PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 172 Studia nad strukturą współczesnej gospodarki kapitalistycznej | 69--80
Tytuł artykułu

System kredytu eksportowego w gospodarce kapitalistycznej na przykładzie Hiszpanii

Warianty tytułu
The System of Export Credit in Capitalist Economy - Case Study: Spain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niemal wszystkie kierunki myśli ekonomicznej doceniały znaczenie eksportu dla rozwoju gospodarki narodowej. Merkantylizm problematykę dodatniego bilansu handlowego traktował jako jeden z priorytetów polityki ekonomicznej państwa - stąd postulował aktywne popieranie eksportu i ograniczanie importu. Teoria wolnego handlu, choć wskazywała na korzyści ze specjalizacji produkcji i wzywała do likwidacji wszelkich form ingerencji ze strony państwa w sferę wymiany międzynarodowej, rozwijała się i wyznawana była głównie przez tych uczestników rynku międzynarodowego, którzy stanowili czołówkę gospodarczą świata. Aplikacja teorii wolnego handlu dawała im nieskrępowaną ekspansję na rynki zagraniczne i utrwalenie istniejącej struktury międzynarodowego podziału pracy. Dostrzegając konsekwencje wypływające z teorii wolnego handlu dla krajów nie będących liderami gospodarczymi rozwinięto szereg teorii protekcjonistycznych. Postulują one ochronę własnych gałęzi gospodarki, które uważane są za szczególnie istotne dla narodowego rozwoju gospodarczego, a które na danym etapie rozwoju zagrożone byłyby konkurencyjnym importem. Poza tym wskazują one na znaczenie ochrony własnego rynku pracy oraz w swej bardziej radykalnej postaci dowodzą, iż tylko skuteczną polityką protekcyjną zmienić można swą pozycję w międzynarodowym podziale pracy na bardziej korzystną. Niezależnie od oficjalnie głoszonej filozofii ekonomicznej państwa prowadzą politykę ekonomiczną aktywnie popierającą własny eksport w szczególności dla następujących motywów: wpływu dewiz umożliwiających zakupy na rynkach zagranicznych produktów nieosiągalnych lub tańszych niż w kraju; zapewnienia pełnego zatrudnienia czynników produkcji, w szczególności siły roboczej; zapewnienia przynajmniej równowagi bilansu handlowego; zachowania lub polepszenia własnej pozycji w międzynarodowym podziale pracy. Wśród szeregu instrumentów, jakie państwo może stosować dla popierania eksportu, wymienić należy: bezpośrednie subwencjonowanie, ulgi podatkowe, czy różnorakie subwencjonowanie pośrednie. Spośród subwencjonowania pośredniego najważniejszą rolę w państwach kapitalistycznych odgrywa system kredytu eksportowego. Artykuł niniejszy za cel stawia sobie zapoznanie czytelnika z organizacją systemu kredytu eksportowego w krajach kapitalistycznych. Zainspirowany został on działaniami zmierzającymi do uruchomienia w Polsce Banku Rozwoju Eksportu. Autor w okresie od lipca 1983 r. do końca sierpnia 1983 r. miał okazję przebywać na praktyce w Banco Exterior de Espana, który dominuje na hiszpańskim rynku kredytu eksportowego. Materiały i doświadczenia tam zebrane posłużyły do opracowania niniejszego szkicu. Po ogólnym scharakteryzowaniu organizacji kredytu eksportowego w krajach kapitalistycznych zostanie szczegółowo omówiony system istniejący w Hiszpanii. (fragment tekstu)
EN
The system of export credit occupies one of the most Important positions in the governmental pro-export policy of the capitalist countries. The paper explains its essence and analyses the organizational structure on the example of Spain. The system of export credit consists of the financing subsystem most frequently state banks for foreign exchange, commercial and industrial banks, subsystem insuring and warranting credits and supervisory normative subsystem - the central bank and the state administration. In Spain an active pro-export policy is being carried out. Apart from fiscad regulations it consists of the system of export credit, developed with the state's help. It includes the state Banco Exterior de Espana, private banks and savings banks obliged to allocate a defined by law volume of deposits for crediting export. Minimum rate of interest on these credits and other conditions are determined by the agreements concluded within OECD. Possible differences between the cost of credit and the market rate of interest are covered from the state budget through the intermediary of the Instutute of Official Credit - a state run institution which coordinates the system. The state also assumes part of the risk of export credit GESCS (with mixed capital) which are insured by insurance companies. The system is supervised by the Bank of Spain and General Department of Foreign Trade - a department of the Ministry of Economy. In August 1986 the balance of export credits granted by the Spanish system amounted to more than 1000 billion peset which shows its importance for the country's economy. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • A. Dunn, M. Knight, Export Finance. Buromoney Publications 1982.
  • Boletin de Informacion Economica. Extebank 1/85.
  • Boletin de Informacion Economica. Extebank 10/86.
  • Boletin de Informacion Economica. Extebank 2/84.
  • Boletin de Informacion Economica. Extebank 8/83.
  • I. Wallerstein, The Capitalist World Economy. Cambridge 1984.
  • J. Sołdaczuk, Z. Kamecki, P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa PWE 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442720

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.