PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 147 | 193--207
Tytuł artykułu

Problemy rewizji finansowej nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej

Warianty tytułu
Problems of Financial Audit of Investment Property Valuated in Fair Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rzetelność i wiarygodność sprawozdania finansowego przekazywanego do wiadomości interesariuszy ma kluczowe znaczenie dla możliwości podejmowania przez nich decyzji inwestycyjnych. Autorka artykułu wskazała, jakie przepisy o rachunkowości umożliwiają wycenę nieruchomości inwestycyjnych w wartości godziwej. W sytuacji stosowania tej kategorii wyceny konieczne jest zapewnienie, że kwoty zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym spełniają wymogi określone w założeniach ramowych rachunkowości, a metodologia i założenia przyjęte do ich wyceny są poprawne. W artykule opisane zostały przepisy rewizji finansowej z zakresu badania pozycji sprawozdania finansowego wycenianych w wartości godziwej. Autorka zaprezentowała ponadto kluczowe czynniki ryzyka istotnego zniekształcenia związane z wyceną pozycji nieruchomości inwestycyjnych w wartości godziwej oraz wymagane czynności, jakie powinien wykonać biegły rewident, aby opiniowane przez niego sprawozdanie finansowe wolne było od błędów - zarówno niezamierzonych, jak i tych mających charakter oszukańczy - oraz zawierało wszystkie wymagane przepisami prawa ujawnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The reliability and credibility of financial reports provided to stakeholders are of the key significance for their ability to make investment decisions. The author of this article indicates the accounting regulations allowing for the valuation of investment property in fair value. If this category of valuation is applied, it is necessary to make sure that the amounts shown in the financial report meet the requirements specified in the framework assumptions of accounting, and the methodology and the assumptions adopted for their valuation are correct. The article describes the financial audit regulations on the items of financial report valuated in fair value. The author also presents the key factors of risk of relevant distortion connected with the valuation of investment property in fair value as well as the required activities to be pursued by the chartered accountant so that the financial reports reviewed by him could be free of mistakes - both unintended and those being fraudulent and contain all disclosures required by the legal regulations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
193--207
Opis fizyczny
Twórcy
 • DORADCA Sp. z o.o., Lublin
Bibliografia
 • Kabalski P., MSSF a ustawa o rachunkowości (4) Nieruchomości inwestycyjne, "Rachunkowość" 2014, nr 6.
 • Krzyżanowska N., Wartość godziwa. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 13, "Rachunkowość" 2014, nr 4.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), SKwP, IFRS, Warszawa 2011.
 • Romanowski K., Praktyczne problemy wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wartości rynkowej, "Rachunkowość" 2015, nr 7.
 • Rozporządzenie komisji (WE) z dnia 3 listopada 2008 roku r. nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 320 z 29 listopada 2008 ze zm.
 • Towpik M., Kałużny R., Piechocka-Kałużna A., Badanie wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2011.
 • Uchwała Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z 8 grudnia 2014 roku r. nr 22/12/2014 (Zbiór Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny - PKZW).
 • Uchwała z dnia 10 lutego 2015 roku nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442658

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.