PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1(12) | 56--70
Tytuł artykułu

Wymogi stawiane członkom zarządu i rady nadzorczej krajowego zakładu ubezpieczeń jako warunek uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Requirements Set for the Members of the Board of the National Insurance Company as the Condition for Conducting an Insurance Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykonywanie przez zakłady ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej koncentrującej się na gospodarowaniu powierzonymi środkami pieniężnymi i wypłacaniu należnych świadczeń w sytuacji zaistnienia objętego umową ubezpieczenia zdarzenia ze względu na powszechność zawierania umów ubezpieczenia stanowi podstawę działań reglamentacyjnych i nadzorczych ze strony państwa. Służą one ochronie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia. Kluczowe znaczenie dla prawidłowości i stabilności funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, będących podmiotami zaufania publicznego, ma właściwe zarządzanie procesami w nich zachodzącymi. Istotnym jest, aby decyzje podejmowane były przez osoby posiadające odpowiednie cechy i kwalifikacje. (fragment tekstu)
EN
In the article there are highlighted some important requirements set for the members of the board of the national insurance company. Fulfilling such position includes identifying the objectives of the insurance company and later specifying the methods used for achieving certain business goals. Special character of insurance activity conducted by subjects of public trust requires that all the matronal and supervisory processes are carried out by well-qualified and suitable persons. In addition, it should be mentioned that setting the requirements appropriate for members of the board of the national insurance company is not only the task of national employer. In compliance with the Polish legislature, the following requirements are influenced also by UE regulations and analysis prepared by International Association of Insurance Supervision - IAIS). Persons who are already members of the board are evaluated by the body of Polish Financial Supervision Authority. The following evaluation is conducted both at the beginning and in the course of insurance activity. Besides the requirements set for the members, author presents also the relevant evaluation procedures. The analysis of these solutions enables to identify the most problematic issues in reference to which the author presents postulates de lege ferenda. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
56--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Z. Szpringer, Komisja Nadzoru Bankowego w systemie prawnym i bankowym, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, nr 2(10) IV-VI 2006, s. 237, 238.
 • R. Blicharz, Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Katowice 2009, s. 213-217.
 • H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, Publicznoprawna problematyka bankowości, (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 367.
 • A. Chełmoński, Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym, (w:) A. Borkowski et al., Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 517.
 • T. Kocowski, Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 340.
 • P. Wajda, Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 115, 259.
 • C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 314
 • C. Kosikowski, Podejmowanie działalności gospodarczej, (w:) J. Jacyszyn, C. Kosikowski, Podstawy prawa gospodarczego, LexisNexis, Warszawa 2001, s. 98
 • C. Kosikowski, Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 133.
 • K. Strzyczkowski, Publicznoprawna reglamentacja działalności gospodarczej, (w:) I. Lipowicz et al., Prawo administracyjne. Część materialna, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 344-348
 • K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 177-178.
 • W. Kubala, Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, Monitor Prawniczy, 2000, nr 7, s. 418.
 • A. Błaś, Prawne formy działania administracji publicznej, (w:) J. Boć (red.), Prawo administracyjne, wyd. 11, Kolonia Limited, Wrocław 2005, s. 342
 • M. Maliszewska, Komentarz do art. 27 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, (w:) S. Rogowski (red.), Prawo ubezpieczeń. Ustawy z komentarzem, Poltext, Warszawa 2004, s. 49
 • K. Malinowska, Komentarz do art. 27 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, M. Glicz (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. 1, wyd. 2, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 167.
 • M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN, t. L-P, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 781.
 • M. Jaśkowska, Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010, s. 265, 266.
 • M. P. Ilnicki, Komentarz do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, (w:) K. Czerwińska, M.P. Ilnicki, W.J. Kowalski, Nowe prawo ubezpieczeniowe. Komentarz, Twigger, Warszawa 2003, s. 47
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442690

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.