PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1(12) | 25--32
Tytuł artykułu

Insurance Market Segmentation Applied in Slovakia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Doświadczenia z segmentacji rynku ubezpieczeń Republiki Słowackiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł "Doświadczenia z segmentacji rynku ubezpieczeń Republiki Słowackiej" autorstwa Anny i Stefana Majtanov z Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie napisany został w nawiązaniu do ważnego dokumentu UE, który ma zastąpić Strategię Lizbońską, a którego nazwa brzmi "«Europa 2020» - Strategia dla Wzrostu Inteligentnego, Zrównoważonego i Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu" ("Europe 2020" - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth). Jedną z 7-miu inicjatyw proponowanych do wdrożenia w ramach strategii "Europa - 2020" jest inicjatywa nazwana "Młodzież w drodze", której wagę obrazuje lokalizacja na drugiej pozycji listy inicjatyw tuż po inicjatywie "Unia Innowacji" i przed inicjatywą "Europejska Agenda Cyfrowa". Celem artykułu jest przedstawienie postępu w zakresie segmentacji słowackiego rynku ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych zmian, jakie mają miejsce w segmencie "dzieci i młodzież". Struktura opracowania podporządkowana została temu celowi i obejmuje trzy części: Segmentacja rynku indywidualnych klientów przez zakłady ubezpieczeń w Republice Słowackiej; Segmentacja rynku klientów indywidualnych zakładu ubezpieczeń Allianz Słowacja S.A. (Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.); Przykład segmentu specjalnego "dzieci i młodzież". Segmentacja klientów rozumiana jest jako przyporządkowanie osób już ubezpieczonych lub potencjalnie kwalifikujących się do ubezpieczenia do osobnych jednorodnych zbiorów. Segmentacja rynku jest więc procesem podziału rynku na jednorodne segmenty, obejmujące klientów o tych samych lub bardzo zbliżonych cechach. Im jest większy stopień jednorodności poszczególnych segmentów, tym lepsze istnieją możliwości dopasowania oferty ubezpieczeniowej do ich potrzeb i oczekiwań. Cele cząstkowe segmentacji rynku ubezpieczeń dokonywanej przez ubezpieczycieli można ująć następująco: efektywne i dopasowane do klienta zestawienie mix produktów i świadczeń; formułowanie strategii komunikowania się, w tym strategii nawiązywania i kontynuacji kontaktów; pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych umów; poprawa efektów działalności lub co najmniej obniżenie nakładów. Celem nadrzędnym jest pozyskanie i umacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez zwiększenie swojego udziału w rynku, w poszczególnych jego segmentach i/lub opanowanie wybranego segmentu. Segmentacja rynku klientów indywidualnych zyskuje na znaczeniu u tych ubezpieczycieli, których ambicją jest zdobycie dominującej pozycji rynkowej. Spośród wielu kryteriów segmentacji rynku powszechne zastosowanie znajdują kryteria demograficzne (wiek, płeć), ekonomiczne (dochód, majątek) i geograficzne (siedziba, miejsce pobytu). Posługując się kryterium wieku ubezpieczyciele dokonują zwykle podziału na trzy grupy, a mianowicie: grupa pierwsza, to młodzi ludzie w wieku do 30-stu lat; grupa druga, to osoby w średnim wieku; grupa trzecia, to seniorzy. Z dotychczasowych analiz słowackiego rynku ubezpieczeniowego wynika, że osoby zakwalifikowane do tej samej grupy wiekowej mają bardzo zróżnicowany poziom i strukturę potrzeb ubezpieczeniowych. Z badań wynika, że młodzi ludzie rzadko korzystają z produktów finansowych, co świadczyć może o niedostatku ich ekonomicznych zasobów. Na podstawie badań można sformułować wniosek, że można relatywnie precyzyjnie przewidywać potrzeby klientów w poszczególnych segmentach. Segmentacja rynku klientów indywidualnych zakładu ubezpieczeń Allianz Słowacja S.A. (Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.) opiera się na metodologii, składającej się z następujących elementów: podział według siły nabywczej klientów i profilu ich ryzyka (pytanie o to, które segmenty klientów są najzyskowniejsze dla ubezpieczyciela); podział według struktury nabywanych produktów; podział według struktury socjodemograficznej; podział według stażu współpracy z ubezpieczycielem (pytanie o lojalność); podział według kryteriów formalno-prawnych. W praktyce ubezpieczyciel dokonując przyporządkowania klienta (dotychczasowego i potencjalnego) do poszczególnych zbiorów bierze pod uwagę profil klienta opisany przez cechy takie jak wiek, zyskowność i zachowania nabywcze (rynkowe). W artykule przedstawiono schemat segmentacji rynku klientów indywidualnych zakładu ubezpieczeń Allianz Słowacja S.A. (Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.), z którego wynika, że ubezpieczyciel podzielił klientów indywidualnych na siedem segmentów używając terminologii marketingowej, a mianowicie pierwszy segment to "Młodzi z perspektywą", drugi to tzw. "Szlachetny Metal (Dojne krowy)", trzeci "Niestabilni na życiowym zakręcie", czwarty "Gasnące gwiazdy (tylko ubezpieczenia nie na życie)", piąty "Średni wiek", szósty "Seniorzy", siódmy "Kreujący straty". Przykład segmentu specjalnego "dzieci i młodzież" na rynku klientów indywidualnych w Republice Słowackiej jest bezpośrednim nawiązaniem do polityki UE w ramach strategii "Europa 2020". Każdy ubezpieczyciel obecny na rynku słowackim oferuje produkty wykreowane z myślą o tej grupie klientów, jaką stanowią dzieci i młodzież. W ofercie ubezpieczeniowej na rynku słowackim znajdują się następujące produkty z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży: ubezpieczenia na życie kapitałowe, z funduszem inwestycyjnym; ubezpieczenia na życie na wypadek dożycia lub śmierci; różne inne ubezpieczenia, takie jak na przykład ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie dotyczące dziennych dawek przy hospitalizacji dzieci, ubezpieczenie od ryzyka choroby dzieci w przypadku niektórych chorób wieku dziecięcego. Analiza porównawcza produktów ubezpieczeń dla dzieci i młodzieży oferowanych na rynku słowackim prowadzi do wniosku, że oferta poszczególnych ubezpieczycieli w tym względzie jest bardzo podobna. Produkty oferowane przez poszczególnych ubezpieczycieli różnią się nazwą, zakresem ochrony ubezpieczeniowej, liczbą i charakterem ryzyk, które ubezpieczyciele przyjmują na siebie. W sformułowanej na podstawie wielu kryteriów ocenie, za najlepszą ofertę ubezpieczeń dla dzieci i młodzieży na rynku słowackim uznano ofertę Zakładu Ubezpieczeń Allianz Słowacja S.A. (Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.), głownie ze względu na szeroki zakres ochrony przed skutkami wielu ryzyk i ze względu na kompleksowość programu ochrony dzieci i młodzieży. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
25--32
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Economics in Bratislava, Slovakia
  • University of Economics in Bratislava, Slovakia
Bibliografia
  • J. Medveď, Z. Kováčová, 2003. Finančný a bankový marketing. Bratislava: Sprint vfra, 2003, 386 p.
  • A. Majtánová, a kol. Poisťovníctvo. 1st. edition. Bratislava; Ekonóm, 2005, 110 p.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442680

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.