PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 148 | 111--126
Tytuł artykułu

Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej

Warianty tytułu
Identification Problems of Features of University as an Intelligent Organisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu wiele miejsca poświęca się organizacjom inteligentnym, prowadzącym komercyjną działalność gospodarczą. Takie organizacje są nastawione na rozwój, wykorzystanie wiedzy profesjonalnej, angażowanie wszystkich pracowników oraz są przygotowane do szybkiej reakcji na zmiany otoczenia. Czy jednak można wyróżnić zbór cech, które będą wskazywać, która organizacja jest lub nie jest inteligentną? Jakie problemy związane z identyfikacją tych cech można przypisać uniwersytetom? Odpowiedź na te pytania zostanie udzielona na podstawie krytyki piśmiennictwa krajowego i zagranicznego w perspektywie strukturalnej i strategicznej. Na początku przedstawiono koncepcje definicyjne oraz opisano cechy organizacji inteligentnej. Następnie wskazano zidentyfikowane problemy dotyczące badanej koncepcji w kontekście uniwersytetu. Na koniec zaproponowano autorski model pięciu atrybutów uniwersytetu jako organizacji inteligentnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The literature devotes much space to intelligent organisations pursuing commercial business activities. Such organisations are oriented at development, application of professional knowledge, involvement of all the staff and prepared for rapid response to the environmental changes. Is it possible though to isolate the features to indicate whether or not the organization is intelligent? Which problems related to the identification of these features may be attributed to universities? The answer to these questions will be given on the basis of the criticism of the Polish and foreign literature from the structural and strategic perspectives. The beginning presents the definition concepts and describes the features of intelligent organisations. Next, the article indicates identified problems with regard to the examined concept in the context of university. Eventually, it proposes the author's self-designed five- attribute model of university as an intelligent organization.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Alrecht K., The power of minds at work. Organizational intelligence in action, American Management Association, New York 2003.
 • Amiri A. N., Jandghi G., Alvani S. M., Hosnavi R., Rmezan M., Increasing the Intellectual Capital in Organisation: Examining the Role of Organizational Learning, "European Journal of Social Sciences" 2010, 14 (1).
 • Angelo T. A., Transforming departments into productive learning communities, w: Leading Academic Change: Essential Roles for Department Chairs, red. A. F. Lucas, Jossey-Bass, San Francisco 2000.
 • Argyris C., Double-loop learning in organizations, "Harvard Business Review" 1977,55 (5).
 • Birnbaum R., Management fads in higher education: Where they come from, what they do, why they fail, Jossey-Bass, San Francisco 2000.
 • Brewer P. D., Brewer K. L., Knowledge management, human resource management, and higher education: A theoretical model. "Journal of Education for Business" 2010.
 • Bugaj J., Szarucki M., Identyfikacja kluczowych kompetencji w misji uczelni publicznych,w: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, red. R. Borowiecki,A. Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • Dill D., Academic accountability and university adaptation: The architecture of an academic learning organisation, "Higher Education" 1999, 38/ (2).
 • Dove A., Exploring concepts of intelligent enterprise, "Automotive Manufacturing and Production" 2001, no. 62.
 • Garvin D. A., Building a learning organization, "Harvard Business Review" 1993, 71 (4), s. 78-91.
 • Garvin D. A., Budowanie organizacji uczącej się, w: Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, One Press Helion, Gliwice 2006.
 • Goh S. C., Toward a learning organization: The strategic building blocks. "S. A. M. Advanced Management Journal" 1998, 63 (2) 1998.
 • Hamel G., Prahalad C. K., Strategy as stretch and leverage, "Harvard Business Review"1993, 71 (2).
 • Juceviciene P., Edintaite G., Organizational learning of teachers in higher education: Challenges and opportunities of knowledge management. 2012, paper presented at the 557-XXII, retrieved from http://search.proquest.com/docview/1326757106?accountid=11664
 • Kajrunajtys D., Szarucki M., Business processes management in an intelligent organization on the example of WSEI, w: Internet in the Information Society. Computer Systems Architecture and Security, red. P. Pikiewicz, M. Rostanski, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza 2013.
 • Kezar A., What campuses need to know about organizational learning and the learning organization, "New Directions for Higher Education" 2005, 131.
 • Kirwan C., Making Sense of Organizational Learning. Putting Theory into Practice. GOWER, s. 70-72, https://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/Making-Sense-of- -Organizational-Learning-CH5.pdf
 • Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Krupski R., Wybrane współczesne ujęcia strategii, w: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje- metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,Wrocław 2007.
 • Kuźmicz A., Koncepcja organizacji uczącej się w kontekście szkoły wyższej, "Economy and Management" 2010, 4.
 • Kwiek M., Uniwersytet a państwo w epoce globalnej. Renegocjacja tradycyjnego kontraktu społecznego?, www.principia.uj.edu.pl artykuy tom-xliii-xliv-2005- 2006 14-marek-kwiek-uniwersytet-a-pastwo-w-epoce-globalnej-renegocjacjatradycyjnego- kontraktu-spoecznego-.html&name=Marek+Kwiek&showads=1& lc=pl-pl&lg=pl&rg=pl&rip=pl, dostęp 2014.04.23
 • Małachowski A., Pondel M., Podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby inteligentnego przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2004, Zarządzanie (2), nr 1020.
 • Marsick V., Watkins K., Demonstrating the value of an organization's learning culture: The dimensions of the learning organization questionnaire, "Advances in Developing Human Resources" 2003, 5 (2).
 • Matejun M., Nowicki M., Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji, w: Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, red. A. Adamik, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.
 • Mikuła B., Nowa gospodarka i organizacje wiedzy - organizacja inteligentna i wyzwania wobec informatyków, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu"2004, nr 1044.
 • Mikuła B., Organizacyjne uczenie się, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Mikuła B., Ziębicki B., Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5.
 • Morawski M., Zarządzanie pracownikami w organizacji inteligentnej, w: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, EJB, Kraków 2002.
 • Morawski M., W poszukiwaniu metod zarządzania pracownikami wiedzy w organizacjach inteligentnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing" 2003, t. 25, nr 978, s. 63-72.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 • Őrtenbald A., On differences between organizational learning and learning organization, "Learning Organization" 2000, 8 (3, 4).
 • Quinn J. B., Anderson P., Finkelstein S., Zarządzanie potencjałem intelektualnym - co zrobić, by wykorzystać jak najwięcej z najlepszych ludzi?, w: Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, One Press Helion, Gliwice 2006, s. 211-212.
 • Pedler M., Burgoyne, J., Boydell T., The Learning Company. A strategy for sustainable development, McGraw-Hill, London 1991.
 • Schein E. H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Fransisco 1993.
 • Senge P. M., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York: Doubleday1990.
 • Senge P. M., The leader's new work: Building learning organizations, "Sloan Management Review" 1990, 32 (1).
 • Senge P. M., The academy as learning community: Contradiction in terms or realizable future? w: Leading Academic Change: Essential Roles for Department Chairs,red. A. F. Lucas, Jossey-Bass, San Francisco 2000.
 • Senge P. M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 • Watkins K. E., What would be different if higher educational institutions were learning organizations?, "Advances in Developing Human Resources" 2005, 7 (3).
 • Wawak T., Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Yang B., Watkins K. E., Marsick V. J., The construct of the learning organization: Dimensions, measurement and validation, "Human Resource Development Quarterly" 2004, 15 (1).
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442600

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.