PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1(12) | 35--55
Tytuł artykułu

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Limitations of Claims Against Insurance Guarantee Fund
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konstrukcja przedawnienia roszczeń deliktowych jest nieprzerwanie od wielu lat źródłem wielorakich trudności interpretacyjnych, co nie tylko znajduje odzwierciedlenie w piśmiennictwie, lecz także prowadzi do istotnych rozbieżności w orzecznictwie sądów, w tym Sądu Najwyższego. To zaś ma niewątpliwie negatywny wpływ na praktykę obrotu cywilnoprawnego. O wadze zagadnienia zaanonsowanego w tytule niniejszego artykułu świadczy również znaczna liczba szkód, które osoby poszkodowane lub uprawnione zgłaszają każdego roku do UFG, a także obserwowana ogólna tendencja wzrostu liczby roszczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną. Jakkolwiek artykuł uwzględnia zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, które weszły w życie z dniem 11 lutego 2012 r., skupia się jednak przede wszystkim na stanie prawnym sprzed nowelizacji - ten bowiem znajduje w dalszym ciągu zastosowanie do postępowań wszczętych jeszcze przed tym dniem. To bowiem pojawiające się w praktyce funkcjonowania UFG problemy związane ze stosowaniem instytucji przedawnienia roszczeń spowodowały konieczność dokonania zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. (fragment tekstu)
EN
The following article concerns an issue of limitation of claims against Insurance Guarantee Found. Author in his work describes the previous practices of that institution and analyses the legal changes introduced in the former years which have not eliminated all the doubts so far. Interpretation issues are mostly connected with establishing legal basis for the scope of limitation of claims against Insurance Guarantee Found and indicating situations in which limitation period shall be discontinued. In addition, possibility to evaluate limitation on the basis of Article 5 of the Civil Code from the point of view of a social relation was also analyzed. Serious controversy is evoked by the possibility to introduce 20-years limitation period against the Insurance Guarantee Found, applicable to damages cause by a criminal act. The question is whether the longer limitation period should be considered admissible in case personal injury is caused by an unknown perpetrator. The judgements of the Polish Supreme Court are a starting point for the author's discussion concerning this topic. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • OIRP w Warszawie
Bibliografia
 • I. Kwiecień, Kultura roszczeniowa - dynamika zjawiska w kontekście odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń, Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2010, nr 9, s. 7-19.
 • B. Kordasiewicz, (w:) Z. Radwański (red.), Prawo cywilne - część ogólna, t. 2, System Prawa Prywatnego, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 554.
 • A. Śmieja, (w:) A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań - część ogólna, t. 6, System Prawa Prywatnego, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 673-674.
 • W. Dubis, (w:) E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 786.
 • Z. Radwański, Przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych w świetle znowelizowanego art. 442 KC, Monitor Prawniczy, 2007, nr 11, s. 594.
 • P. Sobolewski, M. Warciński, Przedawnienie roszczeń deliktowych, Zakamycze, Warszawa 2007, s. 26-32.
 • T. Pałdyna, Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 100-103.
 • J. Iwulski, Glosa do uchwały SN z dnia 18 listopada 1994 r., sygn. akt III CZP 146/94, Orzecznictwo Sądów Polskich, 1995, nr 7-8, s. 355-356.
 • B. Gawlik, Roszczenia regresowe Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Prawo Asekuracyjne, 1995, nr 2, s. 28-34.
 • A. Raczyński, Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 173.
 • W. Czachórski et al., Zobowiązania. Zarys wykładu, wyd. 10, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 52.
 • B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Zobowiązania in solidum, Studia Prawno-Ekonomiczne, 1977, t. XVII, s. 33-47
 • A. Szpunar, O solidarności niewłaściwej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1980, Nr 4, s. 17-32
 • L. Bełza, Dopuszczalność stosowania odpowiedzialności in solidum w ramach czynów niedozwolonych, Państwo i Prawo, 1995, nr 7, s. 57-69.
 • M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyński, Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2007, s. 146.
 • M. Balwicka-Szczyrba, Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, Monitor Prawniczy, 2007, nr 24, s. 1349
 • A. Szpunar, Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000, s. 199-200
 • M. Safjan, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do art. 1-44910, C.H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2011, s. 1712
 • P. Grudziński, Glosa do wyroku SN z dnia 19 listopada 2009 r., IV CSK 257/09, LEX/el 2010.
 • A. Zieliński, (w:) A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2008, s. 44.
 • M. Safjan, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 1012.
 • G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, wyd. 7, LexixNexis, Warszawa 2007, s. 473.
 • R. Kmiecik (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2005, s. 17.
 • J. Jodłowski et al., Postępowanie cywilne, wyd. 6, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 423-425.
 • M. Serwach, Odpowiedzialność cywilna w teorii i w praktyce - najnowsze tendencje i kierunki zmian, Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2009, nr 6, s. 35-36.
 • A. Szpunar, Uwagi o nadużyciu prawa w dziedzinie przedawnienia, Rejent, 2001, nr 9, s. 27.
 • A. Dąbrowska, Wybrane uwagi Rzecznika Ubezpieczonych zgłoszone do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3960), Monitor Ubezpieczeniowy, 2011, nr 45, s. 17-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442686

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.