PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 172 Studia nad strukturą współczesnej gospodarki kapitalistycznej | 107--127
Tytuł artykułu

Neoklasyczna interpretacja wahań koniunkturalnych - koncepcja nowej klasycznej makroekonomii

Autorzy
Warianty tytułu
Neoclassical Interpretation of Business Fluctuations - the Concept of New Classical Macroeconomics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Teoria koniunktury była i jest do dnia dzisiejszego pewnym konglomeratem bardziej lub mniej udowodnionych, prób wyjaśnienia mechanizmów gospodarczych, których efektem są określone zmiany poziomu aktywności gospodarczej. Jej rozwój w okresie powojennym charakteryzuje się określoną zmiennością. Po wielkich osiągnięciach teoretycznych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, które zostały uwieńczone w końcu lat pięćdziesiątych ich formalizacją, lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte były okresem względnego zastoju tego kierunku w ekonomii. Intensywny rozwój koniunktury w okresie bezpośrednio powojennym możliwy był przede wszystkim dzięki osiągnięciom teoretycznym J.M. Keynesa. Na tej bazie J.R. Hicks sformułował tezę, że w systemie kapitalistycznym występują wewnętrzne mechanizmy, których efektem są permanentnie powtarzające się zakłócenia równowagi. Bezpośrednią konsekwencją tych poglądów było zbudowanie przez J.R. Hicksa teoretycznej koncepcji wyjaśniającej proces wahań koniunkturalnych przy pomocy połączonych mechanizmów mnożnika i akceleratora. Model ten jest także współcześnie podstawowym ujęciem, w ramach którego następuje dalszy jego rozwój. (fragment tekstu)
EN
Theoretical considerations which appear in the Western literature concerning contemporary business fluctuations are a certain conglomerate of hypotheses which originate from the two main trends of economics: the trend created by J.M. Keynes and neoclassical concept. The general aim of the paper is an analysis of the neoclassical trend which interprets the cyclical fluctuations fierst of all from the point of view and by means of hypothesis of rational expectations of the economic subjects. Since such an explanation is gaining bigger and bigger importance in the burgeois economics, the need for its detailed investigation arises. Equilibrium theory of business cycle does not create a closed explanatory conception. It is merely a set of various statements out of which certain implications result. The hypothesis of rational expectations of the economic subjects is highly controversial since the conditions accepted by it are neither quantitatively nor qualitatively sufficient for formulating such kind of behaviour by these subjects. Partucularly one cannot say that this concept reflects optimum conditions in relation to the given objective function since all the subjects are not able to obtain all the information necessary for formulating rational expectations. The process of formulating such expectations does not follow according to one a priori assumed structural model. The next assumption which is accepted by the equilibrium theory of the business cyles and which can cause its disqualification is the condition of permanenet market equilibrium and the hypothesis of flexible prices which is connected with it. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Downs, An Economic Theory of Democracy. New York 1957.
 • A. Frish, Politikineffektivitat bei rationalen Erwartungen. W: Makrookonomik heute: Gemeinsamkeiten und Gegensatze. Tubingen 1982.
 • B. Hansen, Fiscal Policy in Seven Countries 1955-65. OECD Paris 1969.
 • B.S. Frey, Theorie and Empirie Politischer Konjunkturzyklen. Zeitschrift fur Nationalokonomie, 1976 No. XXXVI.
 • B.T. McCallum, Price Level Adjustment and. the Rational Expectations Approach to Microeconomic Stabilization Policy. Journal of Money, Credit and Banking, 1978 Vol. X.
 • B.T. McCallum, Rational Expectations and Macroeconomic Stabilization Policy. Journal of Money, Credit and Banking, 1980 Vol. XXI.
 • D.C. Mac Ree, A Political Model of the Business Cycle. Journal of Political Economy, 1977 Vol. LXXXV No. 1. E. Altvater, J. Hoffmann, W. Semmler, Vom Wirtschaftswunder zur Wirtschaftskrise - Okonomie und Politik in der Bundesrepublik, Berlin 1979.
 • E.S. Phelps, Introductions The New Microeconomocs in Employment and Infation Theory. W: Microeconomic Fundation of Employment and Inflation Theory. New York 1970.
