PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 147 | 209--221
Tytuł artykułu

Wartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych. Analiza empiryczna

Warianty tytułu
Corporate Fair Value and Consolidated Value of Firms in Related Entities. Empirical Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeprowadzono empiryczną analizę wpływu precyzji wyceny majątku przedsiębiorstwa nabywanego w wyniku transakcji rynkowej na minimalizację skonsolidowanej wartości firmy wykazywanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Za przykład posłużyła estymacja wartości marki podmiotu znanego z rynku motoryzacyjnego. W tym kontekście wycena w wartości godziwej powinna stanowić podstawową miarę wartości umożliwiającą likwidację luki występującej pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa a wyceną wartości aktywów netto spółki przejmowanej. Oszacowanie wartości marki metodami podatkowymi dowodzi, że ujawnienie najbardziej prawdopodobnej wartości nieujawnianych wcześniej składników majątkowych prowadzi do bardziej adekwatnego wyniku wyceny całego przedsiębiorstwa, minimalizując tym samym skonsolidowaną wartość firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an empirical analysis of the impact of precision of valuation of the assets of a company bought as a result of market transaction on the minimisation of consolidated value of the company indicated in the consolidated financial report. The estimation of the value of a well-known automotive brand serves as an example. In this context, the valuation in fair value should be a basic measure of value allowing for the elimination of the gap between the purchase price and the valuation of asset net worth of the acquired company. The estimation of brand value with tax methods indicates that the disclosure of the most probable values of yet undisclosed asset components leads to a more adequate result of valuation of the whole company, minimising the consolidated corporate value. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
209--221
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), SKwP, Warszawa 2011.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 • Ijiri Y., Theory of accounting measurement, American Accounting Association, Sarasota, Fla 1975.
 • Jędrzejczyk M., Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne, PWE, Warszawa 2011.
 • Gierusz J., Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 "Wycena w wartości godziwej", "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr 4/3.
 • Hołda A., Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" 2013, nr 30.
 • Hołda A., MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C. H. Beck, Warszawa 2013.
 • Jędrzejczyk M., Rola wartości godziwej w zarządzaniu wartością jednostki gospodarczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010, nr 94, red. E. Nowak, M. Nieplowicz.
 • Kindermann A., Szacowanie wartości godziwej w celu wyceny składników aktywów i zobowiązań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 48 (104).
 • Komentarz do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, red. E. Walińska, System informacji prawnej LEX, 2009.
 • Micherda B., Uwarunkowania kwantyfikacji w wartości godziwej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2011, nr 849.
 • Strojek-Filus M., Kumor I., Wpływ wartości godziwej na wartość jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 786, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2013, nr 64/1.
 • Wójtowicz P., Koszt historyczny czy wartość godziwa? Jak mierzyć wynik finansowy?, "Problemy Współczesnej Rachunkowości" 2009, red. pracownicy naukowi Katedry Rachunkowości SGH.
 • Wójtowicz P., Czy wartość godziwa zastąpi koszt historyczny?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2011, nr 861.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442668

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.