PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1(14) | 133--148
Tytuł artykułu

Stan drogi a odpowiedzialność zarządcy dróg

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions on the Road and Road Administrator's Liability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie sygnalizuje różne aspekty odpowiedzialności cywilnej związanej z utrzymaniem drogi przez zarządcę w kontekście powstawania szkód komunikacyjnych. Jednocześnie ma stanowić pomoc przy dochodzeniu roszczeń powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych wynikających z działań lub zaniedbań zarządców dróg. W tekście przywołane są odpowiednie akty prawne i konkretne przepisy prawa mogące pomóc poszkodowanym w artykułowaniu swoich praw i roszczeń. W sposób skrócony i przystępny autor starał się przybliżyć rodzaje i zasady odpowiedzialności oraz jej ewentualnych wyłączeń, a także wyjaśnić wątpliwości dotyczące podstaw odpowiedzialności zarządcy drogi i braku uzasadnienia dla powoływania się w tych wypadkach na artykuł 417 k.c. - a więc sprawowanie władztwa publicznego. Wskazano również obszary odpowiedzialności, w których może dojść do zaniedbań w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na zarządcę drogi, co może pociągać za sobą powstanie szkody komunikacyjnej. Wyjaśniono, na czym polega dochowanie należytej staranności w utrzymaniu nawierzchni drogi, i wskazano, dlaczego pojęcie to nie jest tożsame z zapewnieniem całkowitego bezpieczeństwa na drodze. Tekst przybliża również definicje związane z omawianym zagadnieniem, m.in. model dobrego fachowca, różne kategorie dróg, pojęcia "pas drogowy", "droga" oraz "dzika zwierzyna". Oprócz podstawowych zasad odpowiedzialności cywilnej wskazano również okoliczności, które należy każdorazowo rozpatrzyć w sytuacji zaistnienia zdarzenia. Ostatnia część opracowania dotyczy podstaw prawnych przyjęcia zgłoszenia i rejestracji szkody przez ubezpieczyciela zarządcy drogi, a także likwidacji szkody. Wskazane są również czynności, które poszkodowany musi podjąć w celu dochodzenia roszczeń, a także dowody, jakie powinien w sprawie zabezpieczyć. (abstrakt oryginalny)
EN
The article signals the various aspects of civil liability connected with management of a road by its administrator in the context of traffic accidents. The article is also written to help obtain redress for damages arising out of acts or omissions road administrators. Relevant legal acts and specific provisions of law that may help the victim in defining his/her claims and damages are referred to herein. The author in quick and affordable way tried to present the types and principles of liability as well as possible exclusions of liability. He also tried to explain doubts about the basis for liability of the road administrator and the lack of justification for referencing article 417 of the Polish Civil Code that concerns exercise of official authority. Areas of responsibilities, in which negligence in the performance of the obligations imposed by the legislator may be identified, were also described as such negligence may result in a traffic accident or damage. It was also explained what is the due diligence in "maintenance of the surface of the road" and why this term is not identical to "ensuring complete safety on the road". The article also clarifies definitions connected to the subject of the article: model of a good technician, the different categories of roads, the term "lane", "road" and "wild animal". In addition to the basic principles of liability the author also indicates the factors to be considered in each case of a traffic accident. The last part of the article concerns legal grounds for the declaration and registration of damage by the insurer of the administrator of the road, and the settlement of claims procedure. It is also mentions what steps the victim must take to obtain redress, and also what evidence should be provided. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
133--148
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • K. Zagrobelny, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 571
  • W. Dubis, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 712.
  • R.A. Strachowska, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 3.
  • M. Gwiazdowicz, Ochrona przydrożnych drzew, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2006, s. 2.
  • K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 191.
  • L. Ogiegło, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 724.
  • K. Malinowska, (w:) Z. Brodecki (red.), Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 251.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442564

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.