PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1(14) | 108--117
Tytuł artykułu

Roszczenie regresowe ubezpieczyciela do leasingobiorcy odpowiedzialnego za szkodę na przedmiocie leasingu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Insurer's Subrogation Claim against Lessee Liable for Damage of the Leased Object
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto tematykę dopuszczalności roszczeń regresowych ubezpieczyciela w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody korzystających z rzeczy na podstawie umowy leasingu. W związku z faktem, iż kwestia ta nie była dotychczas przedmiotem szerszej analizy sądów ani doktryny, w praktyce działalności zakładów ubezpieczeń oraz podmiotów będących stronami umów leasingu budzi ona uzasadnione kontrowersje. Istotne z punktu widzenia możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych od leasingobiorców - poza ustaleniem odpowiedzialności za powstanie zdarzenia szkodowego - jest stwierdzenie, czy dany podmiot jest stroną umowy ubezpieczenia mienia w leasingu, na podstawie której ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytania, w jakich przypadkach korzystającego można uznać za stronę takiej umowy, a w jakich brak jest ku temu podstaw, oraz czy takie rozróżnienie, a także związane z tym zróżnicowanie sytuacji prawnej leasingobiorców, jest uzasadnione. Aby właściwie odpowiedzieć na te pytania, w artykule poddano analizie zarówno obowiązujące uregulowania prawne dotyczące umowy ubezpieczenia, umowy leasingu oraz regresu ubezpieczeniowego, jak i zapisy umowne związane z trybem zawierania umów ubezpieczenia mienia w leasingu oraz prawem do regresu w stosunku do korzystającego. Na podstawie analizy obecnie obowiązującego stanu prawnego autor stawia tezę, iż sytuacja prawna podmiotów korzystających z rzeczy na podstawie umów leasingu, związana z odpowiedzialnością za uszkodzenie przedmiotu leasingu, może kształtować się odmiennie w zależności od treści i trybu zawarcia umowy ubezpieczenia mienia w leasingu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article's topic is the acceptability of insurer's subrogation claims against entities liable for damage of a leased object that were entitled to use it under a lease contract. Due to the fact that this issue has not yet been a subject of a broader analysis of the Polish courts or the doctrine, in practice insurers as well as lessees raise legitimate doubts and concerns. Relevant from the point of view of possibility of effective redress from lessees - additionally to determining of liability for the occurrence of a loss event - is determining whether an entity is a party to the insurance contract of the lease object, based on which the insurer paid compensation. This article is an attempt to answer the questions in which cases the person using an object may be deemed to be an insured party and in which cases this is not allowed and also if such a distinction, and the associated diversity of the legal situation of lessees, is justified. To properly answer these questions the article analyzes the existing regulatory framework for the insurance contract, lease contract and subrogation claims as well as contract terms and conditions concerning procedure of concluding an insurance contract of the leased object and also concerning subrogation against person using the object. Based on the analysis of the current legal status the author presents an opinion that legal situation of the person using a leased object, in relation to liability for damages to the leased object, may be different depending on the content and manner of the insurance contract of the leased object. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
108--117
Opis fizyczny
Twórcy
  • Eksperci NEMU Sp. z o.o.
Bibliografia
  • A. Wąsiewicz, E. Kowalewski, Postulowany kształt umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym, "Państwo i Prawo" 1993, z. 11-12, s. 6.
  • J. Radwanowicz, (w:) E. Smoktunowicz (red.), Wielka encyklopedia prawa, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Białystok 2000.
  • H. Ciepła, T. Żyznowski, Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach z 25 lutego 1993 r., I Cr 68/93, OSP 1994, z. 2, poz. 30.
  • M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 124.
  • T. Wiśniewski, (w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3 Zobowiązania, LexisNexis, Warszawa 2009, t. 2, s. 433.
  • W. Mogilski, Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, (w:) A. Wąsiewicz (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 1994, s. 83.
  • E. Kowalewski, Umowa ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz-Toruń 2002, s. 142.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442556

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.