PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 440 Rachunkowość a controlling | 317--326
Tytuł artykułu

Obszary ryzyka prowadzenia działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Areas of Risk in Heating Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie obszarów ryzyka występujących w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. Osiągnięcie celu oparte zostało na założeniu, że specyfika prowadzonej działalności ma wpływ na rodzaj i charakter wyodrębnionych rodzajów ryzyka. W pierwszej części opracowania wskazano istotę analizy ryzyka w prowadzeniu działalności, by w kolejnej części zidentyfikować podstawowe czynniki warunkujące powstawanie ryzyka w jednostce. Na tej podstawie dokonany został podział na ryzyko operacyjne, strategiczne oraz finansowe, którego klasyfikacja na rodzaje ryzyk szczegółowych pozwoliła na podkreślenie w ostatniej części opracowania wpływu ryzyka na ponoszone koszty oraz wartość przedsiębiorstwa(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to identify risk areas in a heat company. The realization of this aim was based on the assumption that the specificity of its business has an impact on the type and nature of the separate risks. The first part of the study indicates the nature of the risk analysis in conducting business to identify in the next section the main risk factors for the formation of the unit. On this basis, the division was made on operational, strategic and financial risk, which classification on specific risks, helped to emphasize in the last part of the study the impact of risk on the costs incurred and the value of the company(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Wrocław (wersja uzupełniona i poprawiona), wykonana przez CASE-Doradcy Sp. z o.o., grudzień 2012.
 • Bizon-Górecka J., Górecki J., 2013, Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo SAN, t. XIV, z. 12, cz. II.
 • Black A., Wright P., Bachman J., 2000, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy - kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Bojarski W., 1998, Specyfika rynków ciepła, [w:] Bojarski W. (red.), Rynek odbiorcy energii, Badania Systemowe "EnergSys" Sp. z o.o., Warszawa.
 • Borkowski P., 2008, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • CIMA Official Terminology, 2005, CIMA Publishing, Oxford.
 • Enterprise Risk Management, Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2004.
 • Jachura A., Sekret M., 2013, Efektywność energetyczna miejskiego systemu ciepłowniczego, Instal, nr 7-8.
 • Jajuga K., 2008, Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, [w:] Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotte G., Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych w ciepłownictwie, materiały CIRE http://www.rynek-ciepla.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fzarzadzanie_ryzykiem.pdf (23.02.2015).
 • Kwestarz M., Wójcik G.P., 2013, Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, nr 44/5, s. 186-191.
 • Łunarski J., 2012, Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Marecki J., 2005, Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, Wokół Energetyki, luty.
 • Monikowski A., Tarapata Z., 2001, Ocena projektów gospodarczych. Modele i metody, Difin, Warszawa.
 • Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., (red.), 2010, Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, C.H. Beck, Warszawa.
 • Patterson R., 1999, Kompendium terminów bankowych, Business Press, Warszawa.
 • Prithard C.L., 2002, Zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG-Press, Warszawa.
 • Projekt polityki energetycznej Polski do 2050 roku, 2015, Warszawa, sierpień.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych, DzU 2003, nr 39, poz. 337 i 338.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, DzU nr 194, poz. 1291.
 • Słownik języka polskiego, 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skorek-Osikowska A., Szlęk A., 2009, Program do wyznaczania rzeczywistych strat ciepła w istniejących i projektowanych sieciach ciepłowniczych, Kotowicz K. (red.), Rynek ciepła 2009, Materiały i studia, Kaprint, Lublin.
 • Uchwała 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r., Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Warszawa, 10 listopada 2009.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne, DzU 1997 nr 54, poz. 348.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, DzU nr 94, poz. 551, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, DzU 1994 nr 121, poz. 591.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442684

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.