PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1(12) | 5--13
Tytuł artykułu

Czasowe ramy zastosowania rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie "Rzym II") : uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-412/10, Homawoo v GMF Assurances

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Period Set for the Implementation of the Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council - "Rome II" : Remarks on Judgement Issued by the European Court of Justice in Case C-412/10 Homawoo v GMF Assurances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Orzeczeniem z dnia 17 listopada 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatecznie wypowiedział się w kwestii ram czasowych zastosowania rozporządzenia "Rzym II". Rozstrzygnięty został tym samym spór dotyczący wykładni art. 31 i 32 rozporządzenia, trwający w nauce prawa niemal od chwili uchwalenia tego aktu prawnego. Niniejszy artykuł poświęcony jest problemom intertemporalnym rozporządzenia "Rzym II" ze szczególnym uwzględnieniem oceny stanowiska, jakie zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Omawiane zagadnienie ma istotne znaczenie także dla sporów z zakresu ubezpieczeń. W odróżnieniu od obowiązującej wcześniej dawnej polskiej ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, rozporządzenie zawiera bowiem w art. 18 wyraźną normę kolizyjną określającą prawo właściwe do oceny dopuszczalności wystąpienia przez poszkodowanego z roszczeniem o odszkodowanie bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi osoby odpowiedzialnej za szkodę. Norma ta dopuszcza actio directae wówczas, gdy konstrukcja taka jest znana bądź to prawu właściwemu dla zobowiązania pozaumownego, bądź to prawu będącemu statutem umowy ubezpieczenia. (fragment tekstu)
EN
The "Rome II" Regulation has implemented substantial changes concerning law applicable to non-contractual obligations. These changes, have an influence also on the assessment of the insurer's liability for the events covered by insurance protection. A brand-new rule which was not included so far in Polish Act on International Law of November, 12 1965 was introduced - collision regulations determining the rules applicable for filing a claim directly with the insurance company of the perpetrator. The above Act is therefore significant for the issue of third party liability insurance. However, the unclear formulation concerning the ratione temporis evoked much controversy. The following describes the controversy caused by ambiguity present in the construction of the articles 31 and 32 of the Act. Author of the text focuses mostly on the description and evaluation of the judgment issued by the European Court of Justice on November, 17 2011 in C-412/10 Homawoo v GMF Assurances SA case. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • M. Fallon, Proposition pour une convention européenne sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, European Review of Private Law, 1999, nr 1, s. 45-68.
 • A. Fuchs, Zum Kommissionsvorschlag einer "Rom II" - Verordnung, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2003-2004, nr 2, s. 100
 • P. Mankowski, Entwicklungen im Internationalen Privat-und Prozessrecht 2004/2005 (Teil 1), Recht der Internationalen Wirtschaft, 2005, nr 7, s. 482.
 • K. Kreuzer, Zu Stand und Perspektiven des Europäischen Internationalen Privatrechts. Wie europäisch soll das Europäische Internationale Privatrecht sein?, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 2006, nr. 70, s. 79-81
 • E. Jayme, Ch. Kohler, Europäisches Kollisionsrecht 2007: Windstille im Erntefeld der Integration, Praxis des Internationalen Privat - und Verfahrensrechts, 2007, nr 6, s. 494
 • A. Junker, Das Internationale Privatrecht der Straβenverkehrsunfälle nach der Rom II - Verordnung, Juristenzeitung, 2008, nr 4, s. 170.
 • I. Thoma, Culpa in contrahendo in the Rome II Regulation, Revue Hellenique de Droit International, 2008, s. 671
 • T.K. Graziano, Das auf auβervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht nach Inkrafttreten der Rom II - Verordnung, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 2009, nr 73, s. 3
 • Dicey, Morris, Collins, The Conflicts of Laws, Sweet & Maxwell, London 2010, s. 465.
 • J. Glöckner, Keine klare Sache: der zeitliche Anwendungsbereich der Rom II - Verordnung, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 2009, nr 2, s. 123.
 • A. Dickinson, The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations, OUP, Oxford 2008, s. 287.
 • T.C. Hartley, Choice of law for noncontractual liability: selected problems under the Rome II Regulation, International & Comparative Law Quarterly, 2008, nr 57 (4), s. 899-908.
 • M. McParland, Tort injuries abroad and the Rome II Regulation: a brief wake-up call for existing claims, Journal of Personal Injury Law, 2008, nr 3, s. 221-223.
 • A. Bűcken, Intertemporaler Anwendungsbereich der Rom II - VO, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 2009, z. 2, s. 125 - 128.
 • L. Hefferman, Rome II: Implications for Irish Tort Litigation, (w:) J. Ahern, W. Binchy (eds), The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, Leiden, Boston 2009, s. 258.
 • J. v. Hein, Europäisches Internationales Deliktsrecht nach der Rom II - Verordnung, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2009, nr 1, s. 10-11
 • D. Jakob, P. Picht, (w:) T. Rauscher (Hrsg.), Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZR/EuIPR, Kommentar, Sellier, München 2011, s. 1035-1036.
 • P. Stone, The Rome II Regulation on choice of law in tort, Ankara Law Review, Winter 2007, s. 95-130
 • A. Junker, Die Rom II-Verordnung: Neues Internationales Deliktsrecht auf europäischer Grundlage, Neue Juristische Wochenschrift, 2007, nr 51, s. 3676
 • H. Ofner, Die Rom II - Verordnung - Neues Internationales Privatrecht für auβervertragliche Schuldverhältnisse in der Europäischen Union, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 2008, nr 1, s. 15
 • S. Leible, M. Lehmann, Die neue Verordnung über das auβervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ("Rom II"), Recht der Internationalen Wirtschaft, 2007, nr 10, s. 724
 • R. Wagner, Änderungsbedarf im autonomen deutschen internationalen Privatrecht aufgrund der Rom II - Verordnung?, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 2008, nr 4, s. 316
 • G. Wagner, Die neure Rom II - Verordnung, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 2008, nr 1, s. 17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442670

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.