PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 440 Rachunkowość a controlling | 327--337
Tytuł artykułu

Zastosowanie controllingu podatkowego w polskich przedsiębiorstwach - wnioski z badań empirycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Usage of Tax Controlling in Polish Companies - Conclusions from Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena skali zastosowania narzędzi controllingu podatkowego oraz identyfikacja uwarunkowań determinujących ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku. W tym celu przeprowadzono badania kwestionariuszowe w grupie przedsiębiorstw o zróżnicowanej wielkości, profilu działania, w tym również spółek giełdowych. Zebrany materiał empiryczny poddano analizie i wnioskowaniu statystycznemu. Badania wykazują, że controlling podatkowy jest w początkowej fazie rozwoju. Dominuje zastosowanie prostych narzędzi, a większość badanych nie stosuje go wcale. Zidentyfikowano istotną statystyczną zależność (na poziomie istotności poniżej 0,01) między stosowaniem controllingu podatkowego a aplikowaniem strategii podatkowych. Ponadto występuje istotna dodatnia korelacja między stosowaniem strategii podatkowych a wielkością przedsiębiorstwa, również spółki giełdowe sięgają częściej po te narzędzia. Badania wykazały niski poziom wiedzy i kompetencji w zakresie controllingu podatkowego wśród osób zarządzających finansami. Controllingiem podatkowym zajmują się w większości działy księgowe, a nie dedykowane komórki czy służby controllingowe. Badania wskazują na istotną rolę doradców podatkowych w rozwoju controllingu podatkowego. Wykazano istotną korelację między korzystaniem z usług doradztwa podatkowego a implementowaniem controllingu podatkowego i stosowaniem strategii podatkowych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the presented research was to assess the scale and conditions determining the usage of tax controlling in enterprises operating on the Polish market. For this purpose, a survey was conducted on companies of varying sizes and from various business sectors, including listed companies. The collected data were subjected to statistical inference. The results obtained show that tax controlling is in the initial stage of development. Most respondents do not use it at all, but if they do, they use simple tools. A significant correlation (less than 0.01) was found between the use of tax controlling and the use of tax avoidance strategies. Moreover, there is a significant positive correlation between the use of tax avoidance strategies and the company size, and the listed companies more often employ them. The presented studies indicate that knowledge and competences of mangers in the field of tax controlling are limited. There are not any dedicated departments or controllers to tax controlling, and the accounting department deals with it. The presented research also indicates a significant role of tax advisors in the development of tax controlling. There is a significant correlation between the use of tax advisory services, implementation of tax controlling and the use of tax avoidance(original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
  • Ballion G., 2014, Wykorzystanie strategii podatkowych w zarządzaniu zasobami finansowymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i zarządzanie, z. 74.
  • Buk H., 2014, Wykorzystanie odroczonego podatku dochodowego do kreowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa, [w:] Duraj N. (red.), Wartość rynkowa struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Garbarino C., 2011, Aggressive tax strategies and corporate tax governance: An institutional approach, European Company & Financial Law Review, 8.3, s. 277-304.
  • Graham J., R., Hanlon M., Shevlin T., Shroff N., 2014, Incentives for tax planning and avoidance: Evidence from the field, The Accounting Review, Vol. 89, No. 3.
  • Famulska T., 2015, Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe (na przykładzie podatku od towarów i usług), Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1 (73).
  • Felencikowski T., Nogalski B., 2003, Controlling podatkowy - zagadnienia denotacyjne, [w:] Zarzecki D.(red.), Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Lisowsky P., 2010, Seeking shelter: Empirically modelling tax shelters using financial statement information, The Accounting Review, Vol. 85, No. 5.
  • Nowak E., 2010, Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  • Zalewski Ł., 2015, IX ranking firm i doradców podatkowych, Dziennik Gazeta Prawna, 5 marca, nr 44 (3937).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442688

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.