PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 147 | 157--172
Tytuł artykułu

Rachunkowość instrumentów pochodnych - podejście ogólne a rachunkowość zabezpieczeń

Warianty tytułu
Derivative Instruments Accounting. General Approach and Hedge Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przestawienie istoty rachunkowości zabezpieczeń jako alternatywy dla ogólnego podejścia do derywatów. Założony cel został zrealizowany przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury z zakresu nauk ekonomicznych. W pierwszej części uwagę skupiono na istocie instrumentów pochodnych. Dalej przedstawiono ogólne podejście do rachunkowości instrumentów pochodnych jako punkt wyjścia do rozważań przedstawionych w części trzeciej, a mianowicie założeń rachunkowości zabezpieczeń. Niezaprzeczalna istotność i złożoność omawianych zagadnień powoduje powstanie licznych problemów badawczych związanych z naturą konstrukcji rachunkowości zabezpieczeń. Obecnie, u progu zmian, przed którymi stoją przedsiębiorstwa w związku z wejściem w życie w najbliższych latach MSSF 9, potrzeba pogłębionej analizy problemów oraz motywów wykorzystania rachunkowości zabezpieczeń stanowi wyzwanie dla nauki rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present the idea of hedge accounting as an alternative to a general approach to derivatives. The assumed goal was accomplished with the use of critical analysis of the economic science literature. The first section focuses on the idea of derivative instruments. Then the article presents a general approach to derivative instruments accounting as a starting point of deliberations in the third section, namely the assumptions of hedge accounting. The undeniable significance and complexity of the discussed issues give rise to numerous research problems related to the nature of hedge accounting construction. Presently, on the eve of changes faced by companies with regard to the IFRS 9 becoming effective in the coming years, the need for an in-depth analysis of the problems and motives of hedge accounting use is a challenge for the accounting science.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
157--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Beisland L. A., Frestad D., How fair-value accounting can influence firm hedging, Review of Derivatives Research 2013, 16 (2), 193-217.
 • Bielawski P., Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Comiskey E. E., Mulford W. Ch., The Non-designation of Derivatives as Hedges for Accounting Purposes, 2008, http://scheller.gatech.edu/centers-initiatives/financialanalysis lab /files/2008/ga_tech_cf_hedges_2008.pdf, dostęp 01.09.2015.
 • Czajor P., Rachunkowość instrumentów finansowych MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
 • Dziawgo D., Rynek finansowy. Istota - instrumenty - funkcjonowanie, SKwP, Warszawa 2012.
 • Garstecki D., Kamela-Sowińska A., Rachunkowość instrumentów finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2014.
 • Graham J. R., Harvey C. R., Rajgopal S., The Economic Implications of Corporate Financial Reporting, "Journal of Accounting & Economics" 2005, vol. 40, no. 1-3, s. 3-73.
 • Heugel L., When Do Accounting Earnings Matter More than Economic Earnings? Evidence from Hedge Accounting Restatements, "Journal of Business Finance & Accounting" 2010, 37 (9), (10), s. 1027-1056.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Michelson S. E., Jordan-Wagner J., Wootton C. W., A Market-Based Analysis of Income Smoothing, "Journal of Business, Finance &Accounting" 1995, vol. 22, no. 8, s. 1179-93.
 • Mikita M., Pełka W., Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa 2009.
 • Osterland A., Good morning, volatility, CFO 2000, 16 (8), s. 129-133.
 • Ożga P., Instrumenty pochodne w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Gospodarka Narodowa" 2012, kwiecień 2012, s. 127-151.
 • Ramierez J., Accounting for Derivatives: advanced Hedging under IFRS 9, John Wiley & Sons, Chichester 2015.
 • Rówińska M., Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Soroczyński S., Stachowicz J., Kontrakty futures i opcje, Zakamycze, Kraków 1994.
 • Szeląg T., Hedging w teorii i praktyce. Przykład światowego rynku miedzi, Wydawnictwo Przecinek, Wrocław 2003.
 • Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Placet, Warszawa 1999.
 • Wiśniewska E., Giełdowe instrumenty pochodne, Cedewu, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 330; z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
 • IASB 2015, http://www.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/financial-instru ments-a-replacement-of-ias-39-financial-instruments-recognitio/Pages/financial -instruments-replacement-of-ias-39.aspx.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442640

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.