PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 148 | 127--144
Tytuł artykułu

Innovation workers jako kreatorzy wartości w firmach sektora KIBS w kontekście pracy opartej na wiedzy o wysokim stopniu intensywności

Warianty tytułu
Innovation Workers as Value Creators in the KIBS Sector Companies in the context of Knowledge Intensive Work
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja badań poświęconych relacjom pomiędzy zarządzaniem wiedzą oraz właściwościami pracy a zachowaniami pracowników i innowacyjnością firm sektora KIBS (Knowledge-Intensive Business Services Sector). Na podstawie przeprowadzonych badań, w których uczestniczyli menedżerowie firm usługowych, które opierają swą działalność na wiedzy o wysokim stopniu intensywności, stwierdzono, że innowacyjność organizacji tłumaczona jest zarówno bezpośrednio zarządzaniem wiedzą i właściwościami pracy, jak i pośrednio poprzez zachowania innowacyjne oraz proaktywne pracowników. Co ważne, zarządzanie wiedzą i właściwości pracy oddziałują na dwa wymienione rodzaje zachowań, prowadząc do wzmocnienia innowacyjności w firmach wiedzochłonnych. Jednocześnie proaktywność i innowacyjność pracowników tworzących usługi dla klientów bezpośrednio determinuje wydajność innowacyjną firm KIBS.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed to present the research devoted to the relations between knowledge management and work characteristics on the one hand and staff behaviours and innovativeness of companies within the Knowledge-Intensive Business Services Sector on the other. On the basis of research with participation of managers representing service providing companies whose operations are based of intensive knowledge, it should be stated that the organisational innovativeness is accounted for directly by knowledge management and work characteristics and indirectly by the staff innovative and proactive behaviours. Importantly, knowledge management and work characteristics affect both the aforementioned kinds of behavior, leading to better innovativeness in knowledge intensive companies. Simultaneously, the proactive behaviour and innovativeness of the staff providing services for customers directly determine the innovative efficiency of KIBS companies.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bettencourt L. A., Ostrom A. L., Brown S. W., Roundtree R. I., Client co-production in knowledge-intensive business services, "California Management Review" 2002, 44 (1/2), s. 29-46.
 • Biege S., Lay G., Zanker Ch., Schmall T., Challenges of measuring productivity in innovative,knowledge-intensive business services, "The Service Industries Journal" 2013,22 (3-4), s. 378-391.
 • Camelo-Ordaz C., García-Cruz I., Sousa-Ginel E., Valle-Cabrera R., The influence of human resource management on knowledge sharing and innovation in Spain: The mediating role of affective commitment, "The International Journal of Human Resource Management" 2011, 22 (7), s. 1442-1463.
 • Chow I. H. S., Gong Y., The linking of HRM and knowledge-related performance in china's technology-intensive industries, "The International Journal of Human Resource Management" 2010, 21 (8), s. 1289-1306.
 • Crant J. M., Proactive behavior in organizations, "Journal of Management" 2000, 23 (3), s. 435-462.
 • Dahooie H., Afrazeh A., Hosseini S. M. M., An activity-based framework for quantification of knowledge work, "Journal of Knowledge Management" 2011, 15 (3), s. 422-444.
 • Davenport T. H., Process management for knowledge work, w: Handbook on business process management 1. Introduction, methods, and information systems, red. J. vom Brocke, M. Rosemann, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, s. 17-35.
 • De Jong J. P. J., Kemp R., Determinants of co-workers' innovative behaviour: An investigation into knowledge intensive services, "International Journal of Innovation Management"2003, 7 (2), s. 189-212.
 • DuBrin A., Proactive personality and behavior for individual and organizational productivity, Edward Elgar, Northampton, MA 2013.
 • Fu N., Flood P. C., Bosak J., Morris T., O'Regan P., How do high performance work systems influence organizational innovation in professional service firms?, "Employee Relations" 2015, 37 (2), s. 209-231.
 • Fu N., Morris T., Organizational ambidexterity strategy and firm performance: The moderating role of organizational capital, "Academy of Management Proceedings" 2014, s. 1138-1143.