 • G. Bull, R. Frydman, The Derivation and Interpretation of the Lucas Supply Function. Journal of Money, Credit and Banking, 1983 Vol. XV.
 • G.J. Tichy, Neuere Entwicklungen in der Konjunkturtheorie, IFO - Studien. Zeitschrift fur empirische Wirtschaftsforschung, 1982 No 3.
 • H. Goodwin, A Growth Cycle. W: Socialism, Capitalism and Economic Growth. Cambridge at the University Press 1967.
 • H. Sherman, A Marxist Theory of Business Cycle. Review of Radical Political Economy, 1979 Vol. XI No 1.
 • H.J. Ramser, Stand, und Entwicklungaperspektiven der Konjunkturtheorie. W: Nationalokonomie Morgen. Stuttgart 1981.
 • J. Hedberg, J. Jonsson, Strategy Formulation in a Discontinuous Process. International Studies of Management and Organization, 1977 Vol. II No. 2.
 • J. Kromphardt, Ansatze der Konjunkturtheorie. W: Perspektiven der Konjunkturforschung. Tubingen 1984.
 • J. Kromphardt, Ober den heutigen Stand der Konjunkturtheorie, Jahrbuch fur Nationalokonomie und Statistik, 1979 Tom 193.
 • J. Tobin, Asset Accumulation and Economic Activity. Oxford 1980.
 • J. Tobin, How Dead is Keynes. Economic Inquiry 1977 Vol. XV.
 • J.F. Muth, Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica, 1961 Vol. XXIX No 3.
 • J.R. Hicks, A Contribution to the Theory of Trade Cycle. Oxford 1950.
 • K. Brunner, Die "Monetaristische Revolution" in der Geldtheorie. W: Der Neue Monetarismus. Munchen 1973.
 • K. Jaeger, Die Konjunkturtheorie der neuenen klassischen Makrookonomik. W: Perspektiven der Konjunkturforschung. Tubingen 1984.
 • L.R. Klein, The Supply Side. American Economic Review, 1978 Vol. XVIII No. 1.
 • M. Tietzel, Was kann man von der "Theorie rationeler Erwartungen" rationelerweise erwarten? Kredit und Kapital, 1982 No 3.
 • M.B. Canzoneri, The Role of Monetary and Fiscal Policy in the Neoclassical Models, Southern Economic Journal, 1977/78 Vol. XLIV.
 • M.J. Boskin, Taxation Sevings and the Rate of Interest. Journal of Political Econony, 1978 Vol. LXXXVI No 2.
 • O. Eckstein, Instability in the Private and Public Sectors. Scandinavian Journal of Economics, 1973 Vol. LXXV No. 1.
 • P. Minford, D. Peel, The Natural Rate Hypothesis and Rational Expectations - A Critique of Some Recent Developments. Oxford Economic Papers, 1980 Vol. XXXII.
 • P. Sweezy, The Theory of Capitalist Development. New York 1958.
 • P.A. Samuelson, Interactions between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration. The Review of Economic Statistics, 1939 No XXI.
 • R. Boody, J. Crotty, Class Conflict and Macro-Policy: The Political Business Cycle. Review of Radical Political Economy, 1975 Vol. VII No 1.
 • R. Thom, Structural Stability and Morphogenesis. New York 1975.
 • R.E. Lucas, An Equilibrium Model of the Business Cycle. W: Studies in Business Cycle Theory. Basil Blacwell Oxford 1981.
 • R.E. Lucas, Economic Testing of the Natural Rate Hypothesis. W: Studies in Business Cycle Theory. Basil Blacwell Oxford 1981.
 • R.E. Lucas, Expectations and the Neutrality of Money. W: Studies in Business Cycle Theory. Basil Blacwell Oxford 1981.
 • R.E. Lucas, Some International Evidence on Output - Inflation Tradeoffs. W: Studies in Business Cycle Theory. Basil Blacwell Oxford 1981.
 • R.E. Lucas, Th.J. Sargent, After Keynesian Macroeconomics. W: Rational Expectations and Econometric Practice, t. I, University of Minnesota 1981.
 • R.J. Barro, The Equilibrium Approach to Business Cycle. W: Money Expections and Business Cycles. Essays in Macroeconomics. New York 1981.
 • R.N. Cyert, J.E. March, A Behavioral Theory of the Firm. New York 1963.
 • S. Scitowsky, Can Capitalism Survive? - An Old Question in a New Setting. American Economic Review, 1980 Vol. LXX No. 2.
 • Th.J. Sargent, A Classical Macroeconomic Model for the United States. Journal of Political Economy, 1976 Vol. 84 I.
 • Th.J. Sargent, Macroeconomic Theory. New York 1979.
 • Th.J. Sargent, N. Wallace, Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Supply. Journal of Political Economy, 1975 Vol. 83.
 • U.S. Blinder, St. Fischer, Inventories, Rational Expectation and the Business Cycles. Journal of Monetary Economics, 1981 Vol. VIII.
 • W.D. Nordhaus, The Political Business Cycle. Review of Economic Studies, 1975 No. XLII.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442728

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.