PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1(12) | 14--24
Tytuł artykułu

Znaczenie dla poszkodowanego przepisów przejściowych w ubezpieczeniach obowiązkowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Importance of Interim Provisions of the Compulsory Insurance for the Aggrieved Party
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawa i obowiązki, które są kształtowane przez normy prawne są zagadnieniem priorytetowym dla uczestników obrotu, nie tylko z powodu konieczności należytego zrozumienia ich treści ale także prawidłowej oceny daty wejścia w życie i odpowiednio: daty ustania ich obowiązywania. Jest to istota problematyki prawa przechodniego (intertemporalnego, przejściowego), które odnosi się do obowiązywania norm prawnych w zasięgu czasowym. W konsekwencji, dla praktyki obrotu fundamentalnym zagadnieniem staje się odpowiedź na pytanie "(...) w jakich przypadkach należy stosować dawne, obecnie uchylone przepisy prawa, w jakich zaś należy oprzeć się na nowych przepisach prawa (...)". Ponieważ kwestia przepisów przejściowych ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych) stosunkowo rzadko była przedmiotem analizy w literaturze polskiej, to także w związku z nowelizacją tej ustawy (na podstawie ustawy z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw; dalej także: ustawa nowelizująca), która weszła w życie co do zasady w dniu 11 lutego 2012 r., szczególnie w odniesieniu do statusu poszkodowanego, prezentacja materii prawa intertemporalnego jest potrzebna, zarówno ze względów teoretycznych, jak i przede wszystkim w celu ujednolicenia praktyki. (fragment tekstu)
EN
Author analyses the interim provisions of the Act on compulsory insurance. These provisions have not been a subject of much discussion in the Polish publications. However, this topic gains a brand-new dimension referring to the status of the aggrieved party in the light of amendments of the mentioned Act that were enforced mainly on February, 11 2012. In the article the rank of legal relation of the compulsory insurance was underscored. Moreover, author in his considerations pertains to the interim provisions of 2003 and norms introducing the Civil Code of 1964. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
14--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • S. Grzybowski, (w:) W. Czachórski (red.) System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, Wrocław 1974, s. 137.
 • D. Fuchs, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, M. Glicz (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Warszawa 2010, s. 1087 i nast.
 • S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. część ogólna, Warszawa 2002, s. 12
 • K. Piasecki, (w:) J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989, s. 9-10
 • Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2002, s. 6-7
 • K. Pietrzykowski, (w:) Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz, Warszawa 2002, s. 26.
 • A. Chróścicki, Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 164-166
 • D. Fuchs, Znaczenie nowelizacji niektórych norm kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia dla ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Prawo Asekuracyjne, 2008, nr 3, s. 40-42.
 • E. Kowalewski, (w:) E. Kowalewski, T. Sangowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 364.
 • A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2000, s. 197
 • P. Wiatrowski, Wprowadzenie do prawa polskiego, Kraków 2002, s. 24
 • B. Ćwierz-Matysiak, Wprowadzenie do prawa dla ekonomistów, Wrocław 2000, s. 55
 • S. Sagan, Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 1999, s. 84
 • J. Galster, (w:) Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2002, s. 21.
 • D. Fuchs, Konstytucja RP a reforma ubezpieczeń gospodarczych w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, (w:) C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo w Unii Europejskiej, Toruń 1999, s. 441-442.
 • B. Wolińska, (w:) S. Rogowski (red.), Prawo ubezpieczeń. Ustawy z komentarzem, Warszawa 2004, s. 321-323
 • M. Orlicki, (w:) K. Przewalska, M. Orlicki, Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych. Kodeks cywilny po zmianach, Bydgoszcz-Warszawa-Poznań 2004, s. 249-252
 • M. Orlicki, O projekcie zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBIK - raz jeszcze, Prawo Asekuracyjne, 2011, nr 1, s. 21 i nast.
 • J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1994, s. 148
 • B. Ćwierz-Matysiak, Wprowadzenie do prawa dla ekonomistów, Wrocław 2000, s. 64.
 • K. Pietrzykowski, (w:) Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz, Warszawa 2002, s. 32.
 • S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1985, s. 76.
 • J. Gwiazdomorski, Międzyczasowe prawo prywatne, Nowe Prawo, 1965, nr 6, s. 616-617
 • E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz-Toruń 2002, s. 152
 • K. Malinowska, (w:) Z. Brodecki (red.), Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, Zakamycze 2003, s. 144-145.
 • M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa 2008, s. 155-156
 • E. Kowalewski, M. Wałachowska, M.P. Ziemiak, Merkantylny ubytek wartości części zamiennych, materiały powielone, Kolokwium Naukowe, 5 kwietnia 2012, Warszawa, s. 4.
 • D. Fuchs, Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, a kwestia amortyzacji części zamiennych użytych do naprawy uszkodzonego pojazdu, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2012, nr 1, s. 13 i nast.
 • Z. Radwański, (w:) System prawa cywilnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2002, s. 32-33
 • D. Fuchs, W.W. Mogilski, Poszkodowany w wypadku drogowym w kontekście ubezpieczenia OC sprawcy, na tle pojęcia konsumenta usługi ubezpieczeniowe, (w:) E. Kowalewski (red.), Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, Toruń 2011, s. 127 i nast.
 • P. Stykowski, A. Budnicka, Poszkodowany nie jest konsumentem, Dziennik Ubezpieczeniowy, 27 stycznia 2012.
 • D. Fuchs, W.W. Mogilski, Wypadek komunikacyjny nie czyni poszkodowanego konsumentem, (w:) E Kowalewski (red.), Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu poddanego naprawie, Toruń 2012, s. 145 i nast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442674

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.