PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 440 Rachunkowość a controlling | 215--224
Tytuł artykułu

Diagnoza potrzeb informacyjnych w zakresie controllingu operacyjnego w firmie doradczo-szkoleniowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diagnosis of Operational Controlling Information Needs in A Consulting and Training Services Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki pierwszego etapu prac autora zatrudnionego jako Wysoko Wykwalifikowany Personel w ramach projektu "Region Otwarty na Innowacje" finansowanego z Unii Europejskiej. Celem projektu było opracowanie metodyki projektowania i wdrażania controllingu operacyjnego przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży usług doradczo-szkoleniowych. Pierwszy etap prac projektu obejmował zdiagnozowanie potrzeb informacyjnych w zakresie controllingu operacyjnego w firmie doradczo-szkoleniowej. W opisanym badaniu zastosowano następujące metody: studium przypadku, analizę dokumentacji, wywiad swobodny oraz prototypowanie z wykorzystaniem arkusza Ms Excel. Zdiagnozowane potrzeby informacyjne firmy doradczo-szkoleniowej obejmują wielowymiarowe analizy struktury przychodów i rentowności, a także planowanie przepływów gotówki i ich bieżące monitorowanie oraz możliwość oceny rentowności projektu na poziomie marży pokrycia uwzględniającej jego koszty bezpośrednie. W pracy przedstawiono też zarys koncepcji systemu controllingu operacyjnego dedykowanego firmie doradczo-szkoleniowej(abstrakt oryginalny)
EN
The article demonstrates the results of the first stage of the work of the author, employed as Highly Qualified Personnel, as part of the "Region Open to Innovations" Project financed by the European Union. The aim of the EU-financed project has been to develop the operational controlling designing and implementation methodology addressed to smalland medium-sized consulting and training services enterprises. The first stage of the project work covered diagnosing the operational controlling information needs in the consulting and training services enterprise. The study applied the following methods: case study, analysis of documentation, free-form interview and Ms Excel prototyping. The information needs diagnosed for the consulting and training services enterprise include a multidimensional analyses of the structure of revenues and profitability as well as cash flow planning and ongoing cash-flow monitoring and a possibility of project profitability evaluation in terms of contribution margin, factoring in the direct costs of the project. The paper also provides an outline of the concept of the operational controlling system dedicated to the consulting and training(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Bieńkowska A., 2011, O potrzebie badań modelowych i opracowania wzorcowych rozwiązań control-
 • lingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 187, Poznań, s. 17-27.
 • Eisenhardt K.M., 1989, Building Theories from Case Study Research, Academy of Management Review, Vol. 14, No. 4, s. 532-550.
 • Garrison R.H., Noreen E.W., Brewer P.C., 2010, Managerial Accounting, McGraw-Hill/Irwin, New York, s. 520-522.
 • Ismail N.A., King M., 2005, Firm performance and AIS alignment in Malaysian SME´s, International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 6, No. 4, s. 241-259.
 • Janczyk-Strzała E., 2014, Zastosowanie metod badania controllingu w Polsce - próba analizy na wybranych przykładach, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 4 (304), s. 69-80.
 • Januszewski A., Śpiewak J., 2015, Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności kanałów dystrybucji na przykładzie drukarni, Logistyka, nr 3, s. 5674-5681.
 • Kaszuba-Perz A., 2011, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 20, Uniwersytet Rzeszowski, s. 364-373.
 • Klinowski M., 2010, Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu.PL, Warszawa.
 • Kujawski J., 2005, Model oceny rentowności centrów zysku z wykorzystaniem standardowej marży pokrycia, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 107-118.
 • Kujawski J., 2010, Koncepcja rachunku marż pokrycia projektu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 123, Wrocław, s. 267-276.
 • Kujawski J., Ossowski M., 2007, Wykorzystanie wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników w działalności usługowo-handlowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, nr 4, s. 49-58.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., 2010, Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C.H. Beck, Warszawa.
 • Major A., 2007, System controllingu w przedsiębiorstwie. Studia przypadków zastosowań w warunkach polskich, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 • Marciniak S., Gołoś P., 2013, Controlling projektów - założenia metodyczne, Zarządzanie i Finanse, R.11, nr 4, cz. 2, s. 221-234.
 • Nita B., 2014a, Sprawozdawczość zarządcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nita B., 2014b, Zakres wewnętrznych analiz dotyczących rentowności w controllingu operacyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 66, s. 75-86.
 • Szarska E., 2010, Jak controllerzy oceniają systemy informatyczne BI, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 12, s. 15-21.
 • Urquía Grande E., Pérez Estébanez R., Muñoz Colomina C., 2011, The impact of Accounting Information Systems (AIS) on performance measures: Empirical evidence in Spanish SMEs, The International Journal of Digital Accounting Research, Vol. 11, s. 25-43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442612

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.