 • Grant A. M., Ashford S. J., The dynamics of proactivity at work, "Research in Organizational Behavior" 2008, 28, s. 3-34.
 • Groysberg B., Lee L.-E., Hiring stars and their colleagues: Exploration and exploitation in professional service firms, "Organization Science" 2009, 20 (4), s. 740-758.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 • Gupta A., Smith K. G., Shalley Ch. E., The interplay between exploration and exploitation, "Academy of Management Journal" 2006, 49 (4), 693-706.
 • Guthrie J. P., High-involvement work practices, turnover, and productivity: Evidence from New Zealand, "Academy of Management Journal" 2001, 44 (1), s. 180-190.
 • Kim T., Hon A., Lee D., Proactive personality and employee creativity: The effects of job creativity requirement and supervisor support for creativity, "Creativity Research Journal" 2010, 22 (1), s. 37-45.
 • Klassen K. J., Russell R. M., Chrisman J. J., Efficiency and productivity measures for high contact services, "The Service Industries Journal" 1998, 18 (4), s. 1-19.
 • Kleysen R. F., Street Ch. T., Toward a Multi-dimensional measure of individual innovative behavior, "Journal of Intellectual Capital" 2001, 2 (3), s. 284-296.
 • Lara F., Palacios-Marques D., Devece C. A., How to improve organisational results through knowledge management in knowledge-intensive business services, "The Service Industries Journal" 2012, 32 (11), s. 1853-1863.
 • Maruta R., Transforming knowledge workers into innovation workers to improve corporate productivity, "Knowledge-Based Systems" 2012, 30, s. 35-47.
 • Massingham P., Diment K., Organizational commitment, knowledge management interventions, and learning organization capacity, "The Learning Organization" 2009, 16 (2), s. 122-142.
 • Michaelis B., Wagner J. D., Schweizer L., Knowledge as a key in the relationship between high-performance work systems and workforce productivity, "Journal of Business Research" 2015, 68 (5), s. 1035-1044.
 • Miles I., Knowledge intensive business services: Prospects and Policie, "Foresight" 1995, 7 (6), s. 39-63.
 • Morgeson F. P., Humphre S. E., The work design questionnaire (WDQ): Developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work, "Journal of Applied Psychology" 2009, 91, s. 1321-1339.
 • Ohly S., Fritz Ch., Work characteristics, challenge appraisal, creativity, and proactive behavior: A multi-level study, "Journal of Organizational Behavior" 2010, 31, s. 543-565.
 • Prahalad C. K., Krishnan M. S., Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Ramirez Y. W., Steudel H. J., Measuring knowledge work: the knowledge work qualification framework, "Journal of Intellectual Capital" 2008, 9 (4), s. 564-584.
 • Thompson P., Warhurst Ch., Callaghan G., Ignorant theory and knowledgeable workers: interrogating the connections between knowledge, skills and services, "Journal of Management Studies" 2001, 38 (7), s. 923-942.
 • Tuominen T., Toivonen M., Studying innovation and change activities in KIBS through the lens of innovative behavior, "International Journal of Innovation Management"2011, 15 (2), s. 393-422.
 • Wang K.-L., Chiang Ch., Tung Ch.-M., Integrating human resource management and knowledge management: From the viewpoint of core employees and organizational performance, "International Journal of Organizational Innovation" 2012, 5 (1), s. 109-137.
 • West M. A., Farr J. L., Innovation at work, W: Innovation and creativity at work, red. M. A. West, J. L. Farr, Wiley, Chichester 1990, s. 1-13.
 • Wojtczuk-Turek A., Organizational innovative behaviours - the role of human capital in creating organizational value in the sector of service, "Service Management" 2012, 8 (681), s. 37-48.
 • Wojtczuk-Turek A., The importance of HRM in creating employee innovativeness - the mediating role of person-organisation/job fit and job characteristics, "Zeszyty Naukowe UEK" 2014, 9 (933), s. 9-31.
 • Wong P.-K., He Z.-L., A comparative study of innovation behaviour in Singapore's KIBS and manufacturing firms, "The Service Industries Journal" 2005, 25 (1), s. 23-42.
 • Zaied A. N. H., Hussein G. S., Hassan M. M., The role of knowledge management in enhancing organizational performance, "I. J. Information Engineering and Electronic Business" 2012, 5, s. 27-35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442608

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.