PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1(14) | 40--56
Tytuł artykułu

Znamiona przestępstwa oszustwa ubezpieczeniowego w polskim prawie karnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Attributes of an Offense of Insurance Fraud in Polish Criminal Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem przestępczości ubezpieczeniowej od kilku lat budzi w kraju coraz większy niepokój, stanowiąc przedmiot zainteresowania nie tylko organów ścigania, lecz także całego rynku ubezpieczeniowego. Przestępstwa ubezpieczeniowe związane są ze znacznymi kosztami społecznymi oraz stratami samych zakładów ubezpieczeń, akcjonariuszy i ubezpieczonych. Przepisy karne dotyczące zakładów ubezpieczeń powinny chronić sytuację finansową ubezpieczycieli, gdyż przestępstwa ubezpieczeniowe mogą znacznie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej i wręcz doprowadzić do bankructwa zakładów ubezpieczeń. W tym celu należy przepisy już istniejące udoskonalać. Treść art. 298 k.k. jest źródłem wielu rozbieżności interpretacyjnych. Nie można jasno stwierdzić bez żadnych wątpliwości, jaka jest pełna interpretacja oszustwa ubezpieczeniowego. Sytuacja ta hamuje zatem stosowanie przepisów prawa i możliwość odwoływania się do wskazanego artykułu k.k. Konieczna wydaje się zmiana, która uszczegółowi opis znamion strony przedmiotowej czynu zabronionego. (abstrakt oryginalny)
EN
Insurance crimes aroused growing interest in Poland for several years not only within law enforcement, but the whole of the insurance market due to its rate of growth, the incidence and associated significant social costs and loss of: insurers, shareholders and policyholders. Penalty provisions concerning insurers should protect their interests, in particular their financial situation, against such crimes as they may greatly hinder their activities and lead to bankruptcy. Despite the fact that the legislature with the introduction of Article 298 of the Polish Penal Code considered it reasonable to protect the interests of insurance companies due to the specific functions that they perform, this provision is not specific enough to assure protection. This article presents the interpretation of an offense of insurance fraud. Article 298 of the Polish Penal Code has as many divergences of interpretation as the content allows. It cannot be made clear beyond any doubt, what is the full interpretation of insurance fraud. This situation thus inhibits the application of this law and its appeal. Thus it is important to change this provision to refine different interpretations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Bibliografia
 • T. Stępień, K. Stępień, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2001, s. 39.
 • R. Zawłocki, (w:) A. Wąsek (red.), Kodeks karny - część szczególna, t. 2, Komentarz do artykułów 222-326, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 1261.
 • J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 101.
 • M. Bojarski, (w:) M. Filar (red.), Kodeks Karny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 1229.
 • O. Górniok (red.), Prawo karne gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 93
 • P. Kardas, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Zakamycze, Kraków 1999, s. 323
 • O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 37
 • M. Bojarski, (w:) O. Górniok (red.), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 873.
 • T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Zakamycze, Kraków 2004, s. 180.
 • R. Zawłocki, Oszustwa gospodarcze. Analiza przepisów art. 297 i 298 k.k., "Monitor Prawniczy" 2003, nr 6, s. 259.
 • H. Pracki, Obrót gospodarczy pod ochroną. Zagadnienia prawnokarne. Przepisy prawne, komentarz, skorowidz, Infor, Warszawa 1995, s. 40.
 • Z. Niezgoda, Niektóre aspekty prawnokarnej ochrony ubezpieczycieli (instytucji ubezpieczeniowych) na gruncie unormowań art. 286 i 298 k.k., "Prokuratura i Prawo" 2006, nr 4, s. 134.
 • O. Górniok, O tzw. oszustwach gospodarczych w projekcie kodeksu karnego, "Problemy Prawa Karnego" 18 (1992), s. 16
 • O. Górniok, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i mieniu w projekcie kodeksu karnego., "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 7-8/1994, s. 5.
 • O. Górniok, Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego, AWA, Warszawa 1995, s. 20.
 • M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 28.
 • A. Chróścicki, Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Wolter Kluwer, Warszawa 2008, s. 16.
 • W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, PWN, Warszawa 1995, s. 379.
 • B. Kęszycka, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999, s. 93.
 • G. Wiciński, Oszustwo ubezpieczeniowe, "Prokuratura i Prawo" 1997, nr 7-8, s. 33 i nast.
 • T. Bojarski, (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 638.
 • J. Skorupka, Wybrane zagadnienia konstrukcji typów szczególnych przestępstwa oszustw, "Monitor Prawniczy" 2004, nr 14; http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=20&id=660.
 • S. Noworyta, Przestępczość ubezpieczeniowa w świetle teorii i praktyk, "Prawo Asekuracyjne" 1996, nr 2, s. 40
 • J. Skorupka, Uwagi porównawcze na tle cywilnej i karnej ochrony praw majątkowych ubezpieczycieli, "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 2, s. 49
 • A. Bentkowski, Nowe przepisy karne dotyczące przestępstw ubezpieczeniowych, "Państwo i Prawo" 1996, nr 11, s. 61.
 • A. Pyka, Oszustwo asekuracyjne, "Monitor Prawniczy" 1999, nr 9, s. 17.
 • B. Sałata, Przestępczość ubezpieczeniowa w praktyce prokuratorskiej, "Prokuratura i Prawo" 2003, nr 9, s. 132.
 • O. Górniok, (w:) J. Wojciechowski, Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem, Librata, Warszawa 1995, s. 21.
 • R. Zakrzewski, Ochrona obrotu gospodarczego w nowym kodeksie karnym, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1997, nr 11, s. 4.
 • R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1998, s. 521
 • J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Librata, Warszawa 1998, s. 522
 • A. Marek, Kodeks karny Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 543
 • Ł. Pohl, Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego (art. 298 k.k.). Uwagi zasadnicze, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2001, nr 4, s. 84-85.
 • M. Kulik, (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 591.
 • J. Raglewski, Przestępstwo oszustwa asekuracyjnego w nowym Kodeksie karnym, "Prawo Spółek" 1998, nr 9, s. 43
 • E. Usowicz, Oszustwa ubezpieczeniowe, "Gazeta Prawna" 2002, nr 62, s. 25.
 • J. Skorupka, Glosa do postanowienia SN z dnia 27 kwietnia 2001 r., OSP 2002, nr 1, s. 6.
 • M. Malinowski, Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego, "Prokuratura i Prawo" 2007, nr 10, s. 87
 • T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Zakamycze, Kraków 2004, s. 188.
 • J. Waszczyński (red.), Prawo karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej i o przestępstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992, s. 298
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442540

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.