PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2(14) Inżynieria Systemów Technicznych | 270--277
Tytuł artykułu

Ocena zagrożenia źródłami hałasu na terenach specjalnych stref ekonomicznych i przemysłowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of Hazard from Noise Sources on Areas of the Special Economic and Industrial Zones
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia zagadnienie problemowe zagrożenia źródłami hałasu w specyficznym środowisku pracy jakim są specjalne strefy ekonomiczne i strefy przemysłowe. W pierwszej jego części, wskazano na podobieństwo cech obiektów zlokalizowanych na tych terenach. Ponadto scharakteryzowano ilościowe podejście identyfikacji i oceny zagrożenia hałasem obiektów przemysłowych. W drugiej części artykułu, przedstawiono analizę możliwości przeprowadzenia oceny za-grożenia hałasem. W szczególności, zaproponowano uzupełnienie stosowanej dotychczas oceny ilościowej o ocenę jakościową związaną z kształtowaniem klimatu akustycznego. Takie podejście można traktować jako nowe zagadnienia badawcze, mające swoje zastosowanie m.in. w odniesieniu do specjalnych stref ekonomicznych i stref przemysłowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problematic issue hazard from noise sources in a specific working environment - special economic zones and industrial zones. In the first part, it was pointed to the similarity of objects features located on these areas. Furthermore, it was characterized the quantitative approach to identify and assessment of noise pollution of industrial facilities. In the second part of the article, it was presented analysis of possibility of the noise pollution assessment. In particular, it was proposed complement the previously used a quantitative assessment of the qualitative assessment related to shaping the acoustic climate. Such an approach can be considered as a new research issues, having their practical application, among others, in relation to special economic zones and industrial zones. (original abstract)
Rocznik
Strony
270--277
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • A. Augustyn. Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej Komag, 2014.
 • T. Kaczmarek, A. Preis. "Annoyance of time-varying road-traffic noise." Archives of acoustic, no. 35 (3), 2010, s. 383-393.
 • A. Loska. "Modelling of decision-making process using scenario methods in maintenance management of selected technical systems." International Journal of Strategic Engineering Asset Management, No 2(2), 2015, p. 190 - 207.
 • A. Loska. "Review of opportunities and needs of building the SmartMaintenance concept within technical infrastructure system of municipal engineering." R. Knosala: (red.) Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, t.2, 2015, s. 544-555.
 • A. Loska . "Methodology of variant assessment of exploitation policy using numerical taxonomy tools." Management Systems in Production Engineering, No 2(18), 2015, p. 98-104.
 • W. Paszkowski. "Identyfikacja cech diagnostycznych w ocenie środowiska zurbanizowanego zagrożonego hałasem." Mechanik, nr 7(88), 2015, s. 637-644.
 • M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, A. Dudarewicz, M. Waszkowska. "Ocena uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego w pomieszczeniach sterowniczych wg subiektywnej oceny pracowników - wyniki badań pilotażowych." Medycyna Pracy, nr 6(52), 2001, s. 465-470.
 • K. Pawlas, M. Boroń, J. Zachara i inni. "Porównanie efektów zdrowotnych wywołanych zawodową ekspozycją na hałas niskoczęstotliwościowy i hałas słyszalny." Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine, , No 1(17), 2014, s. 41-51.
 • M. Pierchała. "Ograniczenie ponadnormatywnej emisji hałasu wentylatorów dużej mocy". Maszyny górnicze, nr 2, 2008.
 • M. Pierchała. "Przemysłowe zastosowanie metody natężeniowej w badaniach pro-wadzonych na stanowiskach pracy w zakładach górniczych." Maszyny górnicze, nr 3, 2015.
 • Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001.
 • Raport o stanie środowiska woj. Dolnośląskiego w 2001r. Wrocław: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 • Zagrożenie hałasem - wybrane zagadnienia. Biuro analiz i dokumentacji. Opracowania tematyczne OT-612. Warszawa: Kancelaria Senatu, 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442574

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.