PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1(14) | 72--94
Tytuł artykułu

Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Good Business Practices in the Polish Insurance Market as a Result of the Implementation of Corporate social Responsibility (CSR)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce jest rynkiem dojrzałym i nasyconym, co poniekąd wymusza na jego uczestnikach konkurencję jakością i wartością dodaną. Szansą na zdobycie przewagi konkurencyjnej może okazać się dbanie o interesy społeczne i prowadzenie biznesu w sposób etyczny i odpowiedzialny, czego niejako ubocznym efektem jest również wysoka jakość świadczonych usług. Jak wskazują badania, wdrożenie działań społecznie odpowiedzialnych przekłada się na wyniki finansowe i może być korzystne dla różnych instytucji rynku ubezpieczeniowego. Zawirowania na rynkach finansowych są najlepszym przykładem na to, że prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny, a tym samym budowanie zaufania wśród wszystkich interesariuszy, staje się kluczowe dla zapewnienia firmie zrównoważonego rozwoju. Realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu odbywa się często poprzez wprowadzanie w różnych obszarach funkcjonowania firmy dobrych praktyk, które są szansą na poprawę wizerunku w oczach klientów. W artykule dokonano charakterystyki oraz przeglądu dobrych praktyk realizowanych na rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce w ramach realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Rozważania zawierają również próbę analizy rozwiązań przyjętych przez różne instytucje w odniesieniu do oczekiwań interesariuszy rynku ubezpieczeniowego. Pozwoliło to nakreślić przypuszczalne kierunki dalszego rozwoju idei CSR na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Dzięki temu zrealizowano cel opracowania, jakim jest zaprezentowanie realizacji idei CSR na rynku ubezpieczeniowym w Polsce oraz kierunków jej dalszego rozwoju przy uwzględnieniu oczekiwań interesariuszy i ich świadomości odnośnie do działań podejmowanych w tym obszarze przez instytucje rynku ubezpieczeniowego. W opracowaniu zaprezentowano jednocześnie potwierdzenia dbałości o odpowiedzialne i etyczne prowadzenie działalności przez głównych graczy rynku ubezpieczeniowego - zakłady ubezpieczeń - czyli nagrody i wyróżnienia przyznane im w ostatnich latach przez różne organy i instytucje. (abstrakt oryginalny)
EN
Insurance market in Poland is mature and saturated. This influences its participants with competitive quality and added value. The opportunity to gain a competitive advantage may arise from promoting social interest and conducting business ethically and responsibly, of which a "side effect" is a high quality of services. As researches show, implementation of socially responsible activities results in high financial upgrowth and may positively influence institutions of the insurance market. Financial markets turmoil is the best evidence that conducting business in a responsible way and building trust with all the stakeholders becomes a key factor to provide a company with sustainable development. The implementation of corporate social responsibility idea is often done by introducing good practices into different areas of company's activities. Good practices become a chance to improve company's image in the eyes of customers. Characteristics and review of good practices in the area of corporate social responsibility (CSR) introduced into the Polish insurance market was presented in the article. Considerations include an attempt to analyze solutions adopted by different institutions in relation to expectations of stakeholders of insurance market. This resulted in presentation of the CSR idea on the Polish insurance market and directions of its further development that includes expectations of stakeholders and their awareness about activities in this area conducted by institutions of insurance market. Simultaneously, the article presents confirmation of conscientiousness of a responsible and ethical business conduct by the key-players of insurance market - insurers - awards granted to them in recent years by various bodies and institutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72--94
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski (red.), Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, UNDP, Warszawa 2002
 • J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu w działaniu: doświadczenia i perspektywy, PWN, Warszawa 2001
 • B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2002
 • M. Rybak, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2011.
 • T. Szumlicz, Stosunek do instytucji finansowych, (w:) J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2011, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 193, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf.
 • J. Jakubczyk, Komunikacja w branży ubezpieczeniowej, "Gazeta Ubezpieczeniowa", 3 maja 2011.
 • J. Dymowski, Respect Index - oczekiwania, doświadczenia badawcze i kierunki ewolucji dotyczące pierwszego indeksu zrównoważonego rozwoju notowanego na GPW w Warszawie, (w:) Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji: metodyka, narzędzia, ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 13-23.
 • G. Raszkowska, Odpowiedzialna firma dba o ludzi, "Rzeczpospolita", 14 grudnia 2010.
 • M. Marek, A. Stanek-Kowalczyk, Odpowiedzialny biznes, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2011, nr 5, s. 47.
 • J. Iwko, Kodeksy deontologiczne na polskim rynku ubezpieczeniowym, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 9 (2/2010), s. 91-107.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442550

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.