznano to zagadnienie za istotne i warte bliższej analizy. W artykule zaprezentowano uwarunkowania prawne wskazujące na złożoność zagadnienia oraz dokonano przeglądu rozwiązań systemowych z innych krajów. Przedstawiono także przykładowe kalkulacje, wskazujące na konsekwencje uwzględnienia w obliczeniach poszczególnych czynników determinujących wielkość świadczenia. Kalkulacje świadczenia rentowego zostały oparte na koncepcji utraconych dochodów poszkodowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents problems related to one of the types of personal injury damages - cost- related damages. Although from many types of personal injury cost-related damages seem to be the easiest to count and calculate, many difficulties are faced in practice. Due to an increase in the number and value of claims for personal injury, including number of compensation for the lost income, this problem is recognized to be important and worth an in-depth analysis. The article presents legal conditions resulting in complexity of this issue and gives an overview of systems' solutions from other countries. Examples of calculations were also presented here. The calculations show consequences of including the various factors that determine the amount of compensation. Pension benefit calculations are based on the concept of lost income by the victims. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • V. Wass, R. McNabb, Accounting for the effects of disablement on future employment in Britain, (w:) J.O. Ward, R.J. Thornton (ed.), Personal Injury and Wrongful Death Damages Calculations: Transatlantic Dialogue, "Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis" vol. 91 (2009), s. 73-101.
 • J.O. Ward, Economic damages and tort reform: a comparative analysis of the calculation of economic damages in personal injury and death litigation in the United States and the United Kingdom, (w:) J.O. Ward, R.J. Thornton (ed.), Personal Injury and Wrongful Death Damages Calculations: Transatlantic Dialogue, "Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis" vol. 91 (2009), s. 49.
 • M. Kelly, The development of an actuarial approach to the calculation of future loss in the UK, (w:) J.O. Ward, R.J. Thornton (ed.), Personal Injury and Wrongful Death Damages Calculations: Transatlantic Dialogue, "Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis" vol. 91 (2009), s. 13.
 • J. Ward, Economic Damages in Personal Injury and Heath In the UK and Ireland: A Comparison With Damages Assessment In The United States And Canada, referat wygłoszony podczas Allied Social Science Associations Conference (8 January 2005), (za:) H. Haslifah, M. Massita, Factors in Estimating Compensation in Personal Injury and Wrongful Death using Actuarial Approach, "International Proceedings of Economics Development and Research" vol. 11 (2011), http://www.ipedr.com/vol11/64-W10024.pdf.
 • R.K. Lewis, R. McNabb, H. Robinson, V. Wass, Loss of earnings following personal injury: do the courts adequately compensate injured parties, "The Economic Journal" 113 (491), s. 568.
 • R. Lewis, R. McNabb, V. Wass, A New Way To Assess Damages For Loss Of Future Earnings, "New Law Journal" 152, s. 1042-1044; http://www.law.cf.ac.uk/research/pubs/repository/543.pdf.
 • F.D. Tinari, K.K. Kucsma, Assessing Economic Damages in Personal Injury and Wrongful Death Litigation: The State of New Jersey, "Journal of Forensic Economics" vol. 21, Issue 2 (June 2010), s. 219-234. http://www.tinarieconomics.com/sites/default/files/pdfs/assessing_economic_damages.pdf
 • L. Spizman, F.D. Tinari, Assessing Economic Damages in Personal Injury and Wrongful Death Litigation: The State of New York, "Journal of Forensic Economics" vol. 22, Issue 1 (June 2011), s. 75-100. http://www.tinarieconomics.com/sites/default/files/pdfs/Assessing%20Economic%20Damages%20in%20NY%20%28jfe.22.1.75%29.pdf.
 • F.D. Tinari, How to Ensure Economic Damages will be Presented Effectively at Trial, "The Legal Intelligencer" Fall 2010, "2010 How-to Guide", s. 12, 21; http://www.tinarieconomics.com/sites/default/files/pdfs/LegalIntelligencerHowToArticleOct10.pdf.
 • R. Minnchan, Examples of "schedules of damages" used in Europe and the United States, (w:) J.O. Ward, R.J. Thornton (ed.), Personal Injury and Wrongful Death Damages Calculations: Transatlantic Dialogue, "Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis" vol. 91 (2009), s. 298.
 • F. Tinari, K.E. Cahill, E. Grivoyannis, Did the 9/11 Victim Compensation Fund Accurately Assess Economic Losses?, "Topics in Economic Analysis & Policy", vol. 6, Issue 1 (January 2006), s. 1-42
 • K.R. Feinberg et al., Final Report of The Special Master for the September 11th Victim Compensation Fund of 2001. Volume I, U.S. Department of Justice, http://www.justice.gov/final_report.pdf, s. 82.
 • A. Szpunar, Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 2000, s. 154
 • J. Jastrzębski (red.), Odpowiedzialność odszkodowawcza, C.H. Beck, Warszawa 2007
 • A. Raczyński, Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania. Część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 93
 • T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1998, s. 89.
 • A. Rzetecka-Gil, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna; LEX/el., 2011
 • A. Olejniczak, Komentarz do art. 444 k.c., (w:) A. Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3 Zobowiązania - część ogólna, LEX, 2010.
 • E. Smaga, Arytmetyka finansowa, PWN, 2010
 • B. Błaszczyszyn, T. Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT, 2004.
 • P. Kowalczyk, E. Poprawska, W. Ronka-Chmielowiec, Metody aktuarialne. Zastosowanie matematyki w ubezpieczeniach, PWN, Warszawa 2006
 • M. Matłoka, Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
 • A. Rzetecka-Gil: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna, LEX/el., 2011, komentarz do art. 444 k.c.
 • J. Kaliński, J. Luszniewicz, J. Łazor, Prognozy ludnościowe dla Polski a rzeczywistość, (w:) J. Osiński (red), Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 35-72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442530

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.