PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 147 | 223--248
Tytuł artykułu

Wycena roślinnej produkcji w toku - wartość godziwa vs. koszt historyczny

Warianty tytułu
Valuation of Plant Production in Progress. Fair Value and Historical Cost
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem wyceny roślinnej produkcji w toku oraz odpowiedź na pytanie, która z metod w sposób bardziej adekwatny uwzględnia specyfikę działalności rolnej - wartość godziwa czy koszt historyczny? W artykule zostały przedstawione wyniki badań empirycznych dotyczące wyceny roślinnej produkcji w toku metodą kosztu historycznego, według wartości odtworzeniowej oraz według wartości dochodowej. Badania empiryczne polegały na przeprowadzeniu wyceny plantacji pszenicy i buraków cukrowych o powierzchni 1 ha na dzień 30.06.2015 r. Przeprowadzone badania empiryczne i krytyczna analiza literatury wykazały, że wycena za pomocą metod bazujących na wartości godziwej w sposób bardziej adekwatny odzwierciedla wartość roślinnej produkcji w toku. Należy jednak pamiętać, że wycena ta nie uwzględnia ryzyka meteorologicznego związanego z prowadzeniem działalności rolnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The present paper is to draw attention to the problem of valuation of plant production in progress and to answer the question of which of the two methods more adequately describes the specific nature of agricultural activity: fair value or historical cost. The article presents the results of empirical research on the valuation of plant production in progress conducted by means of the historical cost method according to the reconstruction value and according to revenue value. The empirical research consisted in the pursuit of valuation of wheat and sugar beet plantations of 1 hectare as of 30 June 2015. The empirical research as well critical analysis of the literature indicate that the valuation with the fair value based methods more adequately reflects the value of plant production in progress. It should be remembered though that the valuation does not account for the methodological risk connected with agricultural business. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
223--248
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, część A, SKwP, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE, 29.11.2008, nr L 320.
 • Ustawa o rachunkowości, 29 września 1994 r., Dz.U. nr 12, poz. 591, ze zm.
 • Argilés J. M., Blandon J. G., Monllau T., Fair Value and Historic Cost Accounting of Biological Assets, Working Papers in Economics, University of Barcelona, Barcelona 2009.
 • Argilés J. M., Slof J., New opportunities for farm accounting, "European Accounting Review" 2001, 10 (2), s. 361-383.
 • Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według MSR 41 Rolnictwo, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2011, 4 (22), s. 41-49.
 • Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Gołaś Z., Klasyfikacja i prezentacja aktywów rolniczych w sprawozdaniu finansowym według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, nr 64 (120), s. 9-24.
 • Gabruserwicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Hendriksen E. A., Breda M. F. van, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kaczmarczyk S., Agrotechnika roślin uprawnych, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2005.
 • Kiziukiewicz T., MSR 41. Rolnictwo, Difin, Warszawa 2009.
 • Kovanicová D., Problems of valuation in the light of modern financial accounting, "Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska", VŠE, Praga 2003, s. 326-379.
 • Laskowska E., Wycena rolniczej produkcji w toku. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 • Ludwiczak J., Rachunkowość rolnicza, Skrypty Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1989, nr 345.
 • Obrzeżgiewicz D., Identyfikacja ryzyka w działalności gospodarstw rolnych dla potrzeb rachunkowości, w: Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce, red. B. Borusiak, K. Pająk, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 237-252.
 • Penttinen M., Latukka A., Meriläinen H., Salminen O., Uotila E., IAS fair value and forest evaluation on farm forestry, Proceedings of human dimension of family, farm and community forestry international symposium.
 • Remlein M., Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Remlein M., Za i przeciw wartości godziwej w warunkach kryzysu finansowego, Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, red. W. Gabrusewicz, Poznań 2009, s. 131-136.
 • Sedlácek J., The methods of valuation in agricultural accounting, "Agricultural Economics - Czech" 2011, no. 56, s. 59-66.
 • Sulewski P., Czekaj S., Zmiany klimatyczne oraz instytucjonalne a przewidywane wyniki ekonomiczne gospodarstw, "Zagadnienia ekonomiki rolnej", Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa 2015, s. 74-100.
 • Wielgórska-Leszczyńska J., Rachunkowość w teorii i praktyce. Wycena w wartości godziwej na tle zasad rachunkowości - Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 408-419.
 • Wierzbińska Z., Wycena aktywów i pasywów a oczekiwania informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych, "SOEP" 2014, vol. 2, no. 4 (265), s. 150-165.
 • Wszelaki A., Wybrane problemy wyceny aktywów biologicznych według wartości godziwej, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach 2012, nr 126, s. 327-338.
 • Wyszkowska, Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych, Difin, Warszawa 2006.
 • Artykuły prasowe i okolicznościowe 1. Helin A., Jak aktywa biologiczne ujmuje się w sprawozdaniu?, "Gazeta Prawna" 2008, nr 09.
 • Michaluk K., Ewidencja księgowa w jednostkach prowadzących działalność rolniczą, "Biuletyn Głównego Księgowego - Serwis Finansowo-Księgowy" 2013, nr 18 (186), s. 1-34.
 • Country Default Spreads and Risk Premiums, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR), http://kalkulacje.wodr. poznan.pl/pszenica1.htm
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR), http://kalkulacje.wodr.poznan.pl/buraki1.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442676

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.