PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 148 | 161--174
Tytuł artykułu

Ambidextrous organization jako przykład przedsiębiorstwa inteligentnego

Warianty tytułu
Ambidextrous Organization as an Example of Intelligent Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono istotę i cechy "oburęcznej organizacji" (ambidextrous orgnization) stanowiącej przykład organizacji inteligentnej. Dokonano porównania przedsiębiorstwa inteligentnego z "oburęcznym" ze względu na podstawowe atrybuty organizacyjne oraz przedstawiono wybrane wyniki badań odnoszące się do "oburęczności" w kontekście zarządzania wiedzą i uczenia się organizacji, które stanowią podstawę funkcjonowania obydwu typów przedsiębiorstw. W podsumowaniu wskazano główne wnioski i kierunki dalszych badań.(abstrakt oryginalny)
EN
The study discusses the idea and features of ambidextrous organisation as an example of intelligent organisation. It compares an intelligent enterprise with an ambidextrous one with regard to basic organisational attributes and presents selected research results in relation to ambidexterity in the context of knowledge management and organization learning, which constitute the basis for the operation of both types of companies. The summary indicates the major conclusions and direction of further research.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
161--174
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Cao Q., Simsek Z., Zhang H., Modelling the joint impact of the CEO and the TMT on organizational ambidexterity, "Journal of Management Studies" 2009, vol. 20, no. 4, s. 781-796.
 • Cegarra-Navarro J. G., Dewhurst F., Linking organizational learning and customer capital through an ambidexterity context: an empirical investigation in SMEs, "The International Journal of Human Resource Management" 2007, vol. 18, no. 10, s. 1720-1735.
 • Delic K. A., Dayal U., The Rise of the intelligent enterprise, http://dl.acm.org/citation. cfm?id=764009
 • Durisin B., Todorova G., A study of the performativity of the "ambidextrous organizations" theory: Neither lost in nor lost before translation, "Journal of Product Innovation Management", vol. 29, no. S1, s. 53-75.
 • Filippini R., Güttel W. H., Nosella A., Ambidexterity and the evolution of knowledge management initiatives, "Journal of Business Research" 2012, vol. 65, no. 3,s. 317-324.
 • Gilbert D. H., Smith A. C., Sutherland F., Osmotic strategy: Innovating at the core to inspire at the edges, "Organizational Dynamics" 2015, vol. 44, no. 3, s. 217-225.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I., Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W. M. Grudzewski, I. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 • Gupta A. K., Smith K. G., Shalley C. E., The interplay between exploration and exploitation,"Academy of Management Journal" 2006, vol. 49, no. 4, s. 693-706.
 • He Z. L., Wong P. K., Exploration vs. exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis, "Organization Science" 2004, vol. 15, no. 4, s. 481-494.
 • Holmqvist M., Experiential learning processes of exploitation and exploration: An empirical study of product development, "Organization Science" 2004, vol. 15, no. 1, s. 70-81.
 • Huang J., Baptista J., Newell S., Communicational ambidexterity as a new capability to manage social media communication within organizations, "The Journal of Strategic Information Systems" 2015, no. 24, s. 49-64.
 • Kang S., Snell S. A., Intellectual capital architectures and ambidextrous learning: A framework for human resource management, "Journal of Management Studies" 2009, vol. 46, no. 1, s. 65-92.
 • Karaś E., Piasecka-Głuszak A., Nowy wymiar organizacji - organizacja ucząca się i inteligentna, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2014, nr 3 (41), s. 245-256.
 • Lavie D., Rosenkopf L., Balancing exploration and exploitation alliance formation,"Academy of Management Journal" 2006, vol. 49, no. 4, s. 797-818.
 • Li Y., Wei Z., Zhao J., Zhang C., Liu, Y., Ambidextrous organizational learning, environmental munificence and new product performance: Moderating effect of managerial ties in China, "International Journal of Production Economics" 2013, vol. 146, no. 1, s. 95-105.
 • Lin H. E., McDonough E. F., Cognitive frames, learning mechanisms, and innovation ambidexterity, "Journal of Product Innovation Management" 2014, vol. 31, no. S1, s. 170-188.
 • Luo Y. D., Rui H. C., An ambidexterity perspective toward multinational enterprises from emerging economies, "Academy of Management Perspectives" 2009, vol. 23, no. 4, s. 49-70.
 • Łobesko S., Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, Ekspertyza EMAR Research Marketing, Warszawa 2009.
 • March J. G., Exploration and exploitation in organizational learning, "Organization Science" 1991, vol. 2, no. 1, s. 71-87.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Mikuła B., Organizacja inteligentna, w: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 • Mikuła B., Ziębicki B., Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5, s. 11-14.
 • Nosella A., Cantarello S., Filippini R., The intellectual structure of organizational ambidexterity: A bibliometric investigation into the state of the art, "Strategic Organization"2013, vol. 10, no. 4, s. 450-465.
 • O'Reilly C. A., Tushman M. L., Organizational ambidexterity: Past, present, and future,"The Academy of Management Perspectives" 2013, vol. 27, no. 4, s. 324-338.
 • O'Reilly C. A., Tushman M. L., The ambidextrous organization, "Harvard Business Review" 2004, vol. 82, no. 4, s. 74-81.
 • Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Quinn J. B., The intelligent enterprise a new paradigm, "Academy of Management Executive" 2005, vol. 19, no. 4, s. 109-121.
 • Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa,red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 • Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 • Sirén C. A., Kohtamäki M., Kuckertz A., Exploration and exploitation strategies, profit performance, and the mediating role of strategic learning: Escaping the exploitation trap, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2012, vol. 6, no. 1, s. 18-41.
 • Smith W., Lewis M., Toward a theory of paradox: A dynamic equilibrium model or organizing, "Academy of Management Review" 2011, vol. 36, no. 2, s. 381-403.
 • Sopińska A., Kapitał intelektualny w zarządzaniu od teorii do praktyki - wizja przyszłości, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2007, nr 76, s. 139-152.
 • Sopińska A, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Sopińska A., Wachowiak P., Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie?, "E-mentor" 2004, nr 2 (4).
 • Turner N., Lee-Kelley L., Unpacking the theory on ambidexterity: An illustrative case on the managerial architectures, mechanisms and dynamics, "Management Learning" 2012, vol. 44, no. 2, s. 179-196.
 • Wang C. L., Rafiq M., Ambidextrous organizational culture, contextual ambidexterity and new product innovation: A comparative study of UK and Chinese high-tech firms, "British Journal of Management" 2014, vol. 25, no. 1, s. 58-76.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Struktury organizacyjne sprzyjające odnowie organizacyjnej przedsiębiorstw: ambidextrous approach, "Management Forum" 2015, vol. 3, no. 1, s. 105-111.
 • Ziębicki B., Tworzenie organizacji inteligentnych, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" 2000, nr 8, s. 11-14.
 • Ziębicki B., Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji inteligentnych, w: Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, red. A. Potocki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, ANTYKWA s.c., Chrzanów 2000.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442622

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